Towarzysz Arek

Mimo pandemii ceny mieszkań i tak rosną

Jak wynika z raportów, NBP kryzys gospodarczy i pandemia nie zdołały zatrzymać wzrostu cen mieszkań w największych miastach. Najbardziej dramatyczne podwyżki jeśli chodzi o rynek pierwotny odnotowały Kraków (o 13,5 proc.), Zielona Góra (o 12,6 proc.) i Warszawa (o 10,8 proc.).

Wzrost średnich cen w pewnym stopniu wiąże się ze spadkiem sprzedaży tanich mieszkań. Podwyższenie przez banki wymaganego wkładu własnego z 10 do 20% mogło mieć wpływ na spadek zakupów mieszkań przez uboższych klientów, których oszczędności są zbyt małe by dołożyć wymaganą kwotę.

Ceny wzrosły także na rynku wtórnym. Gdzieniegdzie, jak w Zielonej Górze, tylko o 1,7 proc., ale już … Czytaj dalej

Szpital Narodowy kolejną kompromitacją PiS

Szpital na stadionie jest dla najlżej chorych. Mimo to jest to szpital, w którym płaci się najwięcej personelowi (z wyjątkiem sprzątaczek Ukrainek – one mają zapieprzać na śmieciówkach za najniższe stawki i bez żadnych dodatków). Jakby tego było mało jest to szpital, który za każdego pacjenta otrzyma z Narodowego Funduszu Zdrowia o wiele więcej pieniędzy, niż za chorego w o wiele gorszym stanie otrzyma normalny szpital.

Do Szpitala Narodowego mogą trafić jedynie pacjenci w stabilnym stanie, bez dolegliwych chorób współistniejących i których stan się poprawia, a nie pogarsza. Najlepiej gdyby oddychali samodzielnie, bez konieczności jakiegokolwiek wsparcia co oznacza, że … Czytaj dalej

Gospodarka się zwija i to na długo

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez NBP, spada wykorzystanie mocy produkcyjnych w gospodarce a większość przedsiębiorstw nie planuje w przeciągu nadchodzącego roku żadnych wydatków na inwestycje. Nowe inwestycje planuje 20,1 proc. Prawie połowa firm istotnie ograniczających inwestycje nie potrafiła przy tym określić horyzontu ich przywrócenia, nieco ponad jedna czwarta twierdziła, że wrócą do nich nie wcześniej niż za rok.

W budownictwie w październiku wykorzystywano 80,2 proc. mocy w porównaniu do 86,3 proc. rok wcześniej. To najgorsze dane jeśli chodzi o październik od 2015 roku. W przetwórstwie przemysłowym odnotowano natomiast spadek wykorzystania zdolności produkcyjnych do 78,3 proc. z 81,2 proc. … Czytaj dalej

Towarzysz Arek orze Misesa. Część 2

„Dlaczego nienawidzą oni kapitalizmu? Dlaczego, korzystając z dobrobytu, który on ludziom przyniósł, z nostalgią wspominają „dobre dni” i tęsknie spoglądają na nędzne warunki pracownicze w ZSRS.” 15

Dlatego, że te „nędzne” warunki pracownicze polegały na tym, że praca była dostępna dla każdego, pracownicy w wielu przedsiębiorstwach mieli zapewnioną stałą opiekę medyczną, zakład pracy organizował wczasy dla pracowników i ich rodzin, dyrektor jak równy z równym siedział z szeregowym pracownikiem, a stopa życiowa i siła nabywcza wypłat rosły szybciej niż w krajach kapitalistycznych. Te warunki pracy były nędzne z jeśli patrzeć z punktu widzenia kapitalisty, bo jaki wyzyskiwacz godziłby … Czytaj dalej

W USA wszystko idzie starym kