Artykuł

Dlaczego Chiny powinny przywrócić komuny ludowe?

Komuny ludowe – na zachodzie: synonim zła, wielkiego głodu, terroru i nieudolności gospodarczej; w rzeczywistości; podmioty gospodarcze, które zapewniły Chinom samowystarczalność żywieniową, zapobiegały stratyfikacji regionalnej, przestawiły konsensus między industrializacją, a ekologizmem, zniosły sprzeczność miasto-wieś.

I. Historia komun ludowych

Ruch na rzecz komun ludowych zaczął powstawać na przełomie 1956/7. Był on częścią ogólnej polityki decentralizacji gospodarczej, którą historia zna pod nazwą Wielkiego Skoku Naprzód. W zamierzeniach miało to pobudzić inicjatywę lokalną i odciążyć budżet państwowy – zamiast wielkich państwowych ośrodków przemysłowych promowano drobny przemysł organizowany przez osoby prywatne i władze komuny (huty przydomowe).

Reformy gospodarcze przypadły na okres klęsk żywiołowych takich jak powódź Rzeki Żółtej w 1958 i sezon tajfunowy 1959. Przyczyniło się to do powstania kryzysu humanitarnego w niektórych częściach Chin. Zdecentralizowana organizacja gospodarcza, a więc i rozproszenie informacji utrudniało szybką i skuteczną odpowiedź.

W 1964 r. w ramach reformy zwanej okresem regulacji komuny ludowe zostały uczynione organami władzy państwowej. Oznacza to że stały się one państwowymi organami gospodarczymi i administracyjnymi. Komuny ludowe zostały z czasem rozwinięte, oprócz produkcji rolnej i przemysłowej oferowały one szereg usług: lecznicze, szkolne, emerytalne. W takim stanie funkcjonowały do lat 80 kiedy rozpoczęto kampanię ich rozwiązywania na rzecz rynkowo zorientowanego rolnictwa.

Sam proces likwidacji komun ludowych jest w znacznej mierze zmitologizowany. Zazwyczaj całość sprowadza się do mitu o oddolnej inicjatywie rolników którzy sami unieważniali organizacje komunalne:

System kontraktowy został po raz pierwszy wprowadzony w życie potajemnie przez chińskich chłopów ze wsi Xiaogang (小岗村) w prowincji Anhui w 24 listopada 1978 roku[2]. Na skutek suszy 18 z nich postanowiło podzielić się ziemią, a jednocześnie ślubowało sobie milczenie, bo indywidualna forma gospodarowania była naruszeniem panującego prawa. Dokument stanowił m.in.: jeśli ktokolwiek z nas trafi do więzienia, inni będą odpowiedzialni za wychowanie jego dzieci póki ukończą one 18 rok życia[3]. Oryginał potajemnej umowy jest obecnie przechowywany w Muzeum Narodowym w Pekinie.

Eksperyment bardzo się udał, a że trafił na czas politycznej odwilży, nowy system wypróbowano w 1979 roku w prowincjach Anhui i Syczuan. Rok później pochwalił go Deng Xiaoping. W dokumencie z 1 stycznia 1982 roku władze stwierdziły oficjalnie, iż praktyka ta przynależy do „kolektywistycznej ekonomii socjalistycznej”[4]. W 1983 roku system kontraktowy został przyjęty przez ponad 93 proc. rolnych zespołów produkcyjnych[5].

(System odpowiedzialności kontraktowej – Wikipedia, wolna encyklopedia)

Jak wykazał Zhun Xu w The Political Economy of Decollectivization in China obranie kursu na rozwiązywanie komun ludowych nie było ani krokiem pragmatycznym, w okresie ich istnienia następował sukcesywny wzrost wydajności, który co najwyżej nie był aż tak odczuwalny w wymiarze jednostkowym ze względu na stały wzrost populacji; ani nie był akcją spontaniczną i oddolną, skoro jego implementacja wymagała czystek politycznych.

Faktem jest jednak, że rozwiązanie komun ludowych w krótkim okresie przyczyniło się do wzrostu wydajności rolnictwa – wynikało to z przyjęcia w ramach wzrostu konkurencyjności najbardziej ekstensywnych praktyk uprawy. Okres prosperity zakończył się szybko ze względu na załamanie się azjatyckich rynków w 1998 r., sprowadziło to chińskie rolnictwo na skraj ruiny, a nad Chinami ponownie pojawiło się widmo głodu. W odpowiedzi na to rząd wdrożył szereg programów protekcyjnych dla rolnictwa w 2004 r., z których prym wiodą tzw. cztery subsydia1.

