Artykuł

System pracy Taean

Artykuł 33 konstytucji Korei głosi:

Państwo kieruje gospodarką krajową i zarządza nią za pośrednictwem systemu pracy Taean, socjalistycznej formy zarządzania gospodarczego, zgodnie z którym gospodarka jest zarządzana naukowo i racjonalnie na podstawie wspólnych wysiłków mas producentów oraz poprzez system wytycznych rolnych, zgodnie z którym zarządzanie rolnictwem odbywa się metodami przemysłowymi. Państwo egzekwuje system samo-rachunkowości w zarządzaniu ekonomicznym w celu spełnienia wymogów systemu pracy Taean i właściwie wykorzystuje takie dźwignie ekonomiczne, jak koszt, cena i zysk.

W Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej przedsiębiorstwa są zarządzane w ramach systemu pracy Taean. Oznacza to, że kontrola pracowników nad wszystkimi dziedzinami gospodarki pozostaje silna, a system pracy Taean działa jako forma demokracji przemysłowej, w której wszystkie problemy mają zostać rozwiązane poprzez zaangażowanie pracowników przedsiębiorstw do podejmowania decyzji na szczeblu zarządzania.

Sposoby rozwiązywania problemów wpływających na produkcję i działalność pracowników, a także metody podejmowania decyzji są dostępne w drodze wspólnych dyskusji w ramach komisji fabrycznej, której członkowie są wybierani przez członków partii z fabryki. Aby komisja ta była skuteczna, musi być stosunkowo mała, jej dokładna liczba zależy od wielkości przedsiębiorstwa. W Fabryce Elektrycznej w Daean, z siłą roboczą 5000, komitet fabryki składa się z 35 członków, którzy spotykają się raz lub dwa razy w miesiącu, podczas gdy 9 członków zarządu utrzymuje stały kontakt. Sześćdziesiąt procent jej członków to pracownicy produkcji, a pozostała część reprezentuje przekrój wszystkich pozostałych działań, w tym osoby funkcyjne, menedżerowie, zastępcy menedżerów, inżynierów, techników, przedstawicieli ligi kobiet, członków ligi młodzieżowej, członków związków zawodowych i pracowników biurowych. Jej skład daje zatem dostęp do wszystkich społeczno-ekonomicznych aspektów przedsiębiorstwa i życia jego pracownika.

Komisja ta stała się tak zwaną “kierownicą” jednostki przemysłowej, prowadząc edukację ideologiczną i mobilizując pracowników do podejmowania wspólnych decyzji i realizacji celu produkcyjnego. Poprzez swoje połączenie z Partią ma jasny obraz ogólnej polityki i celów, a także dokładną funkcję poszczególnych przedsiębiorstw w kontekście krajowym. Innymi słowy, ta konfiguracja zapewnia, że polityka ma pierwszeństwo.

– Ellen Brun, Jacques Hersh, Socialist Korea: A Case Study in the Strategy of Economic Development, 1976, Monthly Review Press, New York and London.

System pracy Taean działa w celu zarządzania tym miejscem pracy, aby dopasować je do celów wyznaczonych przez szersze organizacje, takie jak Lokalne Zgromadzenia Ludowe i Związki Zawodowe. Ich rolą jest realizacja tych celów, a jednocześnie reprezentowanie i poszanowanie praw pracowników tego miejsca pracy, a jeśli tego nie zrobią, zostaną zastąpieni w wyborach przez pracowników z tego miejsca pracy.

Od czasu wdrożenia w grudniu 1961 r. okazał się niezwykle udany, ponieważ działa na rzecz realizacji celów przemysłowych państwa, a także idei trzech rewolucji (kulturowej, technologicznej i ideologicznej), przy jednoczesnym wytwarzaniu zachęty dla pracowników, która nie jest finansowa. Pracownicy są zachęcani do rozwijania swojego intelektu i kultury poprzez obiekty naukowo-techniczne dostępne w fabrykach, a także do korzystania z obiektów opieki społecznej, takich jak baseny i boiska sportowe.

Nie rozsądzamy tutaj tego, czy system pracy Taean nadal jest wykorzystywany, czy tylko pełni rolę martwej litery. Uważamy jednak, że skoro pozwolił on na tak gwałtowny rozwój Korei w latach 60 i 70 jak i spełnia warunki budowy demokratycznego społeczeństwa, to może stanowić on jedno ze źródeł inspiracji linii polityki gospodarczej Odrodzonej PPR.

Na podstawie: Juchechat, Taean Work System (tumblr.com)

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments