Miesiąc: kwiecień 2020

Bohaterowie Zwycięstwa – Zygmunt Berling

W poniedziałek przypadała 124 rocznica urodzin generała broni, którego coraz bardziej się szkaluje zapominając o jego zasługach. Niszczy się pomniki oraz zmienia nazwy ulic na “bardziej odpowiednie”. Jego historia nieco przypomina marsz Żymierskiego, ale trwała odrobinę dłużej.

Zygmunt Berling urodził się 27 kwietnia 1896 roku w Limanowej w ówczesnych Austro-Węgrzech. Jego rodzice Michał i Aurelia z domu Russek mieli oprócz niego jeszcze czwórkę dzieci: Mariana, Adama, Janinę i Wandę. Maturę zdał w Nowym Sączu, a od 1913 był związany ze Związkami Strzeleckimi. Wraz z wybuchem I wojny światowej zaciągnął się na ochotnika do Legionów. Przydzielony jako dowódca plutonu w II … Czytaj dalej

Pakt Ribbentrop-Mołotow i zagadnienie tajnego protokołu

Pakt

ZSRR w okresie międzywojennym dążył do pewnej formy „pokojowego współistnienia”, taka polityka miała doprowadzić z jednej strony do politycznego umocnienia władzy radzieckiej, pozyskania dostępu do bazy technologicznej krajów wyżej rozwiniętych oraz umocnienia ruchu socjalistycznego za granicą. Zazwyczaj bowiem było tak, że wraz z zaostrzeniem relacji na linii blok kapitalistyczny-ZSRR dochodziło do pacyfikacji ruchów postępowych w krajach kapitalistycznych (np. delegalizacja KPD w latach 50.).

Z tej przyczyny nie należy postrzegać polityki „pokojowego współistnienia” jako coś z definicji zdradzieckiego.

Opierając się na tej doktrynie dyplomatycznej w latach dwudziestych, ZSRR nawiązał współpracę technologiczna z Republiką Weimarską. Odwrót od tej współpracy rozpoczął się … Czytaj dalej

Bohaterowie Zwycięstwa – Michał Rola-Żymierski

Gdyby ktoś podczas wojny polsko-bolszewickiej, gdy był jeszcze zwolennikiem Piłsudskiego powiedział mu, że w 1945 roku zostanie marszałkiem komunistycznej Polski i będzie razem z tymi przeciwko którymi dowodził i walczył zapewne wyłącznie by się uśmiechnął uznając to za dobry żart. Lecz splot wydarzeń i wykorzystanie sytuacji doprowadziło go do zaszczytu bycia pierwszym komunistycznym marszałkiem Polski.

Urodził się 4 września 1890 roku w Krakowie, jako Michał Łyżwiński w rodzinie inteligenckiej. Po zdanej maturze w 1908 roku podjął studia na Uniwersytecie Jagielońskim na kierunku prawa, które ukończył, ale również skończył szkołę handlową. Wiadomo, że rok później związał się z ruchami niepodległościowymi. W … Czytaj dalej

O „Specyfice narodowej marksizmu” oraz o generalnych prawach socjalizmu

Tłumaczenie z języka angielskiego

Józef Stalin

„Mówicie o chińskim socjalizmie. Nie ma czegoś takiego w przyrodzie. Nie ma rosyjskiego, angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego socjalizmu, jak i nie ma też chińskiego socjalizmu. Jest tylko jeden socjalizm, socjalizm Marksistowsko-Leninowski. Jest inną rzeczą to, że podczas budowy socjalizmu należy poddać analizie określone cechy poszczególnego kraju. Socjalizm jest nauką, a więc, jak każda nauka, posiada on pewne ogólne prawa. Wystarczy żeby ktoś je zignorował , a budowa socjalizmu skazana będzie na porażkę.

Jakie to są te generalne prawa rządzące budową socjalizmu?

  1. Przede wszystkim jest to dyktatura proletariatu w zakresie państwa robotniczo-chłopskiego, określona forma przymierza
Czytaj dalej

Susza na horyzoncie!

Według prognoz ministerstwa rolnictwa susza w tym roku może być większa nawet niż w roku poprzednim. Najpoważniejsze zagrożenie stanowi dla rolnictwa, ale może przełożyć się na życie każdego z nas, na przykład poprzez wzrost cen żywności.

Tej wody, której mamy mało, może zabraknąć również do potrzeb komunalnych, do jedzenia, do utrzymania zwierząt. Ministerstwo jako odpowiedź proponuje byśmy wszyscy indywidualnie oszczędzali wodę.