Produkcja rolna Chin:

Produkcja pszenicy gdyby nie przyzwolono na rynkową reorientacje rolnictwa:

Od tamtej chwili nad Chinami ciągle wisi widmo utraty samowystarczalności żywieniowej.Podsumowując, skutkiem rynkowej reorientacji rolnictwa było:

  • uszkodzenie ekosystemu przez stosowanie najbardziej ekstensywnych upraw
  • powstanie warstwy kułackiej wśród chłopstwa
  • likwidacja normalizowanych miejsc pracy w komunach przez rynkowe zdziczenie; dotyczy to zarówno pracy wiejskiej jak i miast
  • wzrost podatności Chin na klęski żywiołowe
  • całe społeczeństwo finansuje przez dotacje kułaków; uspołecznienie strat i prywatyzacja zysków
  • zniszczenie infrastruktury socjalnej na wsi; wyludnienie prowincji powstanie mega-miast z mega-biedą

II. Odpowiedzą – komuny ludowe

Powyższe dane pozwalają nam stwierdzić, że najlepsze rozwiązanie stanowiłoby dalsze utrzymanie komun ludowych. Należało je raczej mechanizować, niż rozwiązywać. Najczęstszy argument przeciwko komunom – rentowność, nie ma sensu ze względu na programy dopłat. Rolnictwo nie było, nie jest i nie będzie rentowną gałęzią gospodarki2. Jak pokazała historia podporządkowanie gospodarki frazesowi o rentowności doprowadza do odbudowy najbardziej patologicznych zjawisk tymczasem korzyści z tego nie ma żadnych.

O istnieniu danej gałęzi gospodarki powinna decydować jej użyteczność. Oczywiście utrzymanie takich gałęzi gospodarki, podniesienie do poziomu prawa powyższego hasła może odbyć się tylko w warunkach socjalizmu.

Oprócz dowodów historycznych istnieje szereg przesłanek logicznych na rzecz kolektywizacji rolnictwa:

1) Małe gospodarstwa rolne mają problem ze zdobyciem kapitału na nowoczesną agrotechnikę. Dzięki uwspólnieniu budżetu można by szybciej zdobywać środki na modernizację. Pozwoliłoby to odwrócić trend zadłużania naszego sektora rolniczego.

2) Duże kolektywne gospodarstwa mogłyby łatwiej nawiązać kooperację z przemysłem rolno-spożywczym któremu łatwiej jest choćby ze względów czysto administracyjnych nawiązać współpracę z kilkoma dużymi niż z wieloma małymi podmiotami.

3) Techniczne korzyści skali. Niektóre typy maszyn czy technik można wykorzystać efektywnie dopiero powyżej pewnej skali produkcji. Jeśli kombajn pozwala w ciągu sezonu obrobić np. 250 hektarów, to nie ma sensu by 10 gospodarstw 25 hektarowych kupowało 10 kombajnów, po sztuce na każde. Podobnie sprawa ma się z możliwością uruchomienia produkcji pobocznej takiej jak na przykład biogazownie które tym efektywniej działają im większa ilość odpadów rolniczych je zasila.

4) Łatwiejsza kontrola. Większa koncentracja to mniej przedsiębiorstw do skontrolowania. Pozwala to wydajniej przeprowadzać kontrole mające na celu sprawdzenie na przykład czy przyznane substydia na inwestycje zostały wydane zgodnie z celem ustalonym we wniosku, lub czy działalność spełnia określone normy bezpieczeństwa sanitarnego i ekologicznego.

5) Zniesienie patologicznych stosunków pracy. W gospodarstwach obszarniczych i kułackich wykorzystuje się bardzo źle opłacanych pracowników najemnych pracujących za grosze w nieludzko ciężkich warunkach. Zwycięstwo gospodarki uspołecznionej na wsi jest niezbędne by ostatecznie położyć kres tego typu barbarzyńskim stosunkom społecznym.

6) Poprawa warunków pracy. Dzięki kolektywizacji możliwe jest wprowadzenie w gospodarstwach podziału pracy i systemu zmianowego. Pozwala to zmniejszyć zmęczenie rolników szczególnie w czasie żniw. Ponadto umożliwia zastępstwo na przykład na czas choroby.

(https://odrodzenie.fr/2020/02/02/dlaczego-potrzebujemy-kolektywizacji-6-powodow/)

III. Podsumowanie

Jeżeli Chiny nie będą w stanie utrzymać samowystarczalności żywieniowej oznacza to triumf obozu imperializmu. Tak jak przed I wojną światową motorem ekspansji niemieckiej było uzyskanie surowców tak samo brak zasobów w Chinach przyczyni się do ich ekspansji; do naruszenia suwerenności kolejnych nacji. Oznacza to triumf imperializmu. Dlatego też sprawa komun ludowych stanowi dzisiaj sprawę obozu pokoju i socjalizmu. Albo komuny i samowystarczalność, albo zależność, neokolonializm i wojny imperialistyczne.

NARODY AZJI POWSTAŃCIE

ORGANIZUJCIE KOMUNY LUDOWE

1 subsydia zbożowe, subsydium wejściowe, subsydium od jakości nasion i subsydium do maszyn rolniczych.

2 Przy założeniu że w społeczeństwie ma postępować likwidacja głodu.

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments