Artykuł

Przeciw mirażom “trzeciej drogi”

Czy koncepcja “trzeciej drogi” wniosła coś pozytywnego do współczesnej lewicy? Myślę, że jedynie wykazała dobitnie słuszność poprzedzającego ją kierunku. Przyjęcie doktryny “Trzeciej drogi” to właściwie kapitulacja, pozbawienie się przez nią racji swojego istnienia. To przyznanie racji liberałom twierdzącym że niemożliwy jest silny i efektywnie zarządzany sektor przedsiębiorstw publicznych, że prywatyzacja jest czymś pożądanym, że państwowe inwestycje nie mogą efektywnie wspierać gospodarki, że system kapitalistyczny najlepiej sprzyja wzrostowi – te bzdury należy odrzucić jak najszybciej!

POLITYKA SOCJALISTYCZNA vs MIRAŻE „TRZECIEJ DROGI”

Politycy usiłujący prowadzić politykę redystrybucji bez zmiany struktury własnościowej i stosunków produkcji są jak te mitologiczne Danaidy. Najpierw trzeba załatać Czytaj dalej

Odp. Tow. Rafałowi na Krytykę obyczajowej wojny

W ramach kapitalizmu istniały, istnieją, i będą istnieć (tak długo jak będzie istniał on sam) zwalczające się grupy interesów poszczególnych klas burżuazyjnych. Obecna wojna ideologiczna to echo ostatniego kryzysu finansowego. Naruszył on podwaliny samowładztwa wielkiej burżuazji finansowej, zmuszonej w obliczu tej sytuacji do częściowego odwrotu. Średnie i małe burżuazje narodowe, tłamszone w nierównej walce konkurencyjnej przez wielkie międzynarodowe koncerny, wyczuły swój czas i zintensyfikowały działania. Powyższa sytuacja to odzwierciedlenie walki pomiędzy dwoma obozami – liberalnym i konserwatywnym.


Konserwatywne czy liberalne idee nie podniosą standardu życia, nie wybudują mieszkań ani nie zlikwidują biedy i bezrobocia, bo idee są tylko odbiciem aktualnych … Czytaj dalej

Towarzysz Arek masakruje Hayeka – cz. 4

Same bowiem relacje cenowe wskazują przedsiębiorcy gdzie przychód w sposób zadowalający przekroczy wydatki na tyle by przeznaczenie ograniczonego kapitału na dane przedsięwzięcie było opłacalne. Znaki tego rodzaju kierują go ku niewidocznemu celowi jakim jest zaspokojenie oczekiwań odległego i nieznanego nabywcy końcowego produktu.”

a) Pierwsze moje zastrzeżenie. Działania przedsiębiorcy goniącego za zyskiem nie są nakierowane bezpośrednio na zaspokojenie potrzeb nabywcy a także nie są nakierowane na zaspokojenie ich w stopniu optymalnym. Jednocześnie oprócz zaspokojenia potrzeb wpływ na rentowność ma zmniejszenie kosztów indywidualnych (nie uwzględniających kosztu zewnętrznego). Fakt że dla podtrzymania sprzedaży potrzebne jest chociaż udawanie że się zaspokaja … Czytaj dalej

Krytyka obyczajowej wojny

Obserwując obecny dyskurs polityczny można zauważyć, że wojna przebiega między dwoma obozami – konserwatywnym i liberalnym. Mass media zalewają nas informacjami dotyczącymi praw gejów, symboliki religijnej czy aborcji. Jest to wojna która toczy się pomiędzy partiami burżuazyjnymi. Protesty dotyczące prawa do życia, prawa do aborcji, marsze równości, marsze narodowe gromadzą dziesiątki tysięcy ludzi. Takie konflikty elektryzują ludzi (na ich nieszczęście) i często są jedynym motywem zagłosowania na tę czy inną partię.

Na tej wojnie obie strony konfliktu przewidują rychły upadek cywilizacji, jeżeli tylko jedna ze stron przeforsuje swoje postulaty. Tak możemy usłyszeć, że związki partnerskie spowodują depopulację, że jest to … Czytaj dalej

Mit “hołodomoru” i interesy burżuazji

Historia o głodzie na Ukrainie narodziła się w 1935 roku. Amerykańskie gazety należące do imperium potentata medialnego Williama Randolpha Hearsta  opublikowały serię “Ukraiński głód” zarysowaną przez Thomasa Walkera. Hearst był jednym z najbogatszych ludzi na świecie i jednocześnie gorącym zwolennikiem Hitlera i Mussoliniego. Nie minęło jednak wiele czasu zanim wyszło na jaw, że seria artykułów okazała się historycznym fałszerstwem. Nie tylko twierdzenia Walkera zostały wymyślone na rzecz propagandy politycznej, ale także zamieszczone w artykułach zdjęcia pochodziły z innego okresu historycznego – z Austrowęgier podczas pierwszej wojny światowej i z Rosji okresu głodu z lat 1921/22. Fałszerstwa te zostały następnie przejęte … Czytaj dalej

Towarzysz Arek masakruje Hayeka – cz. 3

Von Hayek rzuca przeciwko reformie społecznej argument że to co jest wynikiem procesu ewolucji nie może zostać lepiej wytworzone dzięki ludzkiej pomysłowości. Ale przecież ludzka pomysłowość jest produktem procesu ewolucji i mechanizmem adaptacyjnym naszego gatunku. Nie ma więc sensu przeciwstawiać ją procesowi ewolucji gdyż jej działanie jest po prostu kolejną częścią tego procesu.

