Artykuł

Kontrrewolucja ma wiele twarzy!

tłumaczenie Towarzysz Kawa

Porady dla propagandzistów i agitatorów

Biuro Powiatowe Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec w Rochlitz

Listopad 1980

Historia nas uczy:

Klasa upadająca nigdy nie schodzi ze sceny historii dobrowolnie!

Zgodnie ze swoją naturą, imperializm nigdy nie może zaakceptować istnienia socjalizmu.

Tak długo, jak istnieją państwa i siły imperialistyczne, nie ustaną one w próbach podzielenia i zniszczenia ruchu rewolucyjnego poprzez kontrrewolucję, aby cofnąć osiągnięcia klasy robotniczej i jej sojuszników, a przede wszystkim zmienić układ sił na swoją korzyść.

Ileż tragedii i ofiarnej walki klasy robotniczej, ileż grozy, terroru i nieludzkości klasy skazanej na zniknięcie kryje się za słowem kontrrewolucja?

Mord, terror, wojna domowa — jawne i najbardziej brutalne forma kontrrewolucji.

Przypomnijmy sobie:

 • Kiedy w 1871 roku na krótki historyczny moment proletariat francuski przejął władzę, francuska burżuazja i reakcyjny pruski militaryzm utopiły Komunę Paryską w straszliwym rozlewie krwi.
 • 46 lat później rewolucyjni robotnicy i rolnicy pod przywództwem Lenina przypuścili szturm na Pałac Zimowy, aby ustanowić pierwsze państwo robotników i rolników, zapoczątkowując nową epokę w historii ludzkości. Natychmiast wszyscy wrogowie proletariatu, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej, podjęli walkę. Denikinowie i Kołczakowie, kapitalistyczni właściciele ziemscy i kułacy, wspierani przez uzbrojoną po zęby kontrrewolucyjną armię 14 imperialistycznych państw, rozpętali straszliwą kampanię terroru i wojny domowej przeciwko młodej Władzy Radzieckiej.
 • Kiedy w 1918 r. niemiecka klasa robotnicza zaczęła wstrząsać podstawami kapitalizmu i junkrów podczas rewolucji listopadowej, tworząc Komunistyczną Partię Niemiec, kontrrewolucja uderzyła natychmiast. Karl Liebknecht i Róża Luksemburg, przywódcy rewolucji, zostali zamordowani. 

Wspomnijmy:

 •  Krwawy maj 1929 roku w Berlinie, kiedy to policja Zörgiebla strzelała do demonstrujących robotników, czy.
 •  Krwawy zamach na rząd Frontu Ludowego w Hiszpanii w 1936 roku,
 • Morderstwa i podpalenia dokonane przez elementy kryminalne i zachodnie tajne agencje w NRD 17 czerwca 1953 roku,
 • Bestialskie mordy popełnione przez nacjonalistyczne i horty-faszystowskie elementy na Węgrzech w 1956 roku, kierowane przez imperialistycznych szpiegów,
 • Morderstwo Prezydenta Allende oraz tysięcy chilijskich towarzyszy i patriotów podczas faszystowskiego puczu przygotowanego i kierowanego z pomocą USA w 1973 roku. 

To tylko kilka z morderczych czynów kontrrewolucji.

Wojna ekonomiczna i handel żywym towarem są stałą częścią arsenału kontrrewolucji.

Wzorem byłych władców kolonialnych, groźby, a czasem blokady zboża i gospodarcze są wykorzystywane do poskramiania młodych państw narodowych i utrzymywania ich w poddaństwie wobec imperializmu.

Zakazy eksportu, embarga gospodarcze i sabotaż gospodarczy były stosowane przez imperialistyczną kontrrewolucję od pierwszego dnia istnienia państw socjalistycznych do dnia dzisiejszego, zawsze próbując zakłócić lub zdławić ich rozwój gospodarczy.

Przypomnijmy:

 • Brytyjski Sekretarz Stanu Hower ogłosił w 1919 roku blokadę gospodarczą przeciwko Związkowi Radzieckiemu, aby „zagłodzić” ten kraj;
 • Amerykańskie i brytyjskie siły okupacyjne zablokowały dostawy węgla z Zagłębia Ruhry do dzisiejszej NRD;
 • Wojnę gospodarczą, sabotaż i inne działania Niemiec Zachodnich przeciwko NRD, kiedy granice były otwarte (według Instytutu Gospodarki w Hamburgu skutkiem tego były szkody dla NRD w wysokości co najmniej 100 miliardów marek);
 • Embargo na rury przeciwko Związkowi Radzieckiemu za czasów Adenauera;
 • Amerykański zakaz sprzedaży zboża do Związku Radzieckiego;
 • Embargo gospodarcze Cartera;
 • Bojkot olimpijski itd. 

Pamiętajmy też o zwabieniu tysięcy specjalistów z NRD przed 13 sierpnia 1961 r. [przed powstaniem Muru Berlińskiego]. https://odrodzenie.fr/2021/10/05/co-powinniscie-wiedziec-o-murze-berlinskim/

Nawet dzisiaj, za wyraźnym przyzwoleniem i poparciem rządu w Bonn, przestępcy bez skrupułów nadużywają przepisów dotyczących podróży i tranzytu, aby zagrażać życiu i zdrowiu obywateli NRD.

Dywersja ideologiczna jest dziś główną formą kontrrewolucyjnego ataku na socjalizm.

Oficjalne pismo „NATO Letter”, Nr. 3/1976 mówi otwarcie: „Obok trzech frontów lądowych (centralnego, południowego i północnego) oraz frontu atlantyckiego istnieje piąty — ideologiczny — front”.

Dodać należy codzienny zalew kłamstw, oszczerstw i dezinformacji, który spływa nie tylko na obywateli ich własnych krajów, ale także na państwa socjalistyczne.

W samych tylko pięciu wiodących państwach imperialistycznych istnieje 9500 stacji radiowych i 14502 stacji telewizyjnych.

Oficjalne radio „Głos Ameryki” nadaje 8000 godzin tygodniowo w 36 językach.

Pamiętamy rolę „Radia Swoboda”, „Radia Wolna Europa”, „Deutsche Welle” i „Deutschlandfunk” w czasie kontrrewolucji 1968 roku w Czechosłowacji czy dziś w Polsce!

Kłamstwa i oszczerstwa przeciwko państwom socjalistycznym, a zwłaszcza ich partiom marksistowsko-leninowskim, mają na celu zmniejszenie atrakcyjności socjalizmu i budowanie antysocjalistycznych poglądów, dzięki czemu likwidacja państw socjalistycznych ma jawić się jako „humanitarny i pożądany cel”.

Kontrrewolucja odwołuje się do słabych elementów hasłami „lepszego socjalizmu”, „społeczeństwa pluralistycznego”, „socjalizmu bez komunistów” czy „niezależnych związków zawodowych” jako sposobu na wywołanie działań antysocjalistycznych. Dziś ośrodki imperialistyczne, zwłaszcza w Niemczech Zachodnich, wykorzystują takich zdeterminowanych kontrrewolucjonistów z osławionej grupy KOR, jak Kuroń, Moczulski i Wałęsa, którzy chcą „Polski bez komunizmu”.

Kontrrewolucja wyciągnęła wnioski ze swoich porażek na Węgrzech w 1956 roku, w Czechosłowacji w 1968 roku i w Polsce w 1970 roku. Teraz działa według dalekosiężnych, zróżnicowanych planów, z różnymi podziałami odpowiedzialności i różnymi przedstawicielami.

W ścisłej współpracy z imperialistycznymi tajnymi służbami reakcyjne siły klerykalne opracowały trzyetapowy plan dla Polski:

1. Chaos gospodarczy i polityczny zostanie wywołany przez sabotaż gospodarczy, strajki i żądania wyższych płac;

2. Powstanie nowa opozycja antykomunistyczna w postaci „wolnych i niezależnych związków zawodowych” jako wyraz „prawdziwej demokracji”, wraz z zachęcaniem do nacjonalizmu i antysowietyzmu;

3. Stały nacisk polityczny i groźby strajków mają na celu zmniejszenie, a w końcu wyeliminowanie wpływu partii w państwie i społeczeństwie. Rezultatem ma być „wolna, pluralistyczna demokracja” w Polsce. 

Podczas gdy Wałęsa i inni kontrrewolucjoniści w Polsce wychwalają „pomoc” „wolnego Zachodu”, rewanżyści z Niemiec Zachodnich już marzą o tym, jak „Pomorze, Gdańsk” i reszta „niemieckich terytoriów wschodnich może zostać odzyskana!” (Welt am Sonntag, 29.8.1980).

Taki jest cel kontrrewolucji w Polsce!

„Utrzymywanie kwestii niemieckiej jako otwartej” i odmowa uznania obywatelstwa NRD — to główne bronie zachodnioniemieckiej imperialistycznej kontrrewolucji przeciwko NRD.

Nowy rząd SPD/FDP podąża za tymi samymi imperialistycznymi ideami, które ustanowił Adenauer.

Celem jest likwidacja socjalizmu w NRD i rozszerzenie rządów niemieckiego imperializmu nad Odrę.

Wynika to jasno z następujących faktów:

 • „Utrzymanie kwestii niemieckiej jako otwartej” i promowanie tak zwanej „jedności narodu niemieckiego” jako sposobu na włączenie socjalistycznej NRD do kapitalistycznych Niemiec Zachodnich;
 • Trzymanie się „Niemiec w granicach z 1937 roku”;
 • Samowolne łamanie Układu NRD-RFN, Porozumienia Czterech Mocarstw w sprawie Berlina, Umowy Tranzytowej między NRD a Niemcami Zachodnimi oraz Aktu Końcowego z Helsinek;
 • Naruszanie granic NRD;
 • Odmowa uznania obywatelstwa w NRD;
 • Decyzja zachodnioniemieckiego Sądu Najwyższego z września 1977 roku, która „legalizuje” przestępcze działania organizacji handlujących ludźmi, nawet prowadzących do śmierci;
 • Polityka systematycznego i otwartego ingerowania w wewnętrzne sprawy NRD i innych państw socjalistycznych, z pogwałceniem prawa międzynarodowego, oraz wiele innych form wojny psychologicznej przeciwko socjalistycznemu porządkowi w NRD. 

Kontrrewolucja ze swoimi wieloma twarzami jest tajna i niebezpieczna, i wymaga naszej największej politycznej i ideologicznej czujności.

Fakty są takie:

Ani polityka Cordon sanitaire (tj. izolowania państw socjalistycznych), ani militarne wypieranie, ani próby wymuszeń czy „budowania mostów” nie mogły i nie pozwolą kontrrewolucji zatrzymać postępu socjalizmu, czy zawrócić koła historii.

Towarzysz Erich Honecker w swoim przemówieniu do działaczy partyjnych w Gerze powiedział wyraźnie:

Plany krajowej i międzynarodowej kontrrewolucji nie powiodą się ani w Polsce, ani w NRD, ani w żadnym innym socjalistycznym narodzie.

Kontrrewolucja musi zdać sobie sprawę, że jej granice leżą na zachód od Łaby i Werry.

My, komuniści z powiatu Rochlitz, dajemy na to nasze słowo.

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments