Artykuł

Prof. Bruno Drwęski: We Francji odradza się lewica rewolucyjna!

ZZ CGT (Generalna Konfederacja Pracy) jest najstarsza konfederacja związkową we Francji. Powstała ona na bazie Karty z Amiens która uznaje zasadniczą suwerenność każdej organizacji związkowej, czy to komitet lokalny czy federacja zawodowa. Konfederacja jest związkiem suwerennych związków zawodowych. CGT została założona na bazie uznania walki klas, solidarności międzynarodowego proletariatu i poparcia dla obalenia kapitalizmu poprzez uspołecznienie środków produkcji i wymiany.

Z czasem konfederacja ta uległa pewnemu procesowi centralizacji, a wystąpienie CGT ze Światowej Federacji Związków Zawodowych i wstąpienie do Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych oraz do Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych przyspieszyło ten proces odejścia od zasad założycielskich ZZ CGT.

Tym niemniej, zgodnie ze statutem, niektóre federacje CGT oraz lokalne i regionalne komitety nadal należą do Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) i coraz częściej kwestia wycofania się z Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ECTU) i ponownego wstąpienia całej konfederacji do WFTU jest rozpatrzona na poszczególne zjazdy lokalne, federacji zawodowych czy ogólnozwiązkowego. Dzieje się tak ze względu na to, ze wpływy finansowe europejskiej struktury oraz nie klasowej federacji międzynarodowej na poszczególne związki wzmacnia grunt nurtu dostosowania się do kapitalizmu przeciwko nurtowi zmierzającego do obalenia kapitalizmu

Z tego tez powodu, wielu ludzi we Francji zniechęciło się do związków zawodowych, a szczególnie do najbardziej radykalnego związku którym zawsze była CGT. Co się uwidoczniło szczególnie od dwóch lat kiedy wybuchło powstanie Żółtych Kamizelek które wypełniły niszę po CGT. W tym momencie wiele lokalnych związków i niektóre federacje zawodowe angażowało się po stronie Żółtych Kamizelek mimo potępienia ze strony lwiej części kierownictwa konfederacji i jej sekretarza generalnego, Philippe Martinez. W poprzednim czasie były różne skandale związane z korupcja na wyższych szczeblach związku, co wzmacniało trend zmierzającego do odrodzenia rewolucyjnego i klasowego związku zgodnie z demokratyczna karta z Amiens dająca pełną swobodę działania dolnym ogniwom Związku.

Stopniowo od kilku już lat, doły związkowe i federacje przemysłu chemicznego oraz pracowników handlu należą do najbardziej krytycznie nastawionych związków należących do CGT.

Organizowali przeróżne zebrania, spotkania, wiece, itp. co skutkowało organizacja ogólno-francuskiego marszu « dla zatrudnienia i godności » 17ego października 2020 r. w Paryżu. Marsz zbiegł się z manifestacja imigrantów bez dokumentów i obchodów rocznicy masakry przez policje kilku set Algierczyków na ulicach Paryża 17ego września 1961 r.

Na fali tej manifestacje podjęto organizacje ogólno-francuskiego zlotu przedstawicieli oddolnych ogniw CGT przy poparcie wojewódzkiej organizacji CGT departamentu Bouche du Rhone (Marsylia) oraz kilku federacji zawodowych. Zbierali sie w mieście Martigues 29/X/2020 r. akurat dzień przed ogłoszonym lockdownu. Mimo trudności z dojazdem w tej sytuacji, z ponad sześciuset delegatów reprezentujących organizacje związkowe z około polowy francuskich departamentów oraz kilku najliczniejszych federacji zawodowych, ponad czterystu delegatów udało się dotrzeć na miejsce. Debata była żywa. Analizowała sytuację we Francji, w Europie i na świecie. Uznano zgodnie, że  potrzeba radykalnego ruchu związkowego żeby prowadzić klasę pracująca na tory walki przeciwko kapitalizmowi. Kilka dokumentów zostało uchwalonych i utworzono siec kontaktów w celu rozszerzenia działalności zmierzającej do przywrócenia klasowego obliczu CGT.

Mimo lockdownu współpraca będzie podtrzymywana w celu mobilizacji na rzecz kontrataku wobec ofensywy kapitału, w momencie systematycznych zwolnień z pracy pod pretekstem kryzysu pandemii. Utworzono jednocześnie sieć zakładów, którym grozi zamknięcie. Mimo, ze kierownictwo konfederacji potępiło zarówno manifestacje 17ego jak i zlot ostatniego czwartku, widać, ze mobilizacja się rozwija i kierownictwo może liczyć tylko na poparcie najbardziej biernych organizacji związkowych i na pomoc finansowa ze strony centrali brukselskiej zmierzającej do monopolizacji ruchu związkowego i oddania go w ręce biurokratów zdecydowanych utorować ruch pracowniczy w kierunku poddaństwa i tego co się nazywa we Francji « negocjacją ciężaru łańcuchów niewolniczych »

Nowy, uzdrowiony i klasowy ruch w CGT zmierza do zrzucenia wszelkich łańcuchów i uwolnienia mas pracujących od dyktatury kapitału.

Jednocześnie z tym zlotem, jako że część delegatów należy do różnych lewicowych formacji politycznych, miało miejsce z inicjatywy « Narodowego Stowarzyszenia Komunistow » zrzeszających komunistów nie upartyjnionych i upartyjnionych, zebranie przedstawicieli różnych partii lewicy radykalnej żeby rozważać rozwój działania zarówno we Francji jak i na świecie, oraz potrzeba aby lewica zerwała ze swoja biernością wobec socjal-liberalizmu i przeszła zdecydowanie na tory walki klas.

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ideowy Komunista
Ideowy Komunista
1 rok temu

Oby tak było i francuskie związki nie stały się tak jak w UK burżuazyjną organizacją, zajmującą się administrowaniem swoich biur i piciem kawusi z pracodawcami oraz instytucją biznesową, nastawioną na zysk w procesie wyciągania kasy od członków.