Artykuł

Klasa robotnicza musi odrzucić nową zimną wojnę: pięć punktów dla jedności

Artykuł pochodzi z “Liberation”, gazety Party for Socialism and Liberation (Partii na rzecz Socjalizmu i Wyzwolenia). https://www.liberationnews.org/the-working-class-must-reject-the-new-cold-war-5-points-of-unity/

Wojna na Ukrainie rozpoczyna nowy okres wzmożonego niebezpieczeństwa w polityce światowej i zagrożenia globalnym konfliktem, który zniszczyłby ludzkość. Socjaliści i ludzie pragnący pokoju muszą zdać sobie sprawę z tego, że cała polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych i ich establishment wojskowy są obecnie nakoierowane na “konflikt wielkomocarstwowy” przeciwko Rosji i Chinom jako strategię na najbliższe dziesięciolecia. Trzeba zdać sobie sprawę, że Rosja, Chiny i inne kraje nie są celem ataków z powodu praw człowieka czy takich czy innych działań wojskowych, ale dlatego, że nie akceptują już zdominowanego przez USA porządku świata.

Musimy przeciwstawić się temu nowemu okresowi konfrontacji na wzór zimnej wojny. Ten konflikt mocarstw nie leży w interesie ludzi w Stanach Zjednoczonych ani w reszcie świata. Jego logika doprowadzi jedynie do poważnych problemów gospodarczych, katastrofy klimatycznej i ostatecznie do katastrofalnej wojny. Klasa robotnicza nie ma żadnego interesu w byciu wciągniętą w taki konflikt w imię utrzymania dominacji Wall Street i Pentagonu.

Już w okresie poprzedzającym rosyjską inwazję na Ukrainę korporacyjne media w Stanach Zjednoczonych zaczęły pracować po godzinach, aby szerzyć dezinformację i zamęt. Mają nadzieję, że zalewanie ludzi nieustannymi antyrosyjskimi treściami wytworzy przyzwolenie niezbędne nie tylko do krótkotrwałej eskalacji militarnej w Europie Wschodniej, ale także do zapisania ludzi na zupełnie nową zimną wojnę. Wbrew temu Party for Socialism and Liberation (Partia na rzecz Socjalizmu i Wyzwolenia) przedstawia pięć podstawowych punktów, które mają na celu zjednoczyć tych, którzy sprzeciwiają się imperializmowi USA i popierają pokój.

1. NATO sprowokowało wojnę między Rosją a Ukrainą

Rząd Stanów Zjednoczonych od lat celowo eskaluje napięcia między Rosją a Ukrainą. Agresywne działania NATO – od kontynuowania, mimo obietnic, ekspansji NATO na wschód, poprzez wspieranie prozachodniego zamachu stanu na Ukrainie w 2014 roku, aż po silne dozbrajanie rządu ukraińskiego – przygotowały grunt pod wojnę. Stany Zjednoczone były zdeterminowane, aby wprowadzić Ukrainę do zachodniej strefy wpływów, dlatego odmówiły uznania uzasadnionych obaw Rosji dotyczących bezpieczeństwa w związku z ekspansją NATO i umieszczeniem zaawansowanych rakiet na jej granicach. Rosyjskie “czerwone linie” były dobrze znane od dziesięcioleci, mimo tego NATO kontynuowało te działania, wiedząc, że mogą one doprowadzić do interwencji. Pod pewnymi względami wygląda na to, że NATO zastawiło celową pułapkę, w którą Rosja wpadła.

2. Rozwiązaniem kryzysu jest rozwiązanie NATO

Dążenie NATO do przekształcenia Europy w poligon dla militarnych zagrożeń wobec Rosji oznacza, że zmilitaryzowana jest nie tylko Ukraina, ale cała Europa. Obecnie główną przeszkodą na drodze do stworzenia pokojowej Europy jest polaryzacja kontynentu wokół NATO jako sojuszu de facto antyrosyjskiego. NATO jest reliktem zimnej wojny i musi zostać rozwiązane; jego jedynym celem jest utrzymanie hegemonii militarnej Stanów Zjednoczonych. Jedynym sposobem na prowadzenie dyskusji na temat wielu kwestii powodujących konflikty między narodami europejskimi (granice, języki, stosunki gospodarcze itp.) bez wywoływania możliwości wybuchu wojny jest rozwiązanie NATO, demilitaryzacja Europy oraz usunięcie stąd amerykańskich wojsk, rakiet i broni jądrowej. Rosja powinna podążyć za tym przykładem i krok po kroku przeprowadzić własną demilitaryzację.

