Gabriel Nazarowicz

“Reformy” Gomułki i restauracja kapitalizmu cz. 2

część pierwsza: https://odrodzenie.fr/2020/07/26/restauracja-kapitalizmu-era-gomulki/

Przejęcie władzy przez Gomułkę było punktem wyjściowym utworzenia biurokratycznego kapitalizmu. Podważenie socjalistycznego porządku ekonomicznego rozpoczęło się wraz ze zmianami w administracji oraz z dyskusjami o wzmocnieniu niezależności zakładów.

“Wraz z VIII Plenum KC PZPR rozpoczęły się znaczące zmiany w społecznym i gospodarczym życiu dotyczące metod planowania i kierowania gospodarką narodową. Przez ustawę z 15 listopada 1956 roku została zniesiona dotychczasowa Komisja Planowania i powołana Komisja Planowa ze zmienionym profilem działalności.”

Komisja ta powinna przeprowadzać jedynie planowanie ramowe. Jednocześnie została powołana “Rada Ekonomiczna” pod kierownictwem Oskara Langego. Ten w referacie z 1957 roku przedstawił swoje wyobrażenia reformy gospodarczej. … Czytaj dalej

Restauracja kapitalizmu – era Gomułki

Tłumaczenie własne z: “Od socjalizmu do biurokratycznego kapitalizmu” (Vom Sozialismus zum bürokratischen Kapitalismus), wydane przez: Kommunistischen Arbeiterbund Deutschlands, Wrzesień 1981.

Część I

Kontrrewolucyjny zamach stanu Gomułki

W lutym 1956 roku odbył się w Moskwie XX zjazd KPZR, na którym Chruszczow potępił Stalina i pod pretekstem przezwyciężenia kultu jednostki zrewidował marksizm-leninizm. Wahające się, oportunistyczne elementy PZPR pożądliwie podchwyciły całościowe potępienie Stalina jako “despoty”. Ich celem było oczyszczenie się przed ludnością pracującą, by zrzucić kolektywną odpowiedzialność za biurokratyczne metody rządzenia i system dowodzenia na Stalina oraz jego towarzyszy jak Bolesław Bierut i Hilary Minc. To był właśnie ten korzystny moment, na który … Czytaj dalej