Towarzysz Arek

Enver Hodża i socjalistyczna modernizacja Albanii

Gdy w 1945 roku w wyniku walki narodowowyzwoleńczej komuniści przejęli władzę w Albanii była ona jednym wielkim reliktem średniowiecza zarówno pod względem rozwoju ekonomicznego jak i stosunków społecznych. W 30 lat udało im się zmienić ją w nowoczesne, świeckie państwo. 

Liderem, który prowadził bohaterski naród albański na drodze socjalizmu był Enver Hodża. Stał on na czele Albańskiej Partii Pracy od 1944 formalnie do śmierci a faktycznie do 1973 roku, kiedy to ze względu na ciężki stan zdrowia wycofał się z większości swojej aktywności politycznej.  

Wielką zasługą rządów komunistów jest industrializacja Albanii. Przed dojściem do władzy komunistów 93% albańskiego … Czytaj dalej

Europoseł Wiosny murem za Balcerowiczem

Europoseł partii Wiosna Łukasz Kohut znany z akcji usuwania sloganów antyfaszystowskich (https://odrodzenie.fr/2020/07/31/kolejna-kompromitacja-lewicy-zmyli-napis-smierc-faszystom/), w swoim wpisie na portalu Twitter oznajmił, że stoi murem za Balcerowiczem. Wypowiedź ta padła w kontekście wpisu działaczy młodzieżówki swojej partii. Jej członkowie odważyli się w końcu zamiast pluć na polski socjalizm puścić lewicowy post, w którym trafnie określili Leszka. B jako doktora Mengele polskiej gospodarki. 

Gdy liberalne media rozpętały burzę wokół wpisu ten został a ten został usunięty, jaśnie pan europoseł nie miał ochoty wstawić się za młodzieżą, która odważyła się napisać … Czytaj dalej

NATO jako zagrożenie dla pokoju

Jeśli jeden kraj NATO wda się w wojnę z krajem spoza NATO, będąc prowodyrem konfliktu to w wojnę wciągane są pozostałe kraje NATO gdyż uderzenie wyprzedzające lub odwetowa skierowane przeciw prowodyrowi nakłada na nie obowiązek stanięcia w jego obronie.

Przynależność do NATO powoduje również, że kraje należące do paktu stają się potencjalnym celem uderzenia odwetowego lub wyprzedzającego, mającego na celu zniszczenie potencjału kraju prowodyra znajdującego się na ich terytorium. Z faktu że ich potencjał wojenny może zostać użyty po stronie prowodyra również on staje się w takim scenariuszu celem uderzenia. Gdyby Stany Zjednoczone zaatakowały Iran to szereg państw NATO takich … Czytaj dalej

Wyniki badań GUS: Małe gospodarstwa rolne wymierają.

Powszechny Spis Rolny obywa się co dekadę – ostatni został przeprowadzony w 2020 r. GUS opublikował właśnie wstępne wyniki z badania. W porównaniu do 2010 liczba gospodarstw skurczyła się o 13 proc. – i mniej więcej o tyle samo wzrosła przeciętna powierzchnia gospodarstwa. Dla osób znających choć podstawy ekonomii nie będzie to zaskoczeniem. Taki jest bowiem wynik działania korzyści skali. Większe gospodarstwa osiągają wyższą efektywność przez co małe gospodarstwa przegrywają konkurencję z nimi i są przez nie wykupywane. Dodatkowo sytuację małych gospodarstw rolnych pogarszają pośrednicy, którzy czynią ich działalność jeszcze mniej opłacalną.

Koncentracja produkcji rolnej w coraz mniej licznych, za … Czytaj dalej

Chiny przypominają o zbrodniach NATO

“NATO nadal jest winne krwawe długi Chińczykom” – powiedziała rzeczniczka MSZ Chin Hua Chunying 26 marca na konferencji prasowej w Pekinie.  

W 1999 roku NATO, kierowane przez Stany Zjednoczone, bestialsko zbombardowało Federację Jugosławii, zabijając dużą liczbę niewinnych cywilów, w tym trzech chińskich dziennikarzy. 

Hua Chunying stwierdziła, że czy to w Jugosławii, Iraku, Libii czy Syrii, nie powinniśmy zapominać o zwykłych ludziach, którzy stracili to co najcenniejsze – życie w wyniku powtarzających się bombardowań.  

“Umarli odeszli, ale żyjący potrzebują więcej czujności i refleksji.” – zaznaczyła Hua Chunying,  

“Dziś pokój i rozwój to światowe trendy i trendy historyczne, którym nie … Czytaj dalej

Choroba lewactwa w lewicy

Termin „lewactwo” jest dziś używany jako obraźliwy epitet ze strony prawicy kierowany pod adresem swoich przeciwników politycznych. Między innymi z tej przyczyny wypowiedź posła SLD Marka Dyducha, w której stwierdził on, że jego partia mogłaby uzyskać wyższy wynik, gdyby odcięła się od lewactwa, wywołały zmieszanie na lewicy. Niesłusznie! Termin „lewactwo” nie tylko nie jest zastrzeżony dla formacji prawicowych, ale jest wręcz bardzo użytecznym terminem dla lewicy. Opisuje on bowiem w swoim pierwotnym znaczeniu niezwykle trafnie chorobę jaka obciążona jest w Polsce lewica. 

Zacznijmy w ogóle od tego, że termin “lewactwo” ma lewicową genezę. Był to termin używany przez marksistów a … Czytaj dalej

Dzieło Bieruta nadal wyznacza nam drogę

65 lat temu zmarł Bolesław Bierut – najlepszy przywódca jakiego miała Polska. Przeprowadził on polskie masy pracujące przez jeden z najtrudniejszych okresów historii jakim była powojenna odbudowa i odzyskiwanie stabilności przez państwo. Gdy obejmował rządy Polska była najbardziej zniszczonym przez wojnę krajem świata. Jakby tego było mało Polska już przed wojną była krajem znacznie zapóźnionym względem Europy Zachodniej. Oprócz tego Polska musiała się uporać z ciężkim zadaniem odbudowy podstawowych struktur państwowych. Jednym ze znaczących problemów w pierwszych latach po wojnie była walka z przestępczością w tym również terroryzmem. Wystarczy przypomnieć, że z rąk prawicowych terrorystów zwanych dziś żołnierzami wyklętymi, zginęło … Czytaj dalej

O syndykalistycznym wypaczeniu socjalizmu

Wypaczenie syndykalistyczne to błędny pogląd na to jak działać powinna gospodarka socjalistyczna. Gospodarka socjalistyczna od kapitalistycznej różni się nie natężeniem interwencji państwa, nie samą tylko formą własności środków produkcji, ale różni się przede wszystkiem tym, że inne są podstawowe prawa ekonomiczne socjalizmu od podstawowych praw ekonomicznych kapitalizmu. 

Jak pisze Józef Stalin: 

„Główne cechy i wymogi podstawowego ekonomicznego prawa współczesnego kapitalizmu można by było sformułować mniej więcej w następujący sposób: zapewnienie maksymalnego zysku kapitalistycznego w drodze wyzysku, ruiny i pauperyzacji większości ludności danego kraju, w drodze ujarzmiania i systematycznego ograbiania narodów innych krajów, zwłaszcza krajów zacofanych, wreszcie w drodze wojen i … Czytaj dalej

Co to jest materializm i dlaczego lewica bez niego nie może się obyć?

Materializm jest to światopogląd naukowy. Jego powstanie było odpowiedzią na błędy metodologiczne przeszkadzające w poznaniu rzeczywistości. 

Materializm to światopogląd, według którego rzeczywista jest tylko materia. Materią nazywa się wszystko co istnieje i jest jakie jest niezależnie od świadomości. Świadomość zaś jest to nasze postrzeganie świata, pewien obraz świata, to jak każdy z nas go widzi. Jednak czyjś obraz świata w jego świadomości nie jest idealnym odwzorowaniem rzeczywistości ani tym bardziej nie jest samą rzeczywistością. To prawda, że przedstawienia w świadomości są możliwe dzięki reakcjom zachodzącym w mózgu jednak to nie znaczy, że cała treść świadomości ze wszystkimi jej rojeniami jest … Czytaj dalej

W Teksasie spaliła się deweloperska fuszerka. Zamarzły hydranty

Około 130 mieszkańców zostało ewakuowanych z kompleksu apartamentów w Teksasie, który później zawalił się z powodu gwałtownego pożaru. Pożar rozpoczął się w czwartek około godziny 13:00 czasu lokalnego i ostatecznie rozprzestrzenił się na samochody na sąsiednim parkingu kompleksu. Na miejscu załogi straży pożarnej napotkały zamarznięte hydranty, co znacznie utrudniło ich wysiłki. Ostatecznie pożar strawił budynek w takim stopniu, że po prostu się on zawalił.

Przyczyny katastrofy są złożone. Z jednej strony fatalny stan infrastruktury i nieprzygotowanie na zawirowania spowodowane zmianami klimatycznymi. Z drugiej fatalna jakość wykonania i materiałów stosowanych przez deweloperkę. Amerykańskie apartamentowce mogą się schować przy PRL-owskich blokach, które … Czytaj dalej