Artykuł

Manifest odrodzonej Polskiej Partii Robotniczej

Spis treści:

Przedmowa do publikacji na portalu Odrodzenie.fr

Rozdział 1

1.1 Stetryczały zachodni kapitalizm

1.2 Dlaczego Polska Partia Robotnicza?

1.3 Co to znaczy odrodzić komunizm?

1.4 Socjalizm to godność

1.5 Kryzys socjaldemokracji

 1.6 Wzmaga się fala rewolucyjna

Rozdział 2

Stanowisko PPR wobec następujących zagadnień:

2.1 Trockizm i „marksizm antystalinowski”

2.2 Partia Razem

2.3 Ruch Sprawiedliwości Społecznej

2.4 Religia i Kościół Katolicki

2.5 KPP (m) – Pseudokomunistyczna Partia Polski

2.6 Feminizm

2.7 Ruch LGBT

2.8 Ruch ekologiczny

2.9 Anarchizm

2.10 Lewica patriotyczna

2.11 Antyimperializm

2.12 Związki Zawodowe

Rozdział 3

Cztery etapy rewolucji

3.1 Dyktatura Proletariatu

3.2 Państwowy Kapitalizm

3.3 SocjalizmCzytaj dalej

System pracy Taean

Artykuł 33 konstytucji Korei głosi:

Państwo kieruje gospodarką krajową i zarządza nią za pośrednictwem systemu pracy Taean, socjalistycznej formy zarządzania gospodarczego, zgodnie z którym gospodarka jest zarządzana naukowo i racjonalnie na podstawie wspólnych wysiłków mas producentów oraz poprzez system wytycznych rolnych, zgodnie z którym zarządzanie rolnictwem odbywa się metodami przemysłowymi. Państwo egzekwuje system samo-rachunkowości w zarządzaniu ekonomicznym w celu spełnienia wymogów systemu pracy Taean i właściwie wykorzystuje takie dźwignie ekonomiczne, jak koszt, cena i zysk.

W Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej przedsiębiorstwa są zarządzane w ramach systemu pracy Taean. Oznacza to, że kontrola pracowników nad wszystkimi dziedzinami gospodarki pozostaje silna, a system … Czytaj dalej

Jeszcze parę słów w sprawie Bidena i USA

Z pewnych powodów mój wczorajszy komentarz co do zatwierdzenia Bidena przez amerykański Kongres był krótszy, niż zamierzałem. Poruszę wiec jeszcze niektóre aspekty, o których warto byłoby powiedzieć.

Pierwszym z nich będzie kwestia ewentualnego szturmu na Biały Dom, już oczywiście znacznie po 20 stycznia. Pomysł może się wydawać irracjonalny i raczej nie muszę tłumaczyć dlaczego. Ale przecież 6 stycznia byliśmy świadkami wydarzeń, które jeszcze dzień wcześniej również wydawałyby się nie do pomyślenia. Kapitol, posiadający własną policję, jest w końcu także mocno strzeżonym i nietykalnym obiektem, a jednak bez problemu udało się go zdobyć. Oczywiście jeśli coś takiego miałoby się wydarzyć, to … Czytaj dalej

Biden jednak będzie prezydentem

Posiedzenie w amerykańskim Kongresie wznowiono dzisiaj i wybór Joe Bidena został zatwierdzony. Przyszły, 46. Prezydent USA, otrzymał w sumie 306 głosów elektorskich, a jego przeciwnik 232, a więc wyraźnie tryumfował. Procedurze przewodniczył wiceprezydent Mike Pence. Odchodzący Trump oczywiście dalej nie może się pogodzić, bo nazwał się najlepszym amerykańskim prezydentem w historii, a mantra o ukradzionych wyborach jest dalej powtarzana. Biden ma zostać zaprzysiężony 20 stycznia, a idol fanatyków z prawej strony ma rzekomo na to przystać.

Nie chce się wierzyć, że bunt wyznawców Trumpa skończył się 6 stycznia i tak po prostu Joe zostanie prezydentem za 2 tygodnie, a cała … Czytaj dalej

Industrializacja, kolektywizacja i mit wielkiego głodu

autor: “Towarzysz Komunista”

Nieustanne rozpowszechnianie mitów o rzekomych zbrodniach socjalizmu i jego niezliczonych ofiarach, dziś, 30 lat po upadku Związku radzieckiego i niemal 80 lat po śmierci Stalina, stało się chlebem powszednim na wszystkich płaszczyznach debaty publicznej (trafniej by rzec – monologu publicznego – prowadzonego z jednej perspektywy i pod jedno dyktando, wykluczającego i dyskredytującego wszystko, co sprzeczne z powszechnie przyjętą, propagandową i fałszywą oceną ZSRR). Prowadzenie takiej polityki historycznej jest jednym z najważniejszych oręży klas posiadających w walce z ideą Komunizmu oraz zwiększającą się popularnością tej idei. Narastająca fala oszczerstw i kłamstw, coraz bardziej wymyślnych i odrealnionych, nabrała charakteru … Czytaj dalej

Folwark zwierzęcy – interpretacja realna, nie ideologiczna

Słychać było dwanaście wściekłych głosów, a wszystkie brzmiały jednakowo. Nie było już

żadnych wątpliwości, co się zmieniło w ryjach świń. Zwierzęta w ogrodzie patrzyły to na

świnię, to na człowieka, potem znów na świnię i na człowieka, ale nikt już nie mógł się

połapać, kto jest kim.

Powyższy – ostatni akapit – cytat z książki będzie kluczowy dla wyłożenia o co w Folwarku chodziło.

Bajka Orwella obrosła dużą warstwą mitologii i nieporozumień wynikających przede wszystkim z nieznajomości historii ruchu robotniczego. Dlatego też dla klarowności zaznaczmy: od pierwszych dni republiki radzieckiej pojawiały się głosy, że Rosja socjalizmu/komunizmu nie zbuduje. Mówiąc … Czytaj dalej

PPR – pytania i odpowiedzi

Co w PPR było wyjątkowego?

PPR była partią walki. Powstała w najcięższym momencie polskich dziejów kiedy byt biologiczny narodu był fundamentalnie zagrożony. Powołali ją najtwardsi bojownicy sprawy polskiej demokracji; nie złamały ich katownie sanacji, zdrada Jeżowa, terror gestapowski. Zorganizowali oni w okupowanym kraju grunt pod rewolucję antyhitlerowską. Powołali trzy filary rewolucji – partię, armię i zjednoczony front1. Uznajemy ich determinację za wzór do naśladowania.

PPR była partią odbudowy. Dokonała ona dziejowych przemian społecznych stanowiących kontynuację rewolucji 1918 roku – rewolucyjnych rządów Daszyńskiego i Moraczewskiego. PPR przeprowadziła reformę rolną, pod jej kierownictwem dokonał się wielki awans społeczny, zorganizowano na … Czytaj dalej

Walka światopoglądów

Historia jest obszarem nieustającej walki poglądów postępowych z reakcyjnymi.

W społeczeństwach, które dotychczas istniały ucisk klasowy wspierał reakcyjne ideologie i broniące ich pseudonauki. Przedstawiciele klas reakcyjnych otwarcie i przy pomocy całego aparatu przemocy występowali przeciwko nauce w obronie swoich interesów klasowych.

Starożytny materialista Anaksagoras pod zarzutem bezbożności został wypędzony z Aten. Dzieła innego materialisty i twórcy teorii atomistycznej Demokryta uległy całkowitemu zniszczeniu. Następca Demokryta, Epikur pragnąc uwolnić ludzi od wstecznictwa głosił kult nauki. W podzięce ojcowie kościoła wyklęli go i następnie kłamliwie przedstawiali jako siewcę rozpusty.

Kiedy chrześcijaństwo stało się religią państwową, księża i mnisi bezlitośnie niszczyli obiekty kultury antycznej. … Czytaj dalej

Hasło dyktatury proletariatu

Pojęcie dyktatury proletariatu burzy liczne mieszczańskie sumienia, słyszymy wręcz nawoływania do zakazania komunizmu czy delegalizacji partii komunistycznych jako niedemokratycznych. Oczywiście tylko osoby nieobeznane z nauką marksizmu, za to oślepione jedną z niezliczonych ideologii burżuazyjnych mogą uznać takie wnioski za poprawne.

Jedno państwo może być jednocześnie i demokracją i dyktaturą – to podstawowy wniosek marksizmu w tej sprawie. Starożytny Rzym był demokracją dla właścicieli niewolników – Juliusz Cezar czy Krassus mogli sobie głosować do woli; zaś jednocześnie ta Republika była dyktaturą dla niewolników. Kiedy niewolnicy i chłopi bezrolni się organizowali, nagle cała demokracja rzymska demaskowała się jako instrument totalnej … Czytaj dalej

Partia obiektywnych interesów ludu

W związku ze zbliżającym się wielkimi krokami manifestem Odrodzenie-PPR postanowiłem zarysować podstawową kwestię i wyzwanie jakie stoi przed przyszłą partią. Jest to sprawa charakteru przyszłej partii. Ostatnie dekady lewicy pokazują że cierpi ona na zasadniczą chorobę – brak teorii. W przypadku polskim marazm ten odczuwamy, choć go nie widzimy z racji na marginalność lewicy jako takiej. Skalę problemu zaczniemy pojmować kiedy spojrzymy na kraje typu Portugalia gdzie właściwie trzy największe partie to socjalistyczna, kolejna socjalistyczna i komunistyczna. Mimo to rzeczywistość portugalska wygląda tak jak całej UE, inny świat nie nastąpił…

Powyższy marazm jest powszechny, wypada nam postawić pytanie: co stało … Czytaj dalej