Anonim

Nadesłany artykuł od trockistki

Żyję w świecie rządzonym przez absurd i półprawdę.

Na dodatek wszystko jest dokładnie odwrotnie niż być powinno. A mimo to, ludziom na każdym kroku wmawia się iż są szczęśliwi, że kapitalizm buduje im przyszłość, na którą powinni czekać z optymizmem i błyszczącymi z ekscytacji oczami. W szkołach, mediach, całym tym systemowym ścierwie, słyszymy o jakimś tam “wzroście płac”, “wzroście PKB”, “wzroście HDI”, no po prostu nic tylko wzrost, ekspansja i rozwój…

Tak. Rozwój? Owszem, jest! Rozwój nierówności. Rozwój cierpienia, smutku i beznadziei. Od roku 2000 do 2020, roczna liczba samobójstw w samych Stanach Zjednoczonych zwiększyła się niemal dwukrotnie. Światowa Organizacja … Czytaj dalej

O społeczeństwie komunistycznym – cz. 3

5. Pokój, przyjaźń, współpraca i zbliżenie wzajemne między narodami.

Komunizm są to nowe stosunki między narodami. Stosunki te ukształtują się w rezultacie dalszego rozwoju zasad internacjonalizmu proletariackiego. Zasady te obecnie stanowią podstawę stosunków pomiędzy krajami wchodzącymi w skład światowego systemu socjalistycznego.Już zwycięstwo rewolucji socjalistycznej likwiduje społeczno-ekonomiczne przyczyny wywołujące wojny między państwami, już zwycięstwo rewolucji socjalistycznej sprawia, że stosunki między narodami budującymi nowe społeczeństwo oparte są na pokoju i przyjaźni. Komunizm, co wypływa z samej jego istoty, bardziej jeszcze te stosunki utrwala. „W przeciwieństwie do starego społeczeństwa z jego ekonomiczną nędzą i politycznym obłędem – pisał w sposób proroczy Marks … Czytaj dalej

Wyniki pierwszej pięciolatki

Referat Józefa Stalina wygłoszony na połączonym Plenum Komitetu Centralnego i Centralnej Komisji Kontrolnej WKP(b) 7 stycznia 1933 r.

I

Międzynarodowe znaczenie Pięciolatki

Towarzysze! Gdy pojawił się na świat plan pięcioletni, ludzie nie przypuszczali chyba, że pięciolatka może mieć olbrzymie znaczenie międzynarodowe. Przeciwnie, wielu myślało, że pięciolatka jest sprawą prywatną Związku Radzieckiego, sprawą poważną i doniosłą, lecz mimo to prywatną, narodową sprawą Związku Radzieckiego.
Historia jednak wykazała, że międzynarodowe znaczenie pięciolatki jest niezmiernie wielkie. Historia wykazała, że pięciolatka nie jest sprawą prywatną Związku Radzieckiego, lecz całego proletariatu międzynarodowego.
Na długo jeszcze przed ukazaniem się planu pięcioletniego, w okresie, kiedyśmy kończyli walkę … Czytaj dalej

O społeczeństwie komunistycznym – cz. 2

3. Każdemu według jego potrzeb. Komunizm wprowadza nową formę podziału dóbr materialnych i duchowych, która opiera się na zasadzie – każdemu według jego potrzeb. Innymi słowy, każdy człowiek niezależnie od stanowiska, jakie zajmuje, od ilości i jakości swojej pracy wykonywanej dla społeczeństwa otrzymuje od niego wszystko, co mu jest potrzebne – bezpłatnie. Oznacza to, jak łatwo zrozumieć, olbrzymi przewrót w poglądach na pracę, która jak wyżej wskazano, przestaje być po prostu sposobem zarobkowania. Wraz z zanikiem konieczności kontrolowania miary pracy i konsumpcji, wraz z likwidacją pieniędzy i zniknięciem stosunków towarowo-pieniężnych zmienia się w sposób zasadniczy charakter więzi między człowiekiem a … Czytaj dalej

O społeczeństwie komunistycznym – cz. 1

Określając warunki niezbędne dla utrwalenia wyższej, komunistycznej fazy nowego ustroju, Marks pisał:

„Kiedy zniknie ujarzmiające człowieka podporządkowanie podziałowi pracy, a przez to samo zniknie też przeciwieństwo pomiędzy pracą fizyczną a umysłową, kiedy praca stanie się nie tylko źródłem utrzymania, ale najważniejszą potrzebą życiową; kiedy wraz z wszechstronnym rozwojem jednostki wzrosną również siły wytwórcze, a wszystkie źródła zrzeszonego bogactwa popłyną obficiej – wówczas dopiero społeczeństwo będzie mogło wypisać na swym sztandarze: Od każdego według jego zdolności, każdemu według jego potrzeb”

Narodziny tego nowego, najwspanialszego ustroju są sprawą niezbyt dalekiej przyszłości. Dlatego pytanie, czym jest komunizm, budzi wśród milionów ludzi pracy wielkie … Czytaj dalej

Co otrzymują masy pracujące natychmiast po objęciu władzy?

Rewolucja socjalistyczna nie tylko zapoczątkowuje epokę burzliwego rozwoju sił wytwórczych, ale doprowadza również do korzystnej dla mas pracujących redystrybucji dóbr materialnych, którymi dysponuje społeczeństwo. Przynosi to od razu robotnikom i chłopom odczuwalną poprawę. Jest rzeczą zrozumiałą, że ilość otrzymywanych dóbr zależy nie od dobrej woli władzy rewolucyjnej, lecz od konkretnych możliwości. Ilość dóbr, które otrzymują masy pracujące natychmiast po rewolucji, jest uzależniona od bogactwa kraju i od poziomu sił wytwórczych.

Rosja była w przededniu Rewolucji Październikowej krajem zniszczonym, niemniej jednak, mimo ciężkich warunków, klasa robotnicza i chłopstwo odczuły natychmiast po rewolucji realną poprawę swej sytuacji. Wprowadzono ośmiogodzinny dzień pracy, osiągając … Czytaj dalej

Analiza powstania i upadku korpolewicy Razem

Rok 2015, miasto w południowej Polsce, naiwnie zafascynowany ideami lewicowymi znalazłem w internecie informacje o tworzeniu się nowej partii politycznej. Zasmucony oporem w rejestracji patriotyczno-lewicowej partii Zmiana, moja nadzieja na postęp społeczny w ramach działań partii parlamentarnej została ponownie przywrócona. Po pierwszym otwartym spotkaniu w moim mieście, zaniosłem wypełniony kartkę ze specjalnym formularzem o zapisaniu się do struktur jako sympatyk. Wiedziałem, że kontaktują się z nimi i dodają ich do specjalnych grup. Obiecano mi, że zostanę do takowej dodany.

Czekałem pół roku, aż w końcu zniecierpliwiony napisałem do lokalnej działaczki. W końcu, po zapytaniu, dowiedziałem się, że spotkania cyklicznie się … Czytaj dalej