Artykuł

73 lata temu powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

73 lata temu, 15 grudnia 1948 roku rozpoczął się pierwszy założycielski zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Powstanie partii odbyło się w drodze zjednoczenia dwóch wielkich sił socjalistycznych — Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej. Przygotowania do zjednoczenia rozpoczęto dużo wcześniej, budując warunki dla połączenia obu organizacji, rozumiejąc ogromną, dziejową rolę jaką przyjdzie im odegrać w historii kraju. Proces przygotowań cechował się więc największą starannością, największym zaangażowaniem i poświęceniem kadr obu partii, zaciętą walką o wykorzenienie wrogich socjalizmowi, reakcyjnych elementów.

Szczególne wyzwanie stanęło przed PPS, która silne korzenie zapuściła w Polsce burżuazyjnej i na której kadry oddziaływała mentalność  przedwojennej lewicy — miałkiej i reformistycznej, pozbawionej rewolucyjnego zacięcia, niekonsekwentnej i w istocie antysocjalistycznej. Doświadczenie wojny, heroiczna walka i zwycięstwo Armii Czerwonej i Ludowej, doświadczenie nadzorowanej przez komunistów powojennej odbudowy przesunęły wielu reformistów na rzeczywiście socjalistyczne pozycje. Co bardziej zajadłych „lewicowych antykomunistów” proces ten ominął; wrogowie socjalizmu, jako przedstawiciele wrogich interesów klasowych, zwalczani byli jawnie i konsekwentnie. Polska Partia Socjalistyczna, w której szeregach ukrywali się  przeciwko nowej władzy wywrotowcy, równolegle do PPR rozpoczęła proces ponownej, dociekliwej weryfikacji wszystkich swoich członków. Dzięki tym działaniom ograniczono możliwości przeniknięcia niepożądanych elementów do nowych struktur partyjnych.

Po wielu miesiącach przygotowań nadszedł czas zjednoczenia. Kongres zjednoczeniowy PPR i PPS rozpoczął się 15 grudnia i trwał do 21 grudnia 1948 roku. Kongresowi założycielskiemu towarzyszył wielki społeczny entuzjazm; rosła w siłę partia proletariatu, latarnia na drodze do socjalizmu. Kongres powołał do życia Polską Zjednoczą Partię Robotniczą, która kontynuowała zapoczątkowany przez PPR rewolucyjny kurs w stronę socjalizmu.

Zjazd ugruntował awangardową rolę partii w procesie budownictwa socjalistycznego, powstała masowa, zrzeszająca ponad 1,5 miliona członków platforma. Na czele partii stanął Bolesław Bierut, wielki komunista i patriota, który przyjął za cel dokończenie rozpoczętego przez PPR dzieła odnowy Polski. W czasie I zjazdu, oprócz uroczystego zjednoczenia PPR i PPS, wyznaczone zostały dalsze perspektywy socjalistycznego budownictwa. Przedstawiono i przeanalizowano dotychczasowe osiągnięcia komunistycznej władzy; od odbudowy Warszawy, przez zdeptanie faszyzmu i kolaboracji, po ogromne sukcesy na froncie gospodarczym, tworzące podwaliny niezbędne dla ostatecznego zwycięstwa socjalizmu. Dokończenie budowy tych podwalin, wylanie fundamentów dla nowej gospodarki i umocnienie jej uznała partia za najważniejsze wyzwania najbliższych kilku lat. Ogłoszono konieczność utworzenia szerokiego planu gospodarczej przebudowy, radykalnego przyspieszenia tempa wzrostu sił wytwórczych, industrializacji i elektryfikacji kraju. Rozpisane zostały pierwsze wytyczne planu sześcioletniego, planu socjalistycznego budownictwa, który, zrealizowany w latach 1950-55, przyniósł ze sobą ogromne przemiany ekonomiczne, techniczne i społeczne.

Pod wodzą PZPR dokonał się ogromny skok w kierunku socjalizmu. Miliony robotników i chłopów, niegdyś pogardzanych i żyjących w ubóstwie, wyciągniętych zostało ze skrajnej, panującej w II RP biedy. Polska z kraju rolniczego przekształciła się w kraj nowoczesnego przemysłu, pozwalającego na dalszy  przyspieszony rozwój  sił wytwórczych i ogromny wzrost materialnego dobrobytu mas. Nastąpił społeczny i cywilizacyjny awans robotników i chłopów; powszechny obowiązek nauki i rozbudowa infrastruktury skruszyły ciążące milionom kajdany analfabetyzmu, chłopi, skazani niegdyś na los swoich rodziców, stanęli przed możliwością pełnej realizacji swojego twórczego potencjału. Wszystko to sukcesy zrodzonego 15 grudnia planu sześcioletniego, wszystko to zasługa socjalizmu, do którego prowadziła nas PZPR.

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments