Artykuł

NOWE „KTO Z CZEGO ŻYJE” POTRZEBNE OD ZARAZ

W 201. rocznicę urodzin Karola Marksa

Istnieje sporo niejasności co do marksistowskich kategorii ekonomicznych. A przecież do popularności i siły wczesnego ruchu robotniczego przyczyniła się przede wszystkim jasność teorii stworzonej przez K. Marksa. Teoria ta jasno i klarownie ukazywała mechanizm wyzysku, dając robotnikom i działaczom robotniczym decydujący atut w ich walce bieżącej i w dyskusjach ideologicznych z kapitałem i z przeciwnikami politycznymi.

Zasadniczy mechanizm wyzysku, Marks wyłożył w I tomie swego dzieła życia – Kapitale.
Analizując kapitalistyczne stosunki produkcji w ich najbardziej uogólnionej (uproszczonej, ale zachowującej bogactwo konkretnego zjawiska – uprawomocnione przez dialektykę, której podstawy znalazł u Hegla) postaci, Marks … Czytaj dalej

201. rocznica urodzin Karola Marksa

201 lat temu się urodził ekonomista, działacz polityczny i filozof niemiecki – Karol Marks.

Z tej okazji zamieszczamy poniżej notkę biograficzną opracowaną przez Włodzimierza Lenina w swojej pracy “Karol Marks” napisanej w okresie od lipca do listopada 1914r. Po raz pierwszy opublikowanej w 1915r. ze skrótami w encyklopedii Braci Grant “Encykłopediczeskij słowar” wydanie 7, tom 28, podpis W. Iljin

Karol Marks

Marks Karol urodził się 5 maja nowego stylu 1818 r. w Trewirze (Pruska Nadrenia). Ojciec jego był adwokatem, Żydem, który w 1824 r. przeszedł na protestantyzm. Rodzina była zamożna, kulturalna, ale nie rewolucyjna. Po ukończeniu gimnazjum w Trewirze Marks … Czytaj dalej

Stalinowską drogą do nowych zwycięstw

Stalin dał partii, dał klasie robotniczej i całemu narodowi jasne wytyczne, wskazał konkretną drogę budowy ustroju sprawiedliwości społecznej – socjalizmu.

Wielki cel zrodził wielka energię radzieckich mas pracujących, niesłychany entuzjazm pracy, który sprawił że plany w szybkim czasie stały się rzeczywistością.

W ciągu niespełna ćwierć wieku pokojowego budownictwa komunistycznego pod kierownictwem Józefa Stalina – Związek Radziecki z bardzo zacofanego rolniczego kraju analfabetów zamienił się w potężne, przodujące państwo przemysłowo-rolnicze dające możliwość dostatniego i kulturalnego życia wszystkim swym obywatelom.

Na ogromnych obszarach ZSRR wyrosły Nowe piękne miasta przykładem takiego miast jest – Magnitogorsk na Uralu. Miasto wybudowane od podstaw wedle socjalistycznych … Czytaj dalej

Relacja z 1 Maja

Dnia 1 maja w Warszawie delegacja portalu Odrodzenie Komunizmu miała okazję wziąć udział w obchodach z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy organizowanych z inicjatywy m.in.: Społeczne Forum Wymiany Myśli, Studencki Komitet Antyfaszystowski, Historia Czerwona oraz Fundacja Naprzód.

Przybyliśmy około godziny 10:30, gdzie na rondzie De Gaulle’a zaczeli gromadzić się pierwsi manifestanci. Obchody rozpoczęły się o godzinie 11:00 wspólnym odśpiewaniem międzynarodówki. Pierwszy głos zabrał Piotr Ciszewski reprezentujący Historię Czerwoną, następnie Piotr Ikonowicz z ramienia Ruchu Sprawiedliwości Społecznej i Beata Karoń z Komunistycznej Partii Polski.

Słuchając przemówień, ze zdziwieniem odnotowaliśmy fakt, że obecny ruch socjalistyczny ma walczyć o 8 godzinny dzień … Czytaj dalej

O pracy w kapitalizmie i socjalizmie

Międzynarodowe święto pracy w dzisiejszych kapitalistycznych warunkach ma zupełnie inny wydźwięk niż w społeczeństwie rewolucji socjalistycznej. Nic dziwnego! Wynika to z tego, że samo zjawisko pracy ma w tych dwóch systemach zupełnie różny charakter. Proces gospodarczy jest procesem, którego skutkiem jest stałe przekształcanie środowiska w którym ludziom przychodzi żyć. To w jakim kierunku zostaje ono przekształcone zależy od głównego celu jaki noszą podejmowane w ramach danej gospodarki działania o charakterze gospodarczym realizowane właśnie w procesie ludzkiej pracy.

W kapitalizmie

W społeczeństwie klasowym, opartym o prywatną własność środków produkcji, jakim jest społeczeństwo kapitalistyczne, celem pracy jest generowanie zysków dla właścicieli środków … Czytaj dalej

1 Maja

Kiedy chodziłam do szkoły, co roku w grudniu słyszałam od katechetów i księży na religii te same słowa: “Nie świętujemy żadnej «Gwiazdki», nie świętujemy «Wigili» ani «Świąt», świętujemy «Boże Narodzenie», bo tego dnia Bóg się narodził i właśnie narodzenie się Boga należy świętować.” Otóż tak samo, towarzysze, 1 maja to nie jest jakieś tam “Święto Pracy” czy “1 Maja”. To nie jest żadna, sklejona z 3 maja, “Majówka”.

Dziś, 1 maja, świętujemy Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy!

Z tej okazji więc solidaryzujemy się z uczestnikami styczniowych, najwiekszych w historii świata, strajków w Indiach. Solidaryzujemy się z ruchem żółtych kamizelek. Solidaryzujemy … Czytaj dalej

Ballada o dogmatach i nauce

Rozgorzała dyskusja teoretyczna, wydawałoby się, że marksizm ma tak długą historię, że konflikty na poziomie zarania dziejów socjalizmu naukowego powinny być już dawno zażegnane. Jak jednak okazuje się spór pomiędzy marksistami dogmatycznymi a marksistami, którzy szczególną uwagę poświęcili przymiotnikowi „naukowy” w socjalizmie naukowym, wciąż jest żywy.

Towarzysz postulujący marksistowski dogmatyzm bardzo często odwołuje się do cytatów Marksa, także i Ja chcę w tym miejscu posłużyć się kilkoma cytatami pokazującymi, że marksizm to nie religia, a Marks to nie prorok – tylko naukowiec, który analizował znaną mu rzeczywistość i w miarę poszerzania wiedzy o niej nie raz modyfikował swoje poprzednie … Czytaj dalej

Współczesny Renesans

Chcemy tego czy nie, to nazwa naszego portalu, od razu wzbudza skojarzenie z epoką renesansu. W języku polskim, słowa takie jak renesans, odrodzenie czy zmartwychwstanie, kojarzą się jednoznacznie pozytywnie, więc od strony marketingowej, jest to na pewno zabieg słuszny. Niestety jest to termin, który stawia przed nami także pewne problemy, z którymi prędzej czy później będziemy musieli się skonfrontować. Chodzi mianowicie o konfrontacje dwóch wizji historii Europy.

Koncepcja, z którą chciałbym się tutaj skonfrontować, to ogólnie rzecz biorąc oficjalna polityka historyczna europejskich imperialistów, którzy to odwołują się do tradycji Cesarstwa Rzymskiego. Ich perspektywą, jest stworzenie instytucji politycznej, która to ułatwiałaby … Czytaj dalej

Komunizm metafizyczny – odpowiedź dla tow. Camilo

Będzie to krótka i szybka replika. Nie dlatego, że nie należy toczyć programowych czy teoretycznych dysput, tylko dlatego, że… wszystko to już było. I to setki razy – obalane przez Marksa, Engelsa, Lenina i innych. Po co więc bić pianę? Na samym początku odsyłam więc do dzieł (jakichkolwiek!) wyżej wymienionych – oni wyjaśnią to lepiej niż ja.

1. “(…) w naszym, marksistowskim przekonaniu ważniejsza jest świadomość społeczna a głównym determinantem owej świadomości społecznej (świadomości zbiorowej) są struktury gospodarcze reprezentowane przede wszystkim przez środki produkcji czyli (upraszczając) narzędzia pracy.”

Nie wiem, skąd to stwierdzenie. Nawet w schematycznych formułach Marksa z przedmowy … Czytaj dalej

O konieczności komunizmu

Jak pisał Leszek Kołakowski w swojej pracy „Główne nurty marksizmu” – „Karol Marks był filozofem niemieckim.” . Co z tego? Ano to że w związku z tym większość swoich prac pisał w JĘZYKU NIEMIECKIM.

Ma to znaczenie ponieważ pewna nieścisłość w polskich tłumaczeniach prac Marksa ma fatalne przełożenie nie tylko na jego rozumienie przez początkujących intelektualistów ale co gorsza dla tych którzy chcą zostać praktykami czerpiącego z analiz marksistowskich swoje zaplecze teoretyczne ruchu komunistycznego.

Otóż pewną tendencją występującą wśród tych towarzyszy, którzy zadali sobie trud sięgnąć po dzieła Marksa jest błąd bezmyślnego, mechanicznego determinizmu. Powołują się oni często na twierdzenie … Czytaj dalej