Twierdzi on też że podstawą dla organizacji życia gospodarczego powinna być tradycja.

Tradycję ujmuje on jako zespół praktyk,norm i instytucji zweryfikowanych przez doświadczenie jako najlepiej służących rozwojowi kultury.

Jeśli tak miałoby być to jest to tylko kolejny argument dla odrzucenia przez nas liberalizmu gospodarczego. Doświadczenie historyczne … Czytaj dalej

Socjalizm oczami młodego marksisty – cz. 1

W związku z tym, że wielu Towarzyszy przedstawia różne koncepcje socjalizmu, a prawica zarzuca nam zamordyzm i wyobraża sobie ustrój socjalistyczny jako rządy autorytarnej kliki planistów, którzy planują za zamkniętymi drzwiami, chciałbym nakreślić koncepcję socjalizmu, którą uważam za słuszną i realizującą postulat dyktatury proletariatu – czyli demokracji robotniczej. Podejrzewam, że wiele czytających to osób będzie miało kompletnie inne przemyślenia w tym temacie, jednak mam cichą nadzieję, że właśnie ta przemówi do licznego grona, a być może do nowych osób, które wcześniej uważały socjalizm za ustrój totalny, co je odrzucało od marksizmu. Domyślnie, dzisiejszy tekst jest początkiem serii gdzie będę przedstawiał … Czytaj dalej

Kościół Katolicki i “czerwona zaraza”

Biskupi bredzą od czasu do czasu o „czerwonej zarazie” chcąc się przypodchlebić elitom burżuazyjnym i wielkiemu biznesowi. Zawsze gdy chcą komuś przywalić i dogryźć zestawiają go z tym „złem absolutnym” w postaci „czerwonej zarazy”. Ostatnio biskup Jędraszewski postanowił przywalić przerażającą obelgą i łatką komunizmu w organizacje ruchu LGBT, który reprezentując ideologię liberalną (odwołania do wolności, praw jednostki, i sprzeciwu wobec narzucanych jej odgórnie norm) właściwie nie ma nic wspólnego z komunizmem. Jak widać nie przeszkadza to jednak hierarchom Kościoła rzucać na prawo i lewo oskarżeniami o komunizm. Jak widać nic się nie zmieniło od 1848 roku kiedy po raz pierwszy … Czytaj dalej

Towarzysz Arek masakruje Hayeka – cz. 2

Von Hayek zarzuca socjalizmowi błąd naturalistyczny skarżąc się, że chcą przywrócić społeczeństwo naturalne sprzed wymyślenia instytucji własności prywatnej.

No i zaraz potem popełnia on ten właśnie błąd naturalistyczny starając się argumentować przeciw idei kooperacji. Pisze on:

Cała ewolucja oparta jest na konkurencji. Ciągła konkurencja niezbędna jest do zachowania uzyskanych osiągnięć.”

Nie w tym jednak problem, że powołuje się na argumentację naturalistyczną mimo że sam ją skrytykował. Problem w tym że robi to też nieudolnie. Ewolucja to proces przystosowania do zmieniających się warunków i adaptacja do otoczenia. Konkurencja międzygatunkowa czy międzyosobnicza jest tylko jednym z przejawów tego procesu. Organizmy wypracowują … Czytaj dalej

Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego na straży pokoju

KBW utworzony został na bazie Polskiego Samodzielnego Batalionu Specjalnego. Batalion wzorowany był na radzieckich batalionach spadochronowych Armii Czerwonej, który przeszedł gruntowne szkolenie prowadzone przez NKWD. Żołnierze PSBS zrzucani byli za linią frontu, na terenach okupowanych przez Niemcy, gdzie dokonywali akcji dywersyjnych i prowadzili rozpoznanie. Wielu z nich było weteranami wojny domowej w Hiszpanii gdzie walczyli z wspieranym przez hilterowców faszystowskim ugrupowaniem frankistów. Z dniem 1 grudnia 1944 r. jednostka została przekształcona w Wojska Wewnętrzne. Następnie z dniem 24 maja 1945 r. Wojska Wewnętrzne zostały przekształcone w Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Oprócz Wojsk Wewnętrznych korpus opieral się na dwóch brygadach zaporowych Wojska … Czytaj dalej