Bruno Drweski

Rady dla młodych bojowników (i nie tylko)

Gilles Questiaux, 1 Maja 2021 r.

Siedem filarów świadomości bojowników rewolucyjnych 

Kilka rad dla obecnych i przyszłych robotników, komunistów, socjalistów, demokratów, antyimperialistów i rewolucjonistów (czyli ludzi, którym zazwyczaj nikt nie daje dobrych rad). 

Jeśli nie wolno nam naginać zasad, o których decyduje moralność starego świata, to musimy dać sobie coś od siebie, by móc się orientować w epoce zdominowanej przez pozbawioną skrupułów oligarchię, która staje się wroga, gdy tylko przestaje być obojętna, i by móc skutecznie działać. 

Pierwsza zasada:  

Socjalizm jest dobry i trzeba to stwierdzić i zademonstrować. 

Socjalizm nie korzysta ze stałej kampanii reklamowej i głęboko przemyślanego marketingu, jak … Czytaj dalej

Bruno Drwęski – Rozszerzanie NATO bez końca

Jeśli odwołamy się do wypowiedzi Michała Gorbaczowa, to w momencie podjęcia decyzji o przyznaniu Niemcom Zachodnim prawa do aneksji Niemieckiej Republiki Demokratycznej, ZSRR uzyskał ustną zgodę mocarstw NATO, że nie ma mowy o ekspansji jego sił na wschód od zjednoczonych Niemiec, a w konsekwencji jeszcze dalej na wschód. Ponieważ Gorbaczow nigdy nie wyrzekł się prozachodnich zasad politycznych “Wspólnego Europejskiego Domu”, które przyświecały mu w kolejnych latach, nie ma powodu, by sądzić, że skłamał akurat w tej sprawie, a zatem można uznać, że to NATO skłamało. Można z pewnością uznać, że przywódca ZSRR nigdy nie powinien był zaakceptować demontażu NRD i … Czytaj dalej

Prof. Bruno Drwęski: We Francji odradza się lewica rewolucyjna!

ZZ CGT (Generalna Konfederacja Pracy) jest najstarsza konfederacja związkową we Francji. Powstała ona na bazie Karty z Amiens która uznaje zasadniczą suwerenność każdej organizacji związkowej, czy to komitet lokalny czy federacja zawodowa. Konfederacja jest związkiem suwerennych związków zawodowych. CGT została założona na bazie uznania walki klas, solidarności międzynarodowego proletariatu i poparcia dla obalenia kapitalizmu poprzez uspołecznienie środków produkcji i wymiany.

Z czasem konfederacja ta uległa pewnemu procesowi centralizacji, a wystąpienie CGT ze Światowej Federacji Związków Zawodowych i wstąpienie do Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych oraz do Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych przyspieszyło ten proces odejścia od zasad założycielskich ZZ CGT.

Tym niemniej, … Czytaj dalej

Bruno Drweski: Dlaczego dochodziło do wojen pomiędzy krajami socjalizmu?

Jest to odpowiedź na 27 pytanie do książki Zrozumieć Komunizm

Teoretycznie, według socjalizmu naukowego, wojny wynikają z konfliktów o podbój rynków. Takie konflikty nie powinny mieć miejsca między państwami, które przejęły kontrolę nad środkami produkcji i handlu. Występowanie takich wojen oznacza trzy możliwe odpowiedzi:

1) państwa socjalistyczne, które prowadziły między sobą wojny nie były tak naprawdę socjalistyczne i dlatego, jak każde państwo kapitalistyczne, były w stanie wojny o podbój rynków

2) jedno z nich było socjalistyczne, a drugie nie było socjalistyczne, a więc mieliśmy do czynienia z klasyczną konfrontacją pomiędzy przedkapitalistycznym państwem rewizjonistycznym, a państwem socjalistycznym

3) istnieją elementy rzeczywistości, … Czytaj dalej