Artykuł

Narody burżuazyjne a narody socjalistyczne

“Imię Stalina nierozerwalnie wiąże się w sercach i umysłach polskiej klasy robotniczej i narodu polskiego z dwukrotnym za życia naszego pokolenia wyzwoleniem ojczyzny: z niewoli cara i kajzerów, z niewoli hitlerowskiej”-Te słowa padły z uchwały Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w sprawie obchodu 70-lecia urodzin Towarzysza Józefa Stalina. To właśnie Stalin, a wcześniej Lenin wyklarowali podział na dwa znane nam typy narodów na narody burżuazyjne i narody socjalistyczne. Fundamentalne różnice istniejące między dwoma typami narodów są dziś bardziej krystaliczne klarowne niż miało to miejsce kiedykolwiek w historii, różnice interesów, priorytetów, kierunku politycznego i cywilizacyjnego nigdy nie były tak wyraźne jak teraz. Społeczno-polityczny bagaż narodów burżuazyjnych to pokój klasowy w łonie narodu gwoli ,,jedności narodu’’; rozszerzanie terytorium swego narodu drogą zagarniania cudzych terytoriów narodowych; nieufność i nienawiść do obcych narodów; ucisk mniejszości narodowych; wspólny front z imperializmem. To właśnie wspólny front z imperializmem jest fundamentalną różnicą interesów między narodami burżuazyjnymi a narodami socjalistycznymi. Więzi narodowe, w swej burżuazyjnej istocie, są narzędziem stwórczym więzów burżuazyjnych. Dzisiejsze parlamentarne psy ameryki, których niesłusznie europejskie lewactwo opisuje mianem nacjonalistów, dokładnie wpasowują się w ramy leninowskiej koncepcji wspólnego imperialistycznego frontu pseudonacjonalistów w imię realizowania interesów kapitału za cenę nieufności i nienawiści do obcych narodów.

Pseudonacjonalizm burżuazyjny realizowany przez Krzysztofa Bosaka i degeneratów mu towarzyszących w swej istocie nie jest nacjonalizmem, nie jest nawet patriotyzmem. Retoryka narodowa w ich rękach jest tylko narzędziem do umacniania więzów burżuazyjnych. Na tym polega fundamentalna różnica między patriotami socjalistycznymi i pseudonacjonalistami burżuazyjnymi. Ci pierwsi walczą o sojusz mas pracujących, ci drudzy owe masy antagonizują. Dla parlamentarnych pseudonacjonalistów naród jest istotny do momentu, w którym interesy deweloperów, właścicieli korporacji i innych bumelantów stoją w sprzeczności do interesu mas pracujących. W takim konflikcie pseudonacjonaliści burżuazyjni zawsze staną po stronie mniejszości, tj. po stronie posiadaczy, leniów, spekulantów i innych społecznych degeneratów żerujących na zdrowej tkance społeczeństwa. Przykłady takiego działania widzimy regularnie podczas głosowań w polskim parlamencie, polscy pseudonacjonaliści murem stoją po stronie posiadaczy, którzy znajdują się w znacznej mniejszości względem reszty Polaków. Narody socjalistyczne, które wytworzyły się na bazie rewolucji proletariackich kierują się innymi pobudkami, pobudkami kolektywnymi i internacjonalistycznymi. Klasa robotnicza i jej internacjonalistyczna partia są siłą, która spaja te socjalistyczne narody i kieruje nimi. Sojusz klas pracujących i wspólny front przeciwko imperializmowi jest motorem rozwojowym narodów socjalistycznych. To właśnie dzięki socjalizmowi naród socjalistyczny jest w stanie rozwijać się bez czyraków na zdrowej tkance narodu w postaci bumelantów sortu pseudonacjonalistycznego pokroju Krzysztofa Bosaka i leniwych band posiadaczy. To właśnie Polska Rzeczpospolita Ludowa najbardziej przyczyniła się do rozwoju narodu polskiego, poprzez model socjalistycznej rodziny, który zapewniał rodzinom mieszkanie, prace, wakacje. To właśnie w PRLu byliśmy świadkami urodzeń żywych w wysokości nawet 800tys. rocznie. Dzisiaj mamy do czynienia z ponad dwukrotnie mniejszą ilością rocznych urodzeń. Kiedyś polscy patrioci i prawdziwi nacjonaliści zdobywali Berlin, budowali miasta, masowo produkowali statki, własne samochody, budowali szkoły, szpitale i mieszkania. Dziś polscy pseudonacjonaliści za nic mają interes polskich mas pracujących, układają się z deweloperami, biznesmenami i liżą podeszwę amerykańskiego buta. Trzeba więc zadać sobie fundamentalne pytanie: Czy można być nacjonalistą i wspierać interesy kapitaluchów? Nie, nie można. 

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments