Gabriel Nazarowicz

Postmodernizm a kapitalizm

Powszechnie nazywa się postmodernizmem to, co uznaje prymat formy (osobowości) nad treścią (mową). Takie ujęcie można nazwać ujęciem psychologistycznym, z czego sam psychologizm jest częścią postmodernizmu, którego założenia (jak każdej dziedziny badań w obrębie nauk burżuazyjnych) są idealistyczne. Postaram się w krótkim wywodzie przedstawić, że to tylko jedna strona zagadnienia, że postmodernizm zmuszony jest także do zanegowania nie tylko samej osobowości, ale także konkretnego bytu danego człowieka, pozostawiając “nagą” treść (mowę bez tego, który mówi).

Sam postmodernizm idzie dalej niż psychologizm. Dlaczego? Dlatego, że uznaje NIE TYLKO koncepcję prawdy opartą o typologie osobowości (które zawsze zawężają się do kilku, kilkunastu … Czytaj dalej

Odp. Tow. Rafałowi na Krytykę obyczajowej wojny

W ramach kapitalizmu istniały, istnieją, i będą istnieć (tak długo jak będzie istniał on sam) zwalczające się grupy interesów poszczególnych klas burżuazyjnych. Obecna wojna ideologiczna to echo ostatniego kryzysu finansowego. Naruszył on podwaliny samowładztwa wielkiej burżuazji finansowej, zmuszonej w obliczu tej sytuacji do częściowego odwrotu. Średnie i małe burżuazje narodowe, tłamszone w nierównej walce konkurencyjnej przez wielkie międzynarodowe koncerny, wyczuły swój czas i zintensyfikowały działania. Powyższa sytuacja to odzwierciedlenie walki pomiędzy dwoma obozami – liberalnym i konserwatywnym.


Konserwatywne czy liberalne idee nie podniosą standardu życia, nie wybudują mieszkań ani nie zlikwidują biedy i bezrobocia, bo idee są tylko odbiciem aktualnych … Czytaj dalej

Mit “hołodomoru” i interesy burżuazji

Historia o głodzie na Ukrainie narodziła się w 1935 roku. Amerykańskie gazety należące do imperium potentata medialnego Williama Randolpha Hearsta  opublikowały serię “Ukraiński głód” zarysowaną przez Thomasa Walkera. Hearst był jednym z najbogatszych ludzi na świecie i jednocześnie gorącym zwolennikiem Hitlera i Mussoliniego. Nie minęło jednak wiele czasu zanim wyszło na jaw, że seria artykułów okazała się historycznym fałszerstwem. Nie tylko twierdzenia Walkera zostały wymyślone na rzecz propagandy politycznej, ale także zamieszczone w artykułach zdjęcia pochodziły z innego okresu historycznego – z Austrowęgier podczas pierwszej wojny światowej i z Rosji okresu głodu z lat 1921/22. Fałszerstwa te zostały następnie przejęte … Czytaj dalej