Artykuł

125 lat temu urodził się czechosłowacki stolarz, promotor sportu oraz prezydent Czechosłowacji

Klement Gottwald urodził się 23 listopada 1896 roku w biednej rodzinie chłopskiej. W wieku 16 lat zamieszkał w Wiedniu u rodziny, gdzie nauczył się też fachu stolarskiego. Gottwald w 1912 zaczął uczestniczyć w działaniach ruchu socjalistycznego poprzez II międzynarodówkową Socjaldemokratyczną Partię Czech.

W okresie pierwszej wojny światowej pracował jako stolarz, a w okresie 1915-1918 służył w armii austro-węgierskiej. Pod koniec wojny zdezerterował i ukrywał się, a następnie służył w armii czechosłowackiej.

W 1921 był jednym z założycieli Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Regularna działalność polityczna Gottwalda skupiona była na redakcji gazet partyjnych oraz promocji wychowania fizycznego którą to zajmował się już przed wojną. Regularna działalność partyjna oraz uczestnictwo w walce przeciwko ruchom antybolszewickim wewnątrz partii przyczyniły się do rozwoju jego kariery politycznej, dzięki czemu został członkiem Komitetu Centralnego w 1925 rok, a Sekretarzem Generalnym w roku 1929.

W parze z karierą partyjną szła kariera ogólnopolityczna. W roku wybrania na sekretarza generalnego został on również członkiem czechosłowackiego zgromadzenia narodowego. Prowadząc wierną III międzynarodówce bezkompromisową politykę oraz agitację zarówno w parlamencie jak i w innych obszarach Czechosłowackiej polityki, Klement musiał dwukrotnie szukać azylu w ZSRR. Pierwszy raz w roku 1934 kiedy wydano nakaz jego aresztowania, powrócił dwa lata później,a następnie po traktacie Monachijskim musiał opuścić kraj na czas II wojny światowej.

Druga połowa lat 30 w działalności Gottwalda charakteryzowała się walką z faszyzmem. Podczas gdy Brygady Międzynarodowe prowadziły dzielną walkę przeciwko faszyzmowi na polach Hiszpanii, Gottwald uczestniczył w próbie sformowania zjednoczonego frontu sił patriotycznych i demokratycznych przeciwko hitlerowskiemu imperializmowi nastawionemu fundamentalnie przeciwko niepodległości i racji stanu Czechów oraz Słowaków.

19 maja 1945 wraz z końcem okupacji Czechosłowacji przez państwa osi sformował nowy rząd Republiki Czechosłowackiej. Komunistyczna Partia Czechosłowacji uczestniczyła następnie w walce o ustanowienie dyktatury proletariatu na terenie Czechosłowacji oraz w budowie socjalizmu. W 1947 Gottwald został odznaczony orderem odrodzenia Polski, a w 1948 został prezydentem Czechosłowacji.

Działalność polityczną Gottwalda przerwała 11 marca 1953 roku nagła śmierć wywołana pęknięciem aorty.

Po destalinizacji Gottwald zachował swój autorytet pośród komunistów, zarówno przed jak i po upadku socjalizmu w bloku wschodnim. Hołd oddała mu m. in. współczesna Komunistyczna Partia Czech i Moraw.

Przeglądając biografię Klementa Gottwalda nie znajdziemy tylu szczegółowych informacji oraz wzmianek jak gdybyśmy czytali o Walterze Ulbrichcie albo Bolesławie Bierucie, mimo iż był to polityk nie mniej ważny ani kreatywny jak wcześniej wymienieni towarzysze. Klement Gottwald jest przykładem tego, jak dzięki ruchowi socjalistycznemu prosty, ubogi człowiek poprzez własną pracę może zmienić stan siebie samego oraz swojego otoczenia. Nie mamy wiele pism Gottwalda dostępnych w internecie, ale spośród nich udało znaleźć mi się jeden piękny cytat. Skromny, ale pełen optymizmu i kolektywistycznego ducha, w roku założenia KPCz Gottwald pisał:

„Wyobrażam sobie ludzkość jako wielką armię robotników, którzy żyjąc i pracując razem, budują wielką świątynię prawdy. Moje ciało, maszyna, która pracuje, umrze, rozpadnie się na atomy, ale wartość, wartość mojej pracy pozostanie. Dla mnie wystarczy świadomość, że ja, nic nieznaczący, bezimienny robotnik, przyczyniłem się do budowy tego wspaniałego gmachu rzeczywistości, który ludzkość wznosi od niepamiętnych czasów. A każdy kamień mojej pracy, którą przyczyniłem się do powstania tej budowli, jest nieśmiertelny.”

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments