Artykuł

Enver Hodża i socjalistyczna modernizacja Albanii

Gdy w 1945 roku w wyniku walki narodowowyzwoleńczej komuniści przejęli władzę w Albanii była ona jednym wielkim reliktem średniowiecza zarówno pod względem rozwoju ekonomicznego jak i stosunków społecznych. W 30 lat udało im się zmienić ją w nowoczesne, świeckie państwo. 

Liderem, który prowadził bohaterski naród albański na drodze socjalizmu był Enver Hodża. Stał on na czele Albańskiej Partii Pracy od 1944 formalnie do śmierci a faktycznie do 1973 roku, kiedy to ze względu na ciężki stan zdrowia wycofał się z większości swojej aktywności politycznej.  

Wielką zasługą rządów komunistów jest industrializacja Albanii. Przed dojściem do władzy komunistów 93% albańskiego … Czytaj dalej

NATO jako zagrożenie dla pokoju

Jeśli jeden kraj NATO wda się w wojnę z krajem spoza NATO, będąc prowodyrem konfliktu to w wojnę wciągane są pozostałe kraje NATO gdyż uderzenie wyprzedzające lub odwetowa skierowane przeciw prowodyrowi nakłada na nie obowiązek stanięcia w jego obronie.

Przynależność do NATO powoduje również, że kraje należące do paktu stają się potencjalnym celem uderzenia odwetowego lub wyprzedzającego, mającego na celu zniszczenie potencjału kraju prowodyra znajdującego się na ich terytorium. Z faktu że ich potencjał wojenny może zostać użyty po stronie prowodyra również on staje się w takim scenariuszu celem uderzenia. Gdyby Stany Zjednoczone zaatakowały Iran to szereg państw NATO takich … Czytaj dalej

Przywiązanie i sympatia radzieckiego ludu do ukochanego wodza Stalina na przykładzie protestów po referacie Chruszczowa


Burżuazyjna propaganda serwuje nam wizerunek Józefa Stalina jako okrutnego, krwawego dyktatora, który odpowiada za śmierć wielu milionów ludzi. Taki obraz tego wielkiego przywódcy próbuje nam ona wcisnąć na każdym kroku za wszelką cenę, a Polska jest jednym z krajów, w którym to budzące odrazę i oburzenie zjawisko ma szczególne nasilenie. Dzięki tym działaniom nasz naród w sporej mierze uwierzył w taki wizerunek Stalina. Nie oznacza to jednak, że w każdym państwie kłamstwa te spotykają się z taką aprobatą jak u nas. Przykładowo Rosja i Gruzja to kraje, w których pierwszy budowniczy socjalizmu ma dobrą renomę, a to właśnie mieszkańcy byłego … Czytaj dalej

Józef Stalin – Co to jest radziecki system gospodarczy?

Józef Stalin. Polityczny raport komitetu centralnego XVI zjazdu WKP(b), 27 czerwca 1930r. (fragment). Tłumaczenie z j. rosyjskiego.

Co to jest radziecki system gospodarczy? Radziecki system gospodarczy oznacza, że:

1) Władza klasy kapitalistów i właścicieli ziemskich została obalona i zastąpiona przez władzę klasy robotniczej i chłopstwa pracującego.
2) Narzędzia i środki produkcji, ziemia, fabryki, zakłady itd. Zostały odebrane kapitalistom i przekazane na własność klasie robotniczej i masom pracującego chłopstwa.
3) Rozwój produkcji podporządkowany jest nie na zasadzie konkurencji i zapewnienia kapitalistycznego zysku, lecz na zasadzie planowego kierowania i systematycznego podnoszenia poziomu materialnego i kulturalnego ludu pracy.
4) Podział dochodu narodowego ma … Czytaj dalej

Operacja Allied Force, czyli przemilczana zbrodnia NATO w Jugosławii

Pakt Północnoatlantycki to zbrodnicza, imperialistyczna organizacja, czego wyrazem są między innymi potworne zbrodnie, których dopuścili się w 1999 roku na terenie Jugosławii. Przeprowadzone przez NATOwskie siły bombardowania tego kraju doprowadziły do ogromnych, niepotrzebnych strat w cywilach, pogłębienia i tak już sporego kryzysu humanitarnego oraz katastrofalnego skażenia środowiska. To jedno z największych ludobójstw dokonanych w Europie po II wojnie światowej. Żyjemy jednak w III RP, która należy do NATO i jest zarządzana przez polskojęzycznych namiestników Waszyngtonu, toteż informacje te nie są powszechnie znane, tylko raczej ukrywane, a polskie społeczeństwo patrzy dość ciepło na tę bandycką szajkę, zaś pseudolewicowe partie wyciągają jako … Czytaj dalej

Polska fabryka trupów

Z najnowszego raportu World Health Organization na temat pandemii możemy się dowiedzieć, że w zeszłym tygodniu w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców Polska zajęła drugie miejsce na świecie jeżeli chodzi o liczbę śmiertelnych ofiar z wynikiem 6,8. Na razie tylko Brazylia powoduje, że Polska nie stała się jeszcze mistrzem świata. W Brazylii wynik ten wynosił 7,9.