3. Należy bronić suwerenności narodów wyrażonej w Karcie Narodów Zjednoczonych

Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 roku została spisana i przyjęta w celu ochrony przed porządkiem świata opartym na zasadzie “silniejszy ma zawsze rację”, w którym silniejsze, potężniejsze państwa mogą robić, co chcą, a mniejsze, słabsze narody nie mają zagwarantowanych żadnych praw. Ten oparty na suwerenności system międzynarodowy nigdy nie został w pełni zrealizowany i na wiele sposobów maskował imperialistyczną rzeczywistość i głęboką nierównowagę sił w porządku światowym. Rada Bezpieczeństwa ONZ, jedyny organ uprawniony do nakładania sankcji i podejmowania działań zbrojnych przeciwko innemu państwu, funkcjonuje w sposób całkowicie niedemokratyczny, koncentrując władzę w rękach zaledwie pięciu stałych członków, którzy mogą zawetować każdą rezolucję. Rada Bezpieczeństwa powinna zostać zlikwidowana. Należy jednak bronić tego, że Karta Narodów Zjednoczonych tworzy prawne i polityczne podstawy przeciwdziałania nadużyciom władzy, jakich dopuszczają się potężniejsze narody w stosunku do słabszych – i nalega na zachowanie suwerenności i niepodległości, zwłaszcza narodów dawniej skolonizowanych.

Podczas gdy cały świat woła o zakończenie jednobiegunowego porządku światowego zdominowanego przez Stany Zjednoczone, “wielobiegunowość” nie będzie postępowa, jeśli stanie się po prostu konkurencją dla “jednostronnych” inicjatyw. Wiele lewicowych i antyimperialistycznych rządów uważa, że przestrzeganie Karty Narodów Zjednoczonych jest instrumentem obrony tego, co pozytywne w “wielobiegunowości” – przestrzeni, w której mogą rozwijać się projekty kontrhegemoniczne.

Chociaż Rosja ma uzasadnione obawy dotyczące bezpieczeństwa w związku z rozszerzeniem NATO, nie popieramy decyzji o inwazji na Ukrainę i naruszeniu jej suwerenności, która w tragiczny sposób przemieniła narody byłych siostrzanych republik w wrogów wojennych, pobudza pod hasłami “patriotyzmu” siły skrajnie prawicowe w całej Europie i wzmacnia projekcję siły NATO w Europie. Podważa to również długotrwałą rosyjską obronę niezależnych krajów przed jednostronnymi działaniami USA.

4. Walczyć z antykomunizmem, walczyć z faszyzmem

Przez dziesięciolecia politycy i media korporacyjne, zarówno liberalne, jak i konserwatywne, forsowały fałszywą równość między faszystami i komunistami. W ostatecznym rozrachunku to antykomunistyczne oszczerstwo to również manipulacja, która tylnymi drzwiami daje pole do działania faszystom. Na Ukrainie, gdzie Partia Komunistyczna jest zakazana, nastąpiła szybka i niebezpieczna normalizacja nazistowskich Niemiec i ich kolaborantów. Ukraina zintegrowała jawnych nazistów i siły im pokrewne do służb zbrojnych i policji. Teraz amerykańskie media, które jeszcze kilka lat temu zwracały uwagę na obecność neonazistów na Ukrainie, pomagają im w przemianowaniu się na “patriotów”.

Również w Stanach Zjednoczonych wszechobecne jest utożsamianie komunistów z faszystami. Tej idei należy stawić czoło i energicznie ją zwalczać. Ludzkość woła o alternatywę dla kapitalizmu i nie możemy pozwolić, aby idea socjalizmu – siły klasy robotniczej i międzynarodowej jedności – została odłożona na bok. W ten sposób tylko wzmacnia się atrakcyjność skrajnie prawicowych “alternatyw” – skrajnego nacjonalizmu, szowinizmu, rasizmu i seksizmu.

Putin zniesławił również socjalizm jako przyczynę obecnych antagonizmów między Ukrainą a Rosją – co jest znanym stanowiskiem prawicy w Rosji. Bronimy spuścizny Związku Radzieckiego, przy wszystkich jego niedoskonałościach i problemach, jako heroicznej próby zbudowania systemu, skoncentrowanego na ludziach, a nie na zysku, z intensywnym naciskiem na wielonarodową jedność.

5. Socjalizm jest ostateczną i jedyną odpowiedzią

Podstawową przyczyną tego konfliktu, poza NATO, jest fakt, że nadal żyjemy w świecie podzielonym na państwa rządzone przez kapitalistyczne elity, które ponad wszystko przedkładają własne bogactwo i władzę. Jedynym sposobem na zbudowanie świata, który umożliwiłby globalną współpracę i pokój między wszystkimi narodami, likwidację ubóstwa, zniesienie broni jądrowej oraz wprowadzenie prawdziwej demokracji, która oddaje władzę w ręce ludzi, jest socjalizm.

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments