Artykuł

Dlaczego zostałem komunistą – Tow. Piotr

Moja przygoda z polityką zaczęła się podobnie jak u wielu młodych chłopaków w Polsce, czyli od korwinizmu. Na taki wybór złożył się szereg czynników.  Przede wszystkim wychowałem się w tzw. dobrym domu klasy średniej. Dobrobyt materialny mojej rodziny wynika głównie z tego że, wykształcenie zdobyte przez nich w czasach PRL okazało się przydatne również w neoliberalnej III RP. Dzięki temu nawet w przypadku upadku zakładu pracy czy zwolnienia nie musieliśmy się martwić o przeżycie. Wychowując się w takich warunkach przy jednoczesnym braku jakiejś sensownej edukacji społecznej bardzo łatwo było mi wówczas uwierzyć we wszelkie liberalne mity dotyczące „leniwej patologii”, ciężkiej … Czytaj dalej

Stalinowski plan „rynku bezdolarowego”

Dekret Rady Ministrów ZSRR z 28 lutego 1950 r. ustalił rubla na stałą bazę złota, zniesiono ustalanie kursu dolara. Zawartość złota w rublach ustalono na 0,222168 gramów czystego złota. 1 marca 1950 r. cenę zakupu banku państwowego ZSRR za złoto ustalono na 4 ruble. 45 kopiejek za 1 gram czystego złota. Jak zauważył Stalin, ZSRR był w ten sposób chroniony przed dolarem. Po wojnie Stany Zjednoczone miały nadwyżki dolara, które chcieli rzucić na inne kraje, przenosząc swoje problemy finansowe na innych. .

Pieniądze krajowe zostały uwolnione od dolara. Decyzja Stalina prawie podwoiła efektywność radzieckiego eksportu. Stało się tak z powodu Czytaj dalej

Podatki i socjal, a socjalizm

Na sam początek sprawa podstawowa – podatki i socjal zwyczajnie nie kleją się z założeniami socjalizmu, ponieważ korzystają z istnienia zjawiska kumulowania kapitału w rękach prywatnych (któremu socjalizm chce zapobiegać po to, żeby ów kapitał dało się wykorzystać w większych inwestycjach). System podatkowy wiąże się z istnieniem własności prywatnej. Można powiedzieć, że przyrost podatków jest wręcz proporcjonalny do stopnia sprywatyzowania gospodarki.

Należy przy tym zauważyć, że rządy burżuazyjne mają nawyk przerzucanie ciężaru podatkowego na inne klasy. I tak w 1913 roku w Stanach Zjednoczonych wprowadzono podatek dochodowy dla niewielkiej grupy plutokratów, co miało stanowić alternatywę wobec dotychczasowego utrzymywania państwa z … Czytaj dalej

“Reformy” Gomułki i restauracja kapitalizmu cz. 2

część pierwsza: https://odrodzenie.fr/2020/07/26/restauracja-kapitalizmu-era-gomulki/

Przejęcie władzy przez Gomułkę było punktem wyjściowym utworzenia biurokratycznego kapitalizmu. Podważenie socjalistycznego porządku ekonomicznego rozpoczęło się wraz ze zmianami w administracji oraz z dyskusjami o wzmocnieniu niezależności zakładów.

“Wraz z VIII Plenum KC PZPR rozpoczęły się znaczące zmiany w społecznym i gospodarczym życiu dotyczące metod planowania i kierowania gospodarką narodową. Przez ustawę z 15 listopada 1956 roku została zniesiona dotychczasowa Komisja Planowania i powołana Komisja Planowa ze zmienionym profilem działalności.”

Komisja ta powinna przeprowadzać jedynie planowanie ramowe. Jednocześnie została powołana “Rada Ekonomiczna” pod kierownictwem Oskara Langego. Ten w referacie z 1957 roku przedstawił swoje wyobrażenia reformy gospodarczej. … Czytaj dalej

O wielkim kryzysie

W 1929 światowy kapitalizm się załamał. Zwykły człowiek zauważył, że nie jest to taki dobry system, jak go przekonywano. O wielkim kryzysie słyszał chyba każdy. Powiedzmy o nim coś więcej.

Czarny czwartek i jego skutki

Zacznijmy od informacji powszechnie znanych, ogólnych. W USA rosła bańka spekulacyjna. Rosnące ceny akcji spowodowały podniesienie wartości aktywów należących do inwestorów giełdowych. Banki udzieliły wielu kredytów pod zastaw przewartościowanych akcji. Za pożyczki inwestorzy kupowali kolejne akcje. Wiele spółek, których akcje notowały ogromny wzrost, było w rzeczywistości nic nie wartych i prowadziło niepewne interesy. W końcu liczba nowych inwestorów wchodzących na giełdę okazała się niewystarczająca do … Czytaj dalej

Zwycięstwo Łukaszenki i postawy polityków Lewicy

W dniu 10.08.2020 został ogłoszony wynik wyborów na Białorusi. Prezydentem ponownie wybrany został Aleksander Łukaszenka. Jest to polityk, który sprawuje władzę od 1994 roku. Popularność przyniosło mu zatrzymanie masowej prywatyzacji i częściowe wycofanie reform rynkowych jakie zaczęto wprowadzać na Białorusi po rozpadzie ZSRR. Przed rozpadem ZSRR Łukaszenka należał do Komunistycznej Partii Białorusi. W pierwszych wyborach w jakich startował na urząd prezydenta uzyskał 80% głosów w drugiej turze. Obejmował on rządy w czasie głębokiej zapaści gospodarczej. Podobną przewagą pokonał on w tym roku Swietłanę Tichanowską – żonę przedsiębiorcy działającego w ramach prozachodniej opozycji.

System gospodarczy Białorusi można określić jako kapitalizm państwowy. … Czytaj dalej

W kwestii kalkulacji ekonomicznej

Temat kalkulacji ekonomicznej i wiązanej z tym kwestii „efektywnej” alokacji zasobów jest często podejmowany przez zwolenników tzw. wolnego rynku jako swojego rodzaju argument ostateczny przeciwko gospodarce planowej.

Trzeba więc na początku zauważyć ironiczny ładunek tego zarzutu – oto bowiem zwolennicy kapitalizmu, a więc gospodarki opartej na cyklicznych kryzysach będących momentami weryfikacji i jednoczesnego rozszerzenia przyszłych błędnych inwestycji zarzucają błędne inwestycje gospodarce planowej. Można więc powiedzieć, że zwolennicy ogólnej błędnej alokacji zasobów zarzucają nam szczególną błędną alokację zasobów.

Jednak samo podejmowanie tematu kalkulacji jest dowodem pewnego niezrozumienia tematu zagadnienia ze strony naszych przeciwników. Problem kalkulacji należy ująć następująco:

Problem decyzyjny Czytaj dalej

Dynamika wzrostu gospodarek socjalistycznych

O gospodarce socjalistycznej ciągle jest coś pisane lub mówione. Mimo że minęło 30 lat od końca PRL, ciągle spotykamy się z negatywnymi werdyktami na temat gospodarki planowej. Zarzuca jej się, że była ona nieskuteczna, niekonkurencyjna, albo też społecznie niesprawiedliwa. Należy tutaj zaznaczyć, że w dużej mierze krytyka jest słuszna jeśli się uwzględni że dotyczy to lat 80. Jednak wszelkiej maści manipulatorzy próbują to ekstrapolować na cały okres PRL.

Ciągle jesteśmy bombardowaniami deklaracjami o tym, że jest jeden słuszny model ekonomiczny. Ma to być rzekomo gospodarka rynkowa, bo z jakiejś przyczyny nawet dla jej zwolenników przez gardło nie przechodzi pojęcie kapitalizmu. … Czytaj dalej

Ciemne karty historii: Żołnierze Radzieccy w polskich obozach jenieckich

Nowo napisana przez współczesną prawicę narracja historyczna zaczęła ostatnio święcić swoje triumfy, jednocześnie wkraczając na najwyższy poziom naukowego absurdu. Nie chodzi już tylko o demonizację okresu PRL-u, historii Związku Radzieckiego oraz wydajności państw socjalistycznych, ale również wybielanie wszystkich (zaznaczam: WSZYSTKICH) haniebnych epizodów historii naszego narodu. Chodzi mi tutaj o wypowiedź Pana Mateusza Morawieckiego, a konkretnie o ten cytat: “W historii Polski jest dużo mniej zła, niż w historii innych narodów, to jest po prostu fakt historyczny” – fakt historyczny? Czy Polska ma dużo mniej czarnych kart od takiego Nepalu lub Szwajcarii?

Pan Mateusz Morawiecki bardzo się w tej ocenie pomylił … Czytaj dalej

Wzrost akcji na niemieckiej giełdzie DAX

Pomimo tego, że znajdujemy się w głębokim kryzysie gospodarczym, indeks akcji DAX nieprzerwanie wzrasta i prawie dogonił załamanie z marca 2020 roku. Jak można to wytłumaczyć?

Od 2018 roku mamy do czynienia z kryzysem nadprodukcji, który został pogłębiony przez pandemię koronawirusa. W niektórych branżach przez lata nie można będzie oczekiwać gospodarczego wzrostu:

  • Od grudnia 2018 do grudnia 2019 roku produkcja przemysłowa w 27 krajach Unii Europejskiej spadła o 4,1%. Tym samym pogłębił się światowy kryzys gospodarczy. Od lutego 2020 do marca 2020 roku produkcja Unii Europejskiej spadła o 11,3%.
  • Kryzys nadprodukcji jest wyraźnie widoczny w branży motoryzacyjnej. Zbyt samochodów Volkswagena
Czytaj dalej