Pamiętacie jak rok temu wszystkie media robiły medialne show, kiedy zaczęły umierać pierwsze osoby z powodu koronawirusa? Każdą śmiertelną ofiarę szczegółowo opisywano. Wtedy jednak umierały pojedyncze osoby. Te pojedyncze osoby jednak dostarczały mediom nie lada pożywki, jaskrawe paski z alarmującymi wiadomościami na wszystkich kanałach … Czytaj dalej

NATO jako narzędzie amerykańskiego imperializmu

Pakt północnoatlantycki (NATO) zawiązano 14 kwietnia 1949r. z inicjatywy 12 krajów-założycieli (w tym m.in. Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii). Traktat ten, w związku z politycznym znaczeniem państw członkowskich, stał się największym oraz najsilniejszym sojuszem na arenie międzynarodowej. Podstawy jego powołania zawarte zostały w dokumentach założycielskich i mówią o “prodemokratycznych” oraz “pokojowych” wartościach. Decyzja o “zacieśnieniu współpracy” została uzasadniona “obroną przed sowiecką ekspansją”, a jej obrońcy przekonywali o defensywnym nastawieniu i zachowawczej, antywojennej polityce. Takie poglądy utrzymują się do dnia dzisiejszego i mimo licznych doświadczeń historycznych, zostały skutecznie zacementowane w świadomości społecznej. Doświadczenie historyczne NATO, realne skutki i charakter jego … Czytaj dalej

Opinia obywatela PRL o swojej Ludowej Ojczyźnie

Boomer o PRLu
Wielokrotnie pisaliśmy o tym, dlaczego czasy Polski Ludowej to najlepszy okres w ponad tysiącletnich dziejach narodu polskiego oraz o słuszności systemu socjalistycznego, którego to przywrócenie jest absolutną koniecznością i naszą racją stanu. Na łamach tego portalu nieraz wykazano z marksistowsko – leninowskiej perspektywy wyższość socjalizmu nad kapitalizmem. Zawsze to jednak byliśmy my. Dziś dla odmiany zamieścimy opinię jednego z obywateli PRL (rocznik ’56), który wypowiadając się o tamtych czasach kompletnie odstaje od współczesnej, antykomunistycznej, PiSowsko-IPNowskiej narracji. Pan Feliks S. zamieścił ostatnio niemal 100 powodów, dla których chciałby powrotu socjalizmu. Oto one :
Pragnę powrotu socjalizmu z kilku … Czytaj dalej

Narody burżuazyjne a narody socjalistyczne

“Imię Stalina nierozerwalnie wiąże się w sercach i umysłach polskiej klasy robotniczej i narodu polskiego z dwukrotnym za życia naszego pokolenia wyzwoleniem ojczyzny: z niewoli cara i kajzerów, z niewoli hitlerowskiej”-Te słowa padły z uchwały Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w sprawie obchodu 70-lecia urodzin Towarzysza Józefa Stalina. To właśnie Stalin, a wcześniej Lenin wyklarowali podział na dwa znane nam typy narodów na narody burżuazyjne i narody socjalistyczne. Fundamentalne różnice istniejące między dwoma typami narodów są dziś bardziej krystaliczne klarowne niż miało to miejsce kiedykolwiek w historii, różnice interesów, priorytetów, kierunku politycznego i cywilizacyjnego nigdy nie były … Czytaj dalej

Choroba lewactwa w lewicy

Termin „lewactwo” jest dziś używany jako obraźliwy epitet ze strony prawicy kierowany pod adresem swoich przeciwników politycznych. Między innymi z tej przyczyny wypowiedź posła SLD Marka Dyducha, w której stwierdził on, że jego partia mogłaby uzyskać wyższy wynik, gdyby odcięła się od lewactwa, wywołały zmieszanie na lewicy. Niesłusznie! Termin „lewactwo” nie tylko nie jest zastrzeżony dla formacji prawicowych, ale jest wręcz bardzo użytecznym terminem dla lewicy. Opisuje on bowiem w swoim pierwotnym znaczeniu niezwykle trafnie chorobę jaka obciążona jest w Polsce lewica. 

Zacznijmy w ogóle od tego, że termin “lewactwo” ma lewicową genezę. Był to termin używany przez marksistów a … Czytaj dalej