Anonim

O społeczeństwie komunistycznym – cz. 1

Określając warunki niezbędne dla utrwalenia wyższej, komunistycznej fazy nowego ustroju, Marks pisał:

„Kiedy zniknie ujarzmiające człowieka podporządkowanie podziałowi pracy, a przez to samo zniknie też przeciwieństwo pomiędzy pracą fizyczną a umysłową, kiedy praca stanie się nie tylko źródłem utrzymania, ale najważniejszą potrzebą życiową; kiedy wraz z wszechstronnym rozwojem jednostki wzrosną również siły wytwórcze, a wszystkie źródła zrzeszonego bogactwa popłyną obficiej – wówczas dopiero społeczeństwo będzie mogło wypisać na swym sztandarze: Od każdego według jego zdolności, każdemu według jego potrzeb”

Narodziny tego nowego, najwspanialszego ustroju są sprawą niezbyt dalekiej przyszłości. Dlatego pytanie, czym jest komunizm, budzi wśród milionów ludzi pracy wielkie … Czytaj dalej

Co otrzymują masy pracujące natychmiast po objęciu władzy?

Rewolucja socjalistyczna nie tylko zapoczątkowuje epokę burzliwego rozwoju sił wytwórczych, ale doprowadza również do korzystnej dla mas pracujących redystrybucji dóbr materialnych, którymi dysponuje społeczeństwo. Przynosi to od razu robotnikom i chłopom odczuwalną poprawę. Jest rzeczą zrozumiałą, że ilość otrzymywanych dóbr zależy nie od dobrej woli władzy rewolucyjnej, lecz od konkretnych możliwości. Ilość dóbr, które otrzymują masy pracujące natychmiast po rewolucji, jest uzależniona od bogactwa kraju i od poziomu sił wytwórczych.

Rosja była w przededniu Rewolucji Październikowej krajem zniszczonym, niemniej jednak, mimo ciężkich warunków, klasa robotnicza i chłopstwo odczuły natychmiast po rewolucji realną poprawę swej sytuacji. Wprowadzono ośmiogodzinny dzień pracy, osiągając … Czytaj dalej

Analiza powstania i upadku korpolewicy Razem

Rok 2015, miasto w południowej Polsce, naiwnie zafascynowany ideami lewicowymi znalazłem w internecie informacje o tworzeniu się nowej partii politycznej. Zasmucony oporem w rejestracji patriotyczno-lewicowej partii Zmiana, moja nadzieja na postęp społeczny w ramach działań partii parlamentarnej została ponownie przywrócona. Po pierwszym otwartym spotkaniu w moim mieście, zaniosłem wypełniony kartkę ze specjalnym formularzem o zapisaniu się do struktur jako sympatyk. Wiedziałem, że kontaktują się z nimi i dodają ich do specjalnych grup. Obiecano mi, że zostanę do takowej dodany.

Czekałem pół roku, aż w końcu zniecierpliwiony napisałem do lokalnej działaczki. W końcu, po zapytaniu, dowiedziałem się, że spotkania cyklicznie się … Czytaj dalej