Anonim

Kapitalizm nie uratuje nas z pandemicznej recesji. Zrobiłby to socjalizm.

PiSowski rząd podejmuje szereg działań, które w jego pojęciu miałyby odbudować strukturę finansową i produkcyjną Polski. Seria tarcz antykryzysowych, w ramach których do firm trafiły miliardy w dotacjach i zwolnieniach z podatków, przedstawiana jest jako recepta na pokonanie kryzysu. W obronie tych tez stają związani z partią „specjaliści” kształceni na prywatnych uniwersytetach. Sam Morawiecki, człowiek kapitału, były bankier, jest zresztą architektem tych rozwiązań. Mądrale z drugiej strony jak Mentzen, który doktorat zrobił na prywatnej uczelni, gdzie uczył jego ojciec (tak a propos jakości tego tytułu), odnoszą się krytycznie do wielu jego punktów. Problem w tym, że obie strony nie mają … Czytaj dalej

Dyplomacji imperialistów nie chodzi o dialog

Tekst autorstwa Mateusza Piskorskiego

                Niedawno pojawiły się informacje o próbach dialogu, który ma doprowadzić do porozumienia w trwającym od dziewięciu lat konflikcie libijskim. Pod patronatem specjalnego wysłannika ONZ, amerykańskiej dyplomatki Stephanie Williams, 15 listopada w Tunezji odbyło się inauguracyjne spotkanie Libijskiego Forum Dialogu Politycznego. Jedynym jego efektem są dywagacje na temat możliwych ogólnokrajowych wyborów w podzielonym państwie i kilka niezbyt wiele znaczących deklaracji.

                Negocjacje, faktycznie pod amerykańskim patronatem i według ustalonego przez Williams klucza selekcji uczestników, skończyły się zatem fiaskiem. Mówią o tym otwarcie praktycznie wszyscy przedstawiciele istotnych libijskich sił politycznych. Politolog Saleh Ibrahim stwierdził, że Amerykanka wręcz … Czytaj dalej

Komu zależy na libijskim chaosie?

Tekst autorstwa Mateusza Piskorskiego

                W cieniu wyborów w Stanach Zjednoczonych, wojny w Górskim Karabachu, kryzysu pandemicznego i innych absorbujących uwagę mediów zjawisk, nadal nierozwiązany pozostaje konflikt w Libii. Ostatnie ruchy personalne w tym kraju rodzą tymczasem poważne obawy, co do bezpieczeństwa nie tylko Libijczyków, ale też mieszkańców Europy.

                Od upadku państwowości libijskiej w 2011 roku coraz większą rolę na tym obszarze odgrywają siły radykalnie islamistyczne, pod pretekstem działalności motywowanej religijnie zajmujące się na dużą skalę przestępczością. O ile kontrolujący wschodnią część kraju gen. Chalifa Haftar zdołał je w znacznym stopniu wyeliminować, lub choćby ograniczyć ich potencjał, o tyle … Czytaj dalej

ANDRIE WLCZEK (ANDRE VLTCHEK) – „DLACZEGO NAS NIENAWIDZĄ?”

Nienawidzą nas, ponieważ żyjemy i dlatego, że idziemy i posuwamy się naprzód, czasami potykając się, czasami niepewnie, ale mimo to idziemy.

Przez cały czas wciągają całą ludzkość z powrotem w mroczny nihilizm, w straszne nastroje, mroczny sarkazm i poczucie beznadziejności.

Nienawidzą nas, ponieważ nalegamy na robienie rzeczy po swojemu i ponieważ na pierwszym miejscu stawiamy naszych ludzi, a czasami na pierwszym miejscu stawiamy ludzi potrzebujących na całym świecie. Robimy to coraz częściej, kiedy tylko nas na to stać.

Podczas gdy „oni” stawiają swoją pełną kabzę, swoje interesy ekonomiczne na pierwszym miejscu, torturują, niszczą i upokarzają tych, którzy odmawiają poddania się, … Czytaj dalej

ANDRE VLTCHEK „OBNAŻAJĄC KŁAMSTWA IMPERIALNYCH KAPITALISTÓW”

Imperializm kapitalistyczny łże. Łże o teraźniejszości, przeszłości, a nawet przyszłości. Łże dzień i noc, łże nieubłaganie.

Jego dogmaty założycielskie opierają się na oszustwie, historia na fałszywym patosie i nieszczerym heroizmie.

Zachodnioeuropejskie centrum kapitalizmu, wciąż obrzydliwie bogate (choć zawsze narzekające) znajduje się wciąż w uprzywilejowanej sytuacji, będącej wynikiem nieszczęścia setek milionów ludzi na całym świecie, którzy zostali przez “zachód” okradzeni i zamordowani, którzy stali się ofiarami barbarzyńskiego kolonializmu, krucjat i handlu niewolnikami. Katedry i pałace, muzea i teatry, dworce kolejowe – wszystko to zostało zbudowane na przerażających fundamentach z kości i krwi, spojonych ludzkimi łzami. Było aż tak wiele stuleci tej … Czytaj dalej

Nadesłany artykuł od trockistki

Żyję w świecie rządzonym przez absurd i półprawdę.

Na dodatek wszystko jest dokładnie odwrotnie niż być powinno. A mimo to, ludziom na każdym kroku wmawia się iż są szczęśliwi, że kapitalizm buduje im przyszłość, na którą powinni czekać z optymizmem i błyszczącymi z ekscytacji oczami. W szkołach, mediach, całym tym systemowym ścierwie, słyszymy o jakimś tam “wzroście płac”, “wzroście PKB”, “wzroście HDI”, no po prostu nic tylko wzrost, ekspansja i rozwój…

Tak. Rozwój? Owszem, jest! Rozwój nierówności. Rozwój cierpienia, smutku i beznadziei. Od roku 2000 do 2020, roczna liczba samobójstw w samych Stanach Zjednoczonych zwiększyła się niemal dwukrotnie. Światowa Organizacja … Czytaj dalej

O społeczeństwie komunistycznym – cz. 3

5. Pokój, przyjaźń, współpraca i zbliżenie wzajemne między narodami.

Komunizm są to nowe stosunki między narodami. Stosunki te ukształtują się w rezultacie dalszego rozwoju zasad internacjonalizmu proletariackiego. Zasady te obecnie stanowią podstawę stosunków pomiędzy krajami wchodzącymi w skład światowego systemu socjalistycznego.Już zwycięstwo rewolucji socjalistycznej likwiduje społeczno-ekonomiczne przyczyny wywołujące wojny między państwami, już zwycięstwo rewolucji socjalistycznej sprawia, że stosunki między narodami budującymi nowe społeczeństwo oparte są na pokoju i przyjaźni. Komunizm, co wypływa z samej jego istoty, bardziej jeszcze te stosunki utrwala. „W przeciwieństwie do starego społeczeństwa z jego ekonomiczną nędzą i politycznym obłędem – pisał w sposób proroczy Marks … Czytaj dalej

Wyniki pierwszej pięciolatki

Referat Józefa Stalina wygłoszony na połączonym Plenum Komitetu Centralnego i Centralnej Komisji Kontrolnej WKP(b) 7 stycznia 1933 r.

I

Międzynarodowe znaczenie Pięciolatki

Towarzysze! Gdy pojawił się na świat plan pięcioletni, ludzie nie przypuszczali chyba, że pięciolatka może mieć olbrzymie znaczenie międzynarodowe. Przeciwnie, wielu myślało, że pięciolatka jest sprawą prywatną Związku Radzieckiego, sprawą poważną i doniosłą, lecz mimo to prywatną, narodową sprawą Związku Radzieckiego.
Historia jednak wykazała, że międzynarodowe znaczenie pięciolatki jest niezmiernie wielkie. Historia wykazała, że pięciolatka nie jest sprawą prywatną Związku Radzieckiego, lecz całego proletariatu międzynarodowego.
Na długo jeszcze przed ukazaniem się planu pięcioletniego, w okresie, kiedyśmy kończyli walkę … Czytaj dalej

O społeczeństwie komunistycznym – cz. 2

3. Każdemu według jego potrzeb. Komunizm wprowadza nową formę podziału dóbr materialnych i duchowych, która opiera się na zasadzie – każdemu według jego potrzeb. Innymi słowy, każdy człowiek niezależnie od stanowiska, jakie zajmuje, od ilości i jakości swojej pracy wykonywanej dla społeczeństwa otrzymuje od niego wszystko, co mu jest potrzebne – bezpłatnie. Oznacza to, jak łatwo zrozumieć, olbrzymi przewrót w poglądach na pracę, która jak wyżej wskazano, przestaje być po prostu sposobem zarobkowania. Wraz z zanikiem konieczności kontrolowania miary pracy i konsumpcji, wraz z likwidacją pieniędzy i zniknięciem stosunków towarowo-pieniężnych zmienia się w sposób zasadniczy charakter więzi między człowiekiem a … Czytaj dalej

O społeczeństwie komunistycznym – cz. 1

Określając warunki niezbędne dla utrwalenia wyższej, komunistycznej fazy nowego ustroju, Marks pisał:

„Kiedy zniknie ujarzmiające człowieka podporządkowanie podziałowi pracy, a przez to samo zniknie też przeciwieństwo pomiędzy pracą fizyczną a umysłową, kiedy praca stanie się nie tylko źródłem utrzymania, ale najważniejszą potrzebą życiową; kiedy wraz z wszechstronnym rozwojem jednostki wzrosną również siły wytwórcze, a wszystkie źródła zrzeszonego bogactwa popłyną obficiej – wówczas dopiero społeczeństwo będzie mogło wypisać na swym sztandarze: Od każdego według jego zdolności, każdemu według jego potrzeb”

Narodziny tego nowego, najwspanialszego ustroju są sprawą niezbyt dalekiej przyszłości. Dlatego pytanie, czym jest komunizm, budzi wśród milionów ludzi pracy wielkie … Czytaj dalej