Artykuł

Co otrzymują masy pracujące natychmiast po objęciu władzy?

Rewolucja socjalistyczna nie tylko zapoczątkowuje epokę burzliwego rozwoju sił wytwórczych, ale doprowadza również do korzystnej dla mas pracujących redystrybucji dóbr materialnych, którymi dysponuje społeczeństwo. Przynosi to od razu robotnikom i chłopom odczuwalną poprawę. Jest rzeczą zrozumiałą, że ilość otrzymywanych dóbr zależy nie od dobrej woli władzy rewolucyjnej, lecz od konkretnych możliwości. Ilość dóbr, które otrzymują masy pracujące natychmiast po rewolucji, jest uzależniona od bogactwa kraju i od poziomu sił wytwórczych.

Rosja była w przededniu Rewolucji Październikowej krajem zniszczonym, niemniej jednak, mimo ciężkich warunków, klasa robotnicza i chłopstwo odczuły natychmiast po rewolucji realną poprawę swej sytuacji. Wprowadzono ośmiogodzinny dzień pracy, osiągając w ten sposób to, o co klasa robotnicza walczyła przez wiele dziesięcioleci. Dzień pracy młodzieży dorastającej został ograniczony do sześciu godzin, wprowadzono ochronę pracy i wydano zakaz zatrudniania kobiet przy ciężkiej pracy. Było to poważnym osiągnięciem Rosji, która dotąd miała najdłuższy dzień pracy w Europie.

Ośmiogodzinny dzień pracy wprowadzono po rewolucji również we wszystkich krajach demokracji ludowej. Po obaleniu władzy monopolistycznego kapitału w obecnych krajach kapitalistycznych, które osiągnęły wyższy poziom rozwoju sił wytwórczych, urzeczywistni się możliwość przejścia na jeszcze krótszy dzień pracy oraz natychmiastowego znacznego podniesienia poziomu życiowego wszystkich ludzi pracy.

Państwo mas pracujących wprowadza od razu coroczne płatne urlopy. Sanatoria i uzdrowiska przechodzą w ręce ludu. Ludzie pracy mogą spędzać w nich urlopy, otrzymując skierowania bezpłatne lub po cenie ulgowej. Wszystkie usługi instytucji służby zdrowia są bezpłatne. Wychowanie fizyczne i sport przestają być przywilejami ludzi majętnych i prowadzących próżniacze życie, stają się natomiast środkiem podnoszenia stanu zdrowotnego mas.

Rewolucja socjalistyczna daje początek wielkiej rewolucji kulturalnej. Wprowadza się stopniowo obowiązek powszechnego nauczania nie tylko w szkole podstawowej, lecz również w średniej. Nauczanie w szkołach wyższych staje się bezpłatne. Oprócz tego większości studentów zapewnia się państwowe stypendia.

Likwiduje się krzywdzącą sytuację kobiety. Otrzymują ona nie tylko równą z mężczyznami płacę za równą pracę, lecz także pełne równouprawnienie we wszystkich dziedzinach gospodarki, kultury i życia politycznego. Państwo robotnicze od razu zaczyna tworzyć rozgałęzioną sieć instytucji opieki nad dzieckiem i przedsiębiorstw zbiorowego żywienia, aby uwolnić kobietę od niewolniczej pracy w gospodarstwie domowym.

Państwo robotnicze podejmuje konsekwentne i skuteczne środki zmierzające do likwidacji bezrobocia, osiągając w historycznie najkrótszym czasie pełne zatrudnienie. Znika wreszcie uczucie niepewności jutra, która przez całe życie prześladuje robotnika w ustroju kapitalistycznym. Ludzie pracy nie muszą już stale oszczędzać na czarną godzinę.

W związku z tym odmienną rolę odgrywa system ubezpieczeń społecznych. W państwie robotniczym system ten zapewnia emeryturę ludziom, którzy osiągnęli odpowiedni wiek, i rentę tym, którzy czasowo lub trwale utracili zdolność do pracy. Niezbędne do tego fundusze czerpie się ze składek przedsiębiorstw i dotacji z budżetu państwowego.

Rewolucja socjalistyczna zmienia warunki mieszkaniowe ludzi pracy. Miliony robotników przeniesiono w Rosji z piwnic i ze strychów do mieszkań burżuazji. Nowego podziału funduszu mieszkaniowego dokonano również w krajach Europy i Azji w rezultacie rewolucji ludowodemokratycznych. Po rewolucji czynsz mieszkaniowy zostaje znacznie obniżony. Prawo zabrania podwyższania czynszu. Wydatki na mieszkanie stanowią w budżecie rodziny robotniczej 4% płacy, zamiast poprzednich 15-30%.

Likwiduje się sytuację, w której poniżano i znieważano ludzi pracy. Ludzie pracy tracą “wolność” polegającą na tym, że mogli być w każdej chwili pozbawieni pracy przez kapitalistę. Po raz pierwszy społeczeństwo z szacunkiem odnosi się do ludzkich praw robotnika. W wielu krajach demokracji ludowej już po dwóch, trzech latach odczuli oni poważną poprawę sytuacji materialnej. Budżet rodziny robotniczej powiększył się w wyniku wzrostu płacy realnej.

Chłopstwo również szybko zaczyna dostrzegać zbawienne skutki rewolucji. Rewolucja Październikowa przekazała bezpłatnie chłopom ponad 150 milionów hektarów ziemi, będącej uprzednio własnością obszarników, kapitalistów, rodziny carskiej, klasztorów i cerkwi. Oprócz tego chłopi uwolnili się od spłat długów za ziemię, którą kupili przed rewolucją u obszarników, od uciążliwych czynszów dzierżawnych i od wielkich wydatków na zakup ziemi. W wyniku reformy rolnej w krajach demokracji ludowej chłopi również otrzymali dodatkową ziemię i zostali wyzwoleni z niewoli długów. Urzeczywistniło się odwieczne marzenie robotników rolnych i chłopów nie posiadających ziemi – zaczęli uprawiać swą własną, a nie kułacką lub obszarniczą ziemię.

We wszystkich krajach budujących socjalizm dokonuje się także obniżenia wysokości podatków płaconych przez ludzi pracy oraz nowego podziału ciężarów podatkowych.

Źródło: Podstawy marksizmu-leninizmu. Podręcznik.

wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1962, str. 777-780

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Adrian
Adrian
3 lat temu

A teraz, w XXI wieku moglibyśmy jeszcze więcej.