To skandal, że rząd apeluje do obywateli a jednocześnie woli wydawać miliardy na pomoc dla roszczeniowych prywaciuchów zamiast przeznaczyć środki na zwiększenie skali i tempa realizacji programu rozwoju retencji i zalesiania.… Czytaj dalej

Wielki Głód w USA

[Tłumaczenie kontrowersyjnego artykułu historyka Borysa Borysowa]

USA nieustannie stara się strofować Rosję „lekcjami Holodomoru”. Na przykład:

Komisja zwołana przez kongres USA w 1988 r. stwierdziła, że w latach Holodomoru jedna czwarta ludności Ukrainy nie umarła z powodu złych zbiorów, ale została celowo zniszczona przez rząd radziecki w ramach ludobójstwa.”

20 października 2003 r. Izba Reprezentantów Kongresu USA przyjęła rezolucję w sprawie Holodomoru z lat 1932–1933 na Ukrainie, która uznała ją za akt terroru i ludobójstwa na ludności ukraińskiej.”

W listopadzie 2005 r. Izba Reprezentantów USA przyjęła rezolucję, która pozwala rządowi Ukrainy postawić pomnik dla ofiar Holodomoru z Czytaj dalej

Ujemne ceny amerykańskiej ropy

Kapitalizm ponownie musi poradzić sobie z problemem, który sam stworzył. Tym razem chodzi o nadprodukcję ropy.

Od początku 2020 roku ceny ropy powoli spadały w związku z pandemią koronawirusa. Wraz ze spowolnieniem gospodarki spadł też popyt na ropę naftową. We wtorek 21 kwietnia doszło jednak do gwałtownego, największego w historii USA spadku cen ropy na amerykańskiej giełdzie.

Spowodowany został tym, że pomimo spadku popytu na ropę aż o 1/3, amerykańscy producenci nie zamierzali zmniejszyć produkcji. Tłumaczyli to ryzykiem poniesienia dodatkowych kosztów oraz utraceniem pozycji na rynku. W efekcie możliwości magazynowania surowca są na wyczerpaniu, a wielu producentów ropy nawet dopłaci, … Czytaj dalej

Stalin i proletariacka walka o demokrację

Burżuazyjne media utożsamiają Stalina z najbardziej tyrańską i morderczą dyktaturą. Propaganda ta jest tak mocna, że niektórzy samozwańczy „marksiści-leniniści” kupują to kłamstwo i uważają rządy stalinowskie za totalitarne lub autorytarne. Lecz takie twierdzenia nie mogą być dalsze od prawdy!

Nie tylko Stalin nie był dyktatorem, ale rozpoczął on proces demokratyzacji Związku Radzieckiego. Ten artykuł zaś będzie kroniką stalinowskich zmagań o umacnianie władzy proletariatu przez dalszą demokratyzację kraju.

1918: Została spisana pierwsza radziecka konstytucja, ma ona jednak charakter ekskluzyjny – prawa tylko dla proletariatu. Dokładniej artykuł dotyczący praw wyborczych brzmiał następująco:

„64. Prawo czynne i bierne wyboru do sowietów mają niezależnie … Czytaj dalej

Amerykańska organizacja uzna zmarłych na COVID-19 jako zbrodnie komunizmu

VOC – “Victims of Communism Memorial Foundation” to amerykańska organizacja znana między innymi ze stwierdzeń, że komunizm odpowiada za 100 milionów ofiar. Dane prezentowane przez tę fundację były podważane przez wielu naukowców. W swoim najnowszym ogłoszeniu oskarżają Chiny za globalną pandemię koronawirusa. Do dziś odnotowano ponad 160 tys. zgonów, zarażonych pozostaje ok. 2,4 mln ludzi.

W swoim oświadczeniu stwierdzają, że Chiny ukrywały prawdę o wirusie, nie podając rzetelnych danych na jego temat. To miało doprowadzić do szybkiego rozprzestrzenienia się choroby na cały świat. Według organizacji winny pozostaje komunizm. Dodają również, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) na zlecenie Chin fałszowała dane … Czytaj dalej

Odpadki po uboju pozostawione w lesie

W nadleśnictwie opolskim w leśnictwie Lipowa znaleziono kilka ton porzuconych w plastikowych workach skór i głów owczych. Sprawą zajęła się już policja. Ze zwierząt usunięte zostały kolczyki identyfikacyjne. Doliczono się 63 owiec, baranów oraz 1 konia. Jak wskazuje policja oraz pracujący na miejscu weterynarze ubój został przeprowadzony na jednorazowe specjalne zlecenie.

Szczątki odnaleziono na jednym z parkingów przy autostradzie A4. Na miejsce dostarczone być musiały ciężarówką. Zapakowano je w ogólnodostępne w handlu plastikowe worki. Po zakończonych na miejscu pracach identyfikacyjnych oraz pobraniu próbek do badań szczątki zostaną przekazane do utylizacji. Oprócz sankcji karnych przewidzianych przez prawo za zaśmiecanie oraz nielegalny … Czytaj dalej