Cyprian Kraszewski

Przeciwko współczesnej chłopomanii

Internet buzuje od pouczeń na temat „powinności lewicowców”. Częstym zarzutem internetowych „proroków” jest odejście „lewicy” od „szarego człowieka”, „typowego Kowalskiego”, „ludu”. Tylko czy jest ten szary człowiek? Dlaczego należy się do niego zbliżyć i co właściwie z nim zrobić?

Lud był kategorią rewolucyjną w czasach upadku feudalizmu i rozwoju kapitalizmu, w okresie buntów chłopskich, potem w czasach Rewolucji Francuskiej i Wiosny Ludów. Po 1789 mieliśmy do czynienia z solidaryzmem narodowym w ramach „stanu trzeciego” walczącego z arystokracją i monarchią. Wraz z rozwojem kapitalizmu zaczęły pojawiać się klasowe antagonizmy. Po której stronie pojawił się ów szary człowiek, przeciętny Kowalski?

Za „lud” … Czytaj dalej