Towarzysz Arek

Indiańskie wspólnoty gospodarują Amazonią lepiej niż prywaciuchy

Jak podaje magazyn Scientific American, tempo zmniejszania się powierzchni lasów jest trzykrotnie niższe tam, gdzie lasy stanowią komunalną własność. U plemion indiańskich gospodarka prowadzona jest znacznie oszczędniej z nastawieniem na stabilność ekosystemów. Różni się to od podejścia jakie panuje przy zarządzaniu terenami wykupionymi przez komercyjne koncerny nastawione na krótkoterminowe, a wręcz jednorazowe zyski.

Pod rządami obecnego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro dąży się do ograniczenia praw samorządów ludności indiańskiej oraz do jak największej prywatyzacji terenów leśnych. Jest to niszczenie bogactwa naturalnego Brazylii i bezpieczeństwa ekologicznego w skali globalnej, tylko po to by zrealizować interesy wąskiej kliki kapitalistów.

Źródło: https://www.scientificamerican.com/article/amazon-deforestation-falls-where-land-is-under-indigenous-control/Czytaj dalej

Zwycięstwo Łukaszenki i postawy polityków Lewicy

W dniu 10.08.2020 został ogłoszony wynik wyborów na Białorusi. Prezydentem ponownie wybrany został Aleksander Łukaszenka. Jest to polityk, który sprawuje władzę od 1994 roku. Popularność przyniosło mu zatrzymanie masowej prywatyzacji i częściowe wycofanie reform rynkowych jakie zaczęto wprowadzać na Białorusi po rozpadzie ZSRR. Przed rozpadem ZSRR Łukaszenka należał do Komunistycznej Partii Białorusi. W pierwszych wyborach w jakich startował na urząd prezydenta uzyskał 80% głosów w drugiej turze. Obejmował on rządy w czasie głębokiej zapaści gospodarczej. Podobną przewagą pokonał on w tym roku Swietłanę Tichanowską – żonę przedsiębiorcy działającego w ramach prozachodniej opozycji.

System gospodarczy Białorusi można określić jako kapitalizm państwowy. … Czytaj dalej

Głód we Wschodniej Afryce

Jak podaje agencja Xinhua, 41 milionów ludzi w regionie Wschodniej Afryki jest zagrożona głodem do końca 2020 roku. Szczególnie duże zagrożenie jest w miastach gdzie z powodu kryzysu gospodarczego miliony ludzi straciło pracę i nie stać ich na zakup nawet podstawowej porcji żywności. Podkreślmy, że głód nie jest tu spowodowany brakiem żywności, ale biedą i niemożnością zapłacenia za nią. Ludzie głodują mimo że produkcja żywności jest wystarczająca.

W miastach regionu panują również bardzo złe warunki sanitarne spowodowane brakiem publicznego budownictwa mieszkaniowego mogącego sprostać potrzebom wyżu demograficznego. Są to slumsy z prowizorycznych szałasów i budynków przypominających pozbawione podstawowych urządzeń sanitarnych kamienice … Czytaj dalej

Poseł Wiosny żałuje, że wyzwolono Racibórz

Niedawno pisaliśmy (1) o tym, jak środowisko partii Wiosna z europosłem Łukaszem Kohutem wsławiło się zmazywaniem antyfaszystowskich napisów. Był to jednak dopiero przedsmak tego co miała nastąpić później.

Dnia 02.08.2020 na profilu fejsbukowym posła Macieja Kopca pojawił się skandaliczny wpis, w którym żali się on na zniszczenia do jakich doszło podczas oczyszczania miasta z hitlerowskich bandytów. Żali się on nad tym, że czerwonoarmiści niszczyli i podpalali budynki w centrum miasta. Była to jednak normalna strategia mająca na celu wykurzyć mogących się ukrywać w pomieszczeniach żołnierzy hitlerowskich. Dowódcy Armii Czerwonej wbrew mitom szanowali życie swoich żołnierzy uważając, że życie jednego … Czytaj dalej

Korporacje biorą kasę, ale nie odpowiedzialność za szczepionki na Covid-19

Korporacje farmaceutyczne, które dostały rządowe zamówienia na wykonanie szczepionek przeciw Covid-19 będą zwolnione z odpowiedzialności za negatywne skutki uboczne wynikające ze złej jakości dostarczonych szczepionek. Takie rozwiązania przyjęto najpierw w USA (a jakże!) a następnie w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Włoszech. Trwa jednocześnie intensywna kampania lobbystów aby rozszerzyć ten system na całą Unię Europejską czemu na razie unijni decydenci stawiają opór.

Oznacza to, że w razie gdyby, któraś z zakupionych szczepionek wywołała negatywne skutki uboczne, koszt rekompensat zostanie pokryty ze środków publicznych. Warto tu nadmienić, że firmy farmaceutyczne biorą ogromne środki od rządów na prace nad szczepionkami, a marże … Czytaj dalej

Znaczenie wzrostu gospodarczego i fatalne skutki jego hamowania przez kapitalizm

Niniejszy tekst nawiązuje do tekstu o globalnym spowolnieniu wzrostu gospodarczego jaki ukazał się na portalu Odrodzenie Komunizmu 14 lipca bieżącego roku https://odrodzenie.fr/2020/07/14/globalny-spadek-wzrostu-gospodarczego-jako-skutek-sprzecznosci-kapitalizmu/ . Zwolennicy kapitalizmu często lubili się powoływać na jego zdolność do generowania wzrostu gospodarczego, którą to zdolnością zdeklasował skostniały, tłumiący wzrost porządek feudalny. Jak się jednak okazuje, sam kapitalizm zaczyna wchodzić w starczą fazę w której jego instytucje i podstawowe prawo ekonomiczne zaczynają stanowić balast dla dalszego wzrostu sił wytwórczych. W tej sytuacji burżuazji staje się na rękę sianie reakcyjnych teorii umniejszających doniosłość wzrostu potęgi ekonomicznej dla rozwoju ludzkości. Obrona porządku burżuazyjnego zaczyna się dziś przesuwać na te … Czytaj dalej

22 lipca – święto konstytucji PRL

Dziś obchodzimy Narodowe Święto Odrodzenia Polski. Zostało ono ustanowione na pamiątkę ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Jest to jednocześnie jeszcze jedna ważna rocznica. Otóż w 8 rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN, została przyjęta Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Konstytucja PRL była zwieńczeniem trwającego osiem lat procesu pokojowej i rewolucyjnej zarazem transformacji Polski w państwo socjalistyczne. Kamieniami milowymi tego procesu były:

Manifest PKWN (1944) dający początek funkcjonowaniu polskich władz mobilizujących ludność do walki przeciw okupantowi.

Dekret o reformie rolnej likwidujący rażące nierówności ekonomiczne na wsi, likwidujący klasę wielkich właścicieli ziemskich żyjących z wyzysku chłopstwa, nadający ziemię setkom tysięcy chłopów bezrolnych i … Czytaj dalej

Globalny spadek wzrostu gospodarczego jako skutek sprzeczności kapitalizmu

Według metody dialektycznej, ważne jest przede wszystkim nie to, co się wdanej chwili wydaje trwałe, ale zaczyna już obumierać, lecz to, co powstaje i rozwija się, jeżeli nawet wydaje się w danej chwili nietrwałe, albowiem według metody dialektycznej, to tylko jest niezwyciężone, co powstaje i rozwija się. [1]


Powyżej przytoczoną regułę można i należy odnieść również do całej ludzkości i jej urządzeń społecznych. Formacje społeczne, które pozwalają na rozwój to urządzenia postępowe. Te zaś przy, których rozwój zwalnia to formacje reakcyjne, to znaczy zatrzymujące postęp i ograniczające rozwój ludzkości. Istotą człowieczeństwa jest twórczy charakter człowieka. To dzięki niemu człowiek może … Czytaj dalej

#Bierut2020 Nasz Prezydent

Masz dość tej całej szopki wyborczej? Z jednej strony jawny podżegacz wojenny sponsorujący z polskiego budżetu amerykańskie korporacje zbrojeniowe i surowcowe. Z drugiej strony jawny neoliberał i dumny wolnorynkokretyn. Choć tak naprawdę obaj posiadają te same cechy, tylko jeden chwali się jednymi a drugi – drugimi.

Nie możesz już patrzeć na te dwie mordy popychadeł burżuazji?

Chciałbyś mieć prezydenta, który reprezentowałby szarego człowieka a nie przedsiębiorców i celebrytów? Dla którego troska o prostego człowieka (o zwykłym ale jakże czułym sercu), troska o lepsze jego życie, o lepszy jego los i przyszłość jest sprawą najświętszą?

A co gdybyśmy ci … Czytaj dalej

Polacy popierają państwową sieć handlową a rząd… już nie

Według badań wykonanych na zlecenie portalu money.pl, 44 proc. badanych poparłaby pomysł utworzenia państwowej sieci sklepów. Jedynie 31 proc. nie jest przekonana do tej koncepcji. Mimo, że rzucony przez ministra aktywów państwowych pomysł spotkał się ze znacznym poparciem i co ważniejsze odpowiada interesom ekonomicznym Polski, ministerstwo wycofało się z niego.

Ministerstwo wydało już oświadczenie, że nie planuje tworzyć sieci państwowych sklepów spożywczych czy warzywniaków. Chce za to konsolidować rynek rolno-spożywczy. Co należy rozumieć pod pojęciem konsolidacji? Chodzi tu o wspieranie jednoczenia prywatnych firm w wielkie kartele. Jest to rozwiązanie nastawione na interes prywatnych polskich kapitalistów kosztem ubogich konsumentów żywności.

Zamiast … Czytaj dalej