Artykuł

Chiny: Nie godzimy się na dezinformacyjną kampanię kłamstw

Wydarzenia ostatnich lat ukazały realną, obłudną twarz NATO, pozującego na organizację ‘’pokojową’’, ‘’antywojenną’’, działającą na rzecz ‘’idei demokracji’’ czy światowego ‘’pokoju’’. Propaganda ta nie godzi się z prawdziwymi celami stojącymi za militarną działalnością NATO, stanowi płytką fasadę przykrywającą najważniejsze, ekonomiczne sedno ekspansji imperializmu. Propagandowa szopka wymierzona przeciw Białorusi, bredzenie o ‘’totalitaryzmie’’, ‘’zamordyzmie’’ czy ‘’łamaniu praw człowieka’’, przyniosło ze sobą wywrotowe działania nacelowane na obalenie niezależnego rządu. Widzimy więc nieczystość i nieprawdziwość przedstawianych intencji, widzimy, że ckliwe historyjki i gadanie o ‘’wolności’’ nie ma pokrycia w świecie realnym. Widzimy również, na bazie ostatnich doświadczeń, ogromną, decydującą często rolę propagandowego i medialnego aparatu imperializmu, widzimy, że propagandowa szczujnia USA jest narzędziem ułatwiającym i uzasadniającym w oczach społeczeństwa akty agresji czy akty ekonomicznego i politycznego szantażu.

To istotne, niepokojące zwiększenie propagandowych wysiłków zachodu, wymierzanych coraz częściej w Chiny i sprzyjające im kraje, spotkało się ostatnio ze stanowczą reakcją państwa środka. Przed kilkoma dniami, 2 lipca 2021 roku na posiedzeniu Biura ONZ i innych organizacji międzynarodowych w Genewie, sprawę tą poruszył wysłannik ChRL Jiang Duan. Podczas swojego przemówienia Duan, w imieniu Chin i kilku innych, również dotkniętych państw, wyraził „poważne zaniepokojenie fabrykowaniem i rozpowszechnianiem niedokładnych informacji o wielostronnych działaniach na rzecz praw człowieka.” Podkreślił, że „niektóre kraje [w domyśle – USA] fałszują i rozpowszechniają fałszywe informację dla celów politycznych.” (np. rzekome ludobójstwo Ujgurów, które okazało się być szczególnie bezczelną bujdą). Strona Chińska oświadcza:

„Działania te poważnie naruszają cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych, stoją w sprzeczności z zasadami powszechności, bezstronności i obiektywności pracy Rady Praw Człowieka, a w przyszłości będą prowadzić jedynie do błędnego ukierunkowania pracy międzynarodowych mechanizmów praw człowieka, podważając ich reputację. Jesteśmy również poważnie zaniepokojeni tym, że kilku posiadaczy mandatów do procedur specjalnych bezkrytycznie traktuje informacje dostarczane przez zachodnie media i grupy polityczne w celu wysuwania nieuzasadnionych oskarżeń przeciwko suwerennym państwom” 

Kraje których dotyczy oświadczenie zostały wezwane do „natychmiastowego zaprzestania fabrykowania i rozpowszechniania fałszywych informacji oraz powstrzymania się od wykorzystywania praw człowieka jako narzędzia politycznego.”

Wielka machina propagandowa, tworzona i rozbudowywana przez USA oraz państwa podległe, niezbędna jest dla kontynuowania dalszej ekspansji. Największe mocarstwa imperialistyczne stosują metody i działania konieczne dla realizacji podstawowego, ekonomicznego prawa kapitalizmu – maksymalizacji zysku. Prawo to wyraża w sobie zasadniczy cel, przyświecający wszelkim działaniom i wszelkim posunięciom burżuazji; cel, który, jak wałkujemy do znużenia w wielu tekstach na portalu, popycha siły wytwórcze w stronę coraz to większej koncentracji i hegemonii, rodząc w łonie kapitalizmu kolejne, wyższe jego stadium – imperializm. W rękach imperialistów umacnia się więc kluczowe dla ich władzy narzędzie panowania klasowego – państwo burżuazyjne, wykorzystujące cały swój militarny i polityczny potencjał dla powiększania ekonomicznych wpływów imperialistów, maksymalizacji ich zysku.

Wszystko to pozwala nam zrozumieć posunięcia i działalność współczesnych, NATO-wskich imperialistów, zaszczuwających Białoruś, Iran, Chiny, Rosję i każde inne państwo, w którym ekspansja kapitału zachodniego natrafia na opór bądź jest mniej lub bardziej ograniczona, bądź też państwo, którego aspiracje i siła polityczna zagrażają stabilności dotychczasowej, dominacyjnej pozycji NATO. Ostatnie tygodnie, ukazujące wzrost antychińskich tendencji, dały dowód obłudnej, kłamliwej polityki, wykorzystującej manipulacje i chwyty propagandowe dla fałszywego oczernienia wizerunku Chin i innych państw wadzących USA.

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments