Artykuł

Dzień Milicji Obywatelskiej

Dziesiątki tysięcy odważnych ludzi w Milicji Obywatelskiej służyło i narażało życie a czasami nawet je poświęcało.

To oni bronili bezbronnych chłopów i ich rodziny przed antypolskimi terrorystami z organizacji takich jak Werwolf, NSZ, UPA czy WiN.

To oni zwalczali korupcję i spekulację chroniąc majątek narodowy i tym samym ochraniając harmonijny rozwój gospodarczy Polski.

To oni chronili rzesze Polaków przed napadem i gwałtem.

Walczyli ze spekulantami, geszefciarzami, gangsterami, oszustami, i wszystkimi tymi którzy działali w celu zapewnienia sobie indywidualnego dobrobytu kosztem mienia i korzyści społecznych. Bronili systemu dzięki któremu fabryki, zasoby naturalne, banki, infrastruktura należały do wspólnoty narodowej i służyły wzrostowi … Czytaj dalej

Walka klas, prawa mężczyzn i krytyka feminizmu

Równouprawnienie mężczyzn i kobiet jest rzeczą jak najbardziej pożądaną, szczególnie przez ludzi o poglądach lewicowych. Jednak dzisiejszy ruch feministyczny w krajach Zachodu bynajmniej równouprawnieniu nie służy, jest wręcz przeciwnie – feminizm służy kapitalizmowi. Feminizm przez ostatnie 30 czy 40 lat całkowicie zmienił kierunek i stał się reakcyjny – temu będzie poświęcony ten artykuł. Tym artykułem również mam zamiar wywołać dyskusję na lewicy dotyczącą dyskryminacji i problemów mężczyzn oraz tego jak to zmienić.


Wpierw należałoby powiedzieć czym jest feminizm i powiedzieć dlaczego nie jest on jednoznaczny z równouprawnieniem. ,,Femina” to po łacińsku ,,kobieta” – tutaj właściwie można by zakończyć rozważania nad … Czytaj dalej

Rewolucja kubańska na tle innych ruchów rewolucyjnych XX wieku

(wersja nie dokończona -8 X 2005)


Zwycięstwo Rewolucji Kubańskiej w 1959 r. obaliło wiele mitów funkcjonujących w międzynarodowym ruchu robotniczym, czy szerzej mówiąc w ruchach rewolucyjnych i stało się inspiracją nie tylko dla ludów Ameryki Łacińskiej, gdyż jej echa do dzisiaj widać prawie na całym świecie, w postaci kultu Ernesto Guevary. Obalony został przede wszystkim dogmat, jakoby obalenie kapitalizmu mogło być tylko i jedynie dziełem silnej partii robotniczej, która umiejętnie wykorzysta sytuację rewolucyjną, rozumianą w sensie leninowskim – jako totalną kompromitację dotychczasowej władzy, kiedy to za sprawą wojny lub kryzysu gospodarczego[1] „władza leży na ulicy”. Ernesto Guevara w swojej … Czytaj dalej

Zbrojenia zamiast leczenia

Służba zdrowia w Polsce znajduje się aktualnie w kryzysie i jest to fakt powszechnie znany. Ośmieszył się więc wicemarszałek sejmu Ryszard Terlecki mówiąc, że nasza służba zdrowia należy do najlepszych w Europie. Być może było to przejęzyczenie, ponieważ według danych należy do jednej z najgorszych.

Problemem jest przede wszystkim niedofinansowanie, mała liczba lekarzy oraz co z tego wynika zamykanie kolejnych oddziałów szpitalnych. Pacjenci odsyłani są z tego powodu do innego szpitala lub po zgłoszeniu się, przewożeni tam karetką pogotowia. Często są to znaczne odległości, a chodzi przecież o ratowanie życia ludzkiego gdzie liczy się każda minuta.

Polski rząd … Czytaj dalej

Krytyka krytyki totalizmu

Zwolennicy przerzucania obowiązków związanych z funkcją decyzyjną na wszystkich obywateli argumentację swą opierają na podważaniu autorytetu fachowców, w tym kolektywu partyjnego czyli specjalistów od robienia socjalizmu. Zarzuty czynione wobec przewodniej roli partii w społeczeństwie socjalistycznym i wobec naukowego planowania gospodarczego są co najmniej dziwne.

1

Nie ma żadnego uzasadnienia dla wątpliwości co do tego by dało się w sposób analityczny wykazać co jest wspólnym interesem jakiejś grupy. Potrafimy na przykład rozstrzygnąć że wspólnym interesem udziałowców danej spółki jest jej rozrost i generowanie przez nią coraz większych zysków. Szczegółowe zaś sposoby realizowania tego wspólnego interesu to po prostu kolejne zagadnienia techniczne.Czytaj dalej

5 najgorszych nawyków bogaczy

Ludzie bogaci są nam przedstawiani jako wzór do naśladowania. Każdy pracownik wierzący jeszcze w wolny rynek z nadzieją spogląda na to, że sam kiedyś będzie mógł być bogatym przedsiębiorcą. Dlatego też bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się filmy czy artykuły pt. „10 zasad ludzi sukcesu”, „Zbadaliśmy nawyki milionerów” i tym podobne. Zamiast rozpisywania się co myślę na temat takich treści (już jeden towarzysz dobrze ten temat podsumował), to postanowiłem, że uderzę w ten godny naśladowania dla wolnorynkowców wzór.

1. Omijanie podatków

Co rusz świat obiegają informacje dotyczące przedsiębiorstw, które notując gigantyczne obroty nie odprowadzają do budżetu państw w których działają … Czytaj dalej

Krytyka Totalizmu – cz. 2

Ostatni artykuł poruszył totalistów do tego stopnia, że napisali w odpowiedzi aż 4 artykuły (Towarzysz Rafał, Towarzysz Arek i Towarzysz Formbi). Problem z ich ripostą polega na tym, że popadają w tą pułapkę, w której popadnięcie sugerują opcji demokratycznej. To znaczy wykreowali wręcz „anarchistycznego potwora”, którego łatwo obalić argumentami. Niniejszy tekst to kontynuacja Krytyki Totalizmu jak i odniesienie się do nowych argumentów wysuwanych przez totalistów.

Irracjonalizm definiowania wspólnego interesu

Towarzysz Arek w jednej ze swoich odpowiedzi na mój artykuł wysilił się na podanie różnicy między interesem uśrednionym a interesem wspólnym. O ile do samego obrazowego przedstawienia różnicy między tymi pojęciami, … Czytaj dalej

Rola inwestycji w marszu od socjalizmu do komunizmu

Niektórzy dziś sugerują że socjalizm polega po prostu na tym że robotnik dostaje całą wytworzoną przez siebie wartość jaką wytworzył. Twierdzą jakoby akumulacja przez państwo socjalistyczne była okradaniem robotników z wartości dodatkowej nie mniej niż przy wyzysku kapitalistycznym. Takie prokonsumpcyjne i na pozór prorobotnicze żądania są jednak absurdalne jeśli spojrzeć na socjalizm z dłuższej perspektywy i przez zadania jakie stają przed gospodarką socjalistyczną z samej jej natury jako przejścia od kapitalizmu do komunizmu. W dłuższej perspektywie i w perspektywie tych zadań żądania te okazują się w istocie szkodliwe dla mas pracujących i ich poziomu konsumpcji. Chcąc przypodobać się bagatelizują rolę … Czytaj dalej

W sprawie camilizmu

Ostatnio zauważyłem w naszej społeczności wzrost popularności poglądów Camila, który jest największym szkodnikiem tejże społeczności. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że te poglądy są przejmowane przez dość, moim zdaniem, zasłużonych towarzyszy. Na szczęście chyba żaden z nich nie zdegenerował się jeszcze do końca, więc niektórych z przytoczonych tu rzeczy może nie podzielać. Niemniej jednak, camilizm to ideowa trucizna zagrażająca pewnej części naszego ruchu.

Camilizm to jedna z burżuazyjnych postaw pseudomarksistowskich. Jest to taki dziwny komunizm, który uważa że najlepiej siedzieć sobie na kanapie i gawędzić o Marksie i Engelsie, ale w żadnym przypadku nie dopuszczać do … Czytaj dalej

Demokracja prymitywna a demokracja naukowa

Metoda demokratyczna ustalania interesów jest dość prymitywna i mało dokładna.

Diagnozowanie interesów wspólnych (socjologia, cybernetyka, teoria negocjacji, teoria racjonalnego wyboru, ekonomia), które posłużą za podstawę dla wyznaczenia celów polityki.

1) Interes jednostki to wypadkowa czynników.

Załóżmy dla uproszczenia że wola zawsze jest racjonalna. (co jest jedynie uproszczeniem ponieważ w czasami mogą występować odchyły w kierunku irracjonalności lub nadracjonalności jednak nie na tyle często by koniecznie uwzględniać je na tym etapie).

Człowiek nie jest jednowymiarowy. Każdy z nas należy do mnóstwa grup które dzielą się często na podgrupy. Ponad to nawet w ramach najbardziej podstawowych podgrupach pojawiają się interesy jednostkowe.

Suma … Czytaj dalej