Artykuł

Z okazji 98. rocznicy powstania ZSRR

Dokładnie 98 lat temu powstał Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Było to pierwsze państwo socjalistyczne, pierwsze, w którym władzę objęli komuniści oraz pierwszy raz w historii, kiedy to klasa wyzyskiwana założyła swoje państwo, które mogło spokojnie funkcjonować przez następne lata. Związek Radziecki stał się centrum światowego ruchu komunistycznego, krajem, pod którego zwierzchnictwem budowano w innych miejscach socjalizm, a także inspiracją dla następnych pokoleń. Co ważne, to państwo stanowi również praktyczny dowód na słuszność i wydajność centralnie planowanej gospodarki socjalistycznej. Dzięki niemu mamy wskazówki co do budowy socjalizmu i sposobu zarządzania robotniczym krajem oraz możemy wyciągnąć też historyczną lekcję, jakich błędów należy … Czytaj dalej

Wywiad z wyrzuconym członkiem KPP Henrykiem Mikietynem

Towarzysz Rafał: Jak się odniesiesz do tego, że zostałeś wykluczony z Komunistycznej Partii Polski?

Henryk Mikietyn: To jest pytanie na które trudno mi jest odpowiedzieć. Uważam, że nie zasłużyłem na taki ruch w żaden sposób. Oczywiście jest pytanie czym powodowały się osoby które taką decyzję podjęły, ale to jest pytanie w kategoriach czy były to powody ideologiczne… według mnie bardziej prywatne. Uważam, że te osoby które się za taką decyzją opowiedziały zachowały się po prostu niegodnie.

T.R: Poinformowany o tym zostałeś przez Michała Nowickiego na debacie o godzinie 20, decyzję podjęto 12 godzin wcześniej. Co sądzisz o takim sposobie przekazania Czytaj dalej

Podstawy w kwestii maoizmu. Na 127. rocznicę urodzin Mao Tse-Tunga

Historycznie, Lenin zakładał Marksizm w Rosji i Mao Tse-Tung zakładał Marksizm-Leninizm w Chinach. W ten sam sposób co Lenin i rosyjska rewolucja zmodyfikowała i ulepszyła marksizm, Mao i chińska rewolucja zmodyfikowała i ulepszyła marksizm-leninizm.

Maoizm jest więc trzecim etapem marksizmu, drugim jest zaś marksizm-leninizm.

Mao zdefiniował odpowiednio czym jest materializm dialektyczny. Jego dzieło „W sprawie sprzeczności” jest syntezą absolutnie niezbędną dla każdego komunisty, poprzez prezentację twardego rdzenia nauki proletariackiej.

Z początkiem lat 60., Mao stanął przed trudnym zadaniem – nie poddał się rewizjonizmowi który triumfował w ZSRR po śmierci Stalina, ale rzucił mu wyzwanie razem z Albanią i Koreą Północną … Czytaj dalej

Ile wynosiłyby zarobki gdyby PRL trwał do dziś?

Na ile znaczący był wzrost stopy życiowej jaki dokonał się w w czasach PRL? Jak Polacy wyszli na zmianie systemu z socjalistycznego na kapitalistyczny? Aby udzielić odpowiedzi na te pytania najlepiej jest przeanalizować trendy dotyczące wzrostu. W niniejszym artykule przeprowadzimy matematyczną symulację tego ja wyglądałyby płace netto gdyby utrzymano trend wzrostu z okresu Polski Ludowej. We wszystkich obliczeniach uwzględniono realny, to znaczy skorygowany o inflację wzrost płac.

Średnia płaca miesięczna netto w Polsce w 2020 roku wynosiła 3800 złotych. Średni roczny wzrost płac netto, z uwzględnieniem inflacji w Polsce Ludowej w latach 1950-1989 wynosił 3,55% . Przy tym wzroście średnia … Czytaj dalej

Dlaczego Chiny powinny przywrócić komuny ludowe?

Komuny ludowe – na zachodzie: synonim zła, wielkiego głodu, terroru i nieudolności gospodarczej; w rzeczywistości; podmioty gospodarcze, które zapewniły Chinom samowystarczalność żywieniową, zapobiegały stratyfikacji regionalnej, przestawiły konsensus między industrializacją, a ekologizmem, zniosły sprzeczność miasto-wieś.

I. Historia komun ludowych

Ruch na rzecz komun ludowych zaczął powstawać na przełomie 1956/7. Był on częścią ogólnej polityki decentralizacji gospodarczej, którą historia zna pod nazwą Wielkiego Skoku Naprzód. W zamierzeniach miało to pobudzić inicjatywę lokalną i odciążyć budżet państwowy – zamiast wielkich państwowych ośrodków przemysłowych promowano drobny przemysł organizowany przez osoby prywatne i władze komuny (huty przydomowe).

Reformy gospodarcze przypadły na okres klęsk żywiołowych takich … Czytaj dalej

Jeszcze raz o kłamstwach w sprawie Katynia

Mimo że temat ten został już wiele razy omawiany na portalu, sądzę że debunkowania kłamstw o socjalizmie nigdy za wiele. A ten tekst porusza parę kwestii nie omawianych dotychczas, ale też rozszerzenie paru już opisanych w innych tekstach.

Zastanówmy się przez moment; skąd wiemy o zbrodni katyńskiej? No prawda jest taka, że to Niemcy jako pierwsi ogłosili światu rzekomą radziecką rzeź na niewinnej polskiej inteligencji. Jednak czy materiały nazistów mogą, i czy powinny być brane na poważnie? Odpowiedź brzmi: nie. Każdy powinien to wiedzieć z tego choćby powodu, że to NAZIŚCI. Polscy nacjonaliści którzy najczęściej płaczą na Katyniem, powinni pod … Czytaj dalej

Alfred Lampe: ojciec Nowej Polski

[Z racji że grudzień to rocznica śmierci ideowego ojca Polskiej Partii Robotniczej, przypominam tego wybitnego działacza polskiego proletariatu rewolucyjnego niniejszym życiorysem autorstwa Marii Rutkiewicz.]

W Polsce Wyzwolonej już go nie było. Zmarł 10 grudnia 1943 r. w Moskwie. Ale umierając w dalekiej Moskwie widział swój kraj, jego zwycięstwo nad niewolą, nad wstecznictwem, widział jak w ogniu wojny wykuwa się nowa wolność. I jeżeli wolności swojej ojczyzny nie dożył, to miał ją w każdej myśli, kreślił jej drogi, żył nią do ostatniego tchnienia. Tuż przed śmiercią, w ostatnim, ledwo rozpoczętym notesie pisał:

Od 150 lat stoi przed Polską zagadnienie jak być Czytaj dalej

Tomasz Sankara – afrykański Che Guevara

Wczoraj obchodziliśmy urodziny Towarzysza Thomasa Sankary.

Urodzony 21 grudnia 1949 roku jako Thomas Isidore Noel Sankara w mieście Yako w północnej Burkinie Faso, wydawało się, że młody człowiek był predestynowany do zostania księdzem. Miał świetne oceny w swojej szkole, w Bobo-Dioulasso i był doskonałym uczniem. Po zapisaniu do seminarium jednak zdecydował się całkowicie zmienić swój kurs życiowy i zamiast tego wstąpił do wojska. Trafił do akademii wojskowej Kadiogo w Wagadugu. To tam został wprowadzony w postępowe idee podczas nieformalnych zajęć, które jeden z jego nauczycieli cywilnych, Adama Touré, prowadził potajemnie grupie złożonej z jego najlepszych uczniów. Tam poznał komunizm, a … Czytaj dalej

Gospodarka Stalina – gospodarką prawdziwego socjalizmu

Dziś mamy “pluralizm” opinii. Może ktoś widzi jakieś wady w modelu radzieckim i woli model “gospodarki rynkowej”. Ale oto zaskakująca rzecz: dziś 99,99% wszystkich informacji sklasyfikowanych jako “ekonomiczne” poświęcone jest “gospodarce rynkowej”. Pozostałe 0,01% informacji jest związane z modelem radzieckim. Ale jednocześnie nie ma szczegółowego opisu tego modelu w wiadomościach, artykułach i książkach; wszystko ogranicza się do bezsensownej “krytyki” i tradycyjnego wniosku: jest to “gospodarka nakazowo-rozdzielcza”. Nie istnieją rozsądne definicje “gospodarki planowej”, z wyjątkiem tego, że jest to gospodarka przeciwna “gospodarce rynkowej”. Myślę, że milczenie nt. radzieckiego modelu gospodarki wyjaśnić się da bardzo prosto: poważna analiza porównawcza tych dwóch modeli … Czytaj dalej

Obraz marksizmu w Polsce

Rok działalności, rok rozłamów politycznych i kryzysu ogólnego, rok rozpadu hegemonii zachodniego imperializmu stawiają przed nami zadanie budowy nowej siły politycznej w Polsce. Jej stworzenie musi wziąć pod uwagę obecne relacje – najpierw wśród samych socjalistów polskich potem wśród klas i warstw społecznych; skuteczna reklama zaczyna się od określenia grupy docelowej.  Zainteresowanie socjalizmem można podzielić na:

1. Akademickie “elity ducha” zajmujące się marksizmem na zasadzie badania wyabstrahowanych struktur i tego, co Marks miał, czy mógł mieć na myśli. To elitarne i hermetyczne grono ludzi związane z uczelniami i nierzadko posiadające wysokie tytuły naukowe. To zatrzymanie się na etapie marksowskim – … Czytaj dalej