Artykuł

Towarzysz Arek masakruje Hayeka – cz. 1

Oto pierwsza część uwag do książki Friedricha Augusta Von Hayeka „Zgubna pycha rozumu, o błędach socjalizmu” .

Von Hayek już w początkowej fazie dokonuje manipulacji stosując słowo „handel” jako synonim słowa „wymiana”. Jest to nie prawda gdyż termin „wymiana” ma szersze znaczenie niż termin „handel”.

Handlem jest taka wymiana której skutkiem jest to że jedna ze stron zwiększa wartość wymienną swojego majątku kosztem drugiej która na skutek wymiany zmniejsza wartość wymienną swego majątku. Jak pisał Marks w Kapitale „Jeżeli więc obaj wymieniający mogą zyskać na wartości użytkowej, nie mogą zyskać na wartości wymiennej. Panuje tu raczej zasada: Gdzie jest równość Czytaj dalej

Artykuł

O znaczeniu manifestu PKWN

Był lipiec 1944 roku. Drogami między Wisłą a Bugiem na zachód ciągnęły tysiące czołgów, dział i długie jako rzeki kolumny piechoty. Kurz polskich dróg pokrywał mundury setek tysięcy czerwonoarmistów. Dla idących przy nich żołnierzy polskich kurz ten był pierwszą szczyptą wytęsknionej ziemi ojczystej.

Nieśli wymęczonemu i poniżonemu narodowi wyzwolenie. Wyzwolenie rozumiane jako narodowa niepodległość i jako będące jej nieodzownym warunkiem wyzwolenie społeczne.

W prowincjonalnej mieścinie – Chełmie Lubelskim – wymęczony i wygłodzony szary człowiek, pełen najgłębszego wzruszenia, ze łzami w oczach wykrzykiwał „Rodacy! Wybiła godzina wyzwolenia!”. Wołał słowami Manifestu PKWN niosąc dobrą nowinę swoim wynędzniałym rodakom i wlewając nowe … Czytaj dalej

System kartkowy to nie przypadłość socjalizmu

Powszechnym skojarzeniem z czasami Polski Ludowej są kartki i długie kolejki po produkty spożywcze. Co natomiast jeśli powiem ci drogi czytelniku, że reglamentacja towarów to nie przypadłość typowo socjalistyczna?

System reglamentacji towarów- tzw. system kartkowy- wprowadzało wiele krajów w obliczu deficytu dóbr na rynku tak by osoby bardziej zamożne nie wykupiły wszystkiego na zapas. System ten funkcjonował choćby w okresie Wielkiego Kryzysu między 1929 a 1933 rokiem w USA. Pierwsze wielogodzinne kolejki do sklepów i stołówek to nie czasy socjalizmu- to Stany Zjednoczone w pierwszej połowie lat trzydziestych. Wtedy to wybuchł kryzys nadprodukcji. Jest on błędnie kojarzony głównie z krachem … Czytaj dalej

O społeczeństwie komunistycznym – cz. 3

5. Pokój, przyjaźń, współpraca i zbliżenie wzajemne między narodami.

Komunizm są to nowe stosunki między narodami. Stosunki te ukształtują się w rezultacie dalszego rozwoju zasad internacjonalizmu proletariackiego. Zasady te obecnie stanowią podstawę stosunków pomiędzy krajami wchodzącymi w skład światowego systemu socjalistycznego.Już zwycięstwo rewolucji socjalistycznej likwiduje społeczno-ekonomiczne przyczyny wywołujące wojny między państwami, już zwycięstwo rewolucji socjalistycznej sprawia, że stosunki między narodami budującymi nowe społeczeństwo oparte są na pokoju i przyjaźni. Komunizm, co wypływa z samej jego istoty, bardziej jeszcze te stosunki utrwala. „W przeciwieństwie do starego społeczeństwa z jego ekonomiczną nędzą i politycznym obłędem – pisał w sposób proroczy Marks … Czytaj dalej

76. rocznica rzezi wołyńskiej

Mija 76. rocznica ludobójczej zbrodni na Wołyniu i w tak zwanej Małopolsce Wschodniej dokonanej przez ukraińską partyzantkę antykomunistyczną – Ukraińską Powstańczą Armię (UPA). Na terenie samego tylko Wołynia w jej wyniku zginęło ponad 100 000 Polaków. Całkowitą liczbę ofiar na terenie obu regionów szacuje się na 600 000 (Polaków, Ukraińców, Żydów i przedstawicieli innych narodowości).

Imperializm hitlerowski planował wykorzystać ukraiński antykomunizm aby ułatwić sobie eksterminacje Polaków, Żydów i Rosjan. Po wykonaniu tego zadania, gdy ukraińscy kolaboranci staliby się niepotrzebny planowali wszystkich Ukraińców przerobić na mydło a żyzne tereny oddać aryjskim osadnikom, zaś bogactwa naturalne niemieckim korporacjom.

Motywem ich działań … Czytaj dalej

Wyniki pierwszej pięciolatki

Referat Józefa Stalina wygłoszony na połączonym Plenum Komitetu Centralnego i Centralnej Komisji Kontrolnej WKP(b) 7 stycznia 1933 r.

I

Międzynarodowe znaczenie Pięciolatki

Towarzysze! Gdy pojawił się na świat plan pięcioletni, ludzie nie przypuszczali chyba, że pięciolatka może mieć olbrzymie znaczenie międzynarodowe. Przeciwnie, wielu myślało, że pięciolatka jest sprawą prywatną Związku Radzieckiego, sprawą poważną i doniosłą, lecz mimo to prywatną, narodową sprawą Związku Radzieckiego.
Historia jednak wykazała, że międzynarodowe znaczenie pięciolatki jest niezmiernie wielkie. Historia wykazała, że pięciolatka nie jest sprawą prywatną Związku Radzieckiego, lecz całego proletariatu międzynarodowego.
Na długo jeszcze przed ukazaniem się planu pięcioletniego, w okresie, kiedyśmy kończyli walkę … Czytaj dalej

O społeczeństwie komunistycznym – cz. 2

3. Każdemu według jego potrzeb. Komunizm wprowadza nową formę podziału dóbr materialnych i duchowych, która opiera się na zasadzie – każdemu według jego potrzeb. Innymi słowy, każdy człowiek niezależnie od stanowiska, jakie zajmuje, od ilości i jakości swojej pracy wykonywanej dla społeczeństwa otrzymuje od niego wszystko, co mu jest potrzebne – bezpłatnie. Oznacza to, jak łatwo zrozumieć, olbrzymi przewrót w poglądach na pracę, która jak wyżej wskazano, przestaje być po prostu sposobem zarobkowania. Wraz z zanikiem konieczności kontrolowania miary pracy i konsumpcji, wraz z likwidacją pieniędzy i zniknięciem stosunków towarowo-pieniężnych zmienia się w sposób zasadniczy charakter więzi między człowiekiem a … Czytaj dalej

O nacjonalizacji

Państwo bez własnych przedsiębiorstw i potężnych aktywów nie może się utrzymać bez systematycznego zwiększania zadłużenia, a w konsekwencji wzrostu kosztów obsługi długu, zwiększania podatków.

Skarb państwa powinien być przekształcony w wielki fundusz inwestycyjnym zapewniającym środki na przedsięwzięcia których rozproszony drobny kapitał prywatny zrealizować nie może i nigdy by nie mógł.

Można wyróżnić następujące argumenty za nacjonalizacją banków, i strategicznych gałęzi przemysłu (energetyka, infrastruktura, przemysł ciężki i wysokich technologii):

*Duże państwowe przedsiębiorstwa mogą znacznie lepiej wykorzystać efekty skali, łatwiej prowadzić kooperację, a także dostarczać środki dla realizacji zamówień publicznych taniej (nawet po kosztach) niż przedsiębiorstwa prywatne które muszą uzyskać bilans … Czytaj dalej

O społeczeństwie komunistycznym – cz. 1

Określając warunki niezbędne dla utrwalenia wyższej, komunistycznej fazy nowego ustroju, Marks pisał:

„Kiedy zniknie ujarzmiające człowieka podporządkowanie podziałowi pracy, a przez to samo zniknie też przeciwieństwo pomiędzy pracą fizyczną a umysłową, kiedy praca stanie się nie tylko źródłem utrzymania, ale najważniejszą potrzebą życiową; kiedy wraz z wszechstronnym rozwojem jednostki wzrosną również siły wytwórcze, a wszystkie źródła zrzeszonego bogactwa popłyną obficiej – wówczas dopiero społeczeństwo będzie mogło wypisać na swym sztandarze: Od każdego według jego zdolności, każdemu według jego potrzeb”

Narodziny tego nowego, najwspanialszego ustroju są sprawą niezbyt dalekiej przyszłości. Dlatego pytanie, czym jest komunizm, budzi wśród milionów ludzi pracy wielkie … Czytaj dalej

Przyczyny upadku

W tym roku minęło 30 lat od tragicznych wydarzeń 1989. Rok ten jest przyjmowany jako data ostatecznej kapitulacji naszego kraju w Zimnej Wojnie.

Zimna wojna była wojną o nadzieję dla świata. Nasz kraj znalazł się w tej wojnie w obozie walczącym o słuszną sprawę, przeciw głupocie, degeneracji i niesprawiedliwości. Ponieśliśmy porażkę z powodu poważnych błędów taktycznych jednak sprawa nasza była i jest słuszna.

Naszym obowiązkiem jest przeanalizować zarówno źródła sukcesów w początkowej fazie konfliktu jak i późniejsze błędy których nagromadzenie doprowadziło do upokarzającego rozbicia naszych sił.

Pozwolę więc wyróżnić kilka kwestii i zachęcam do włączenia się w tę niezwykle potrzebną … Czytaj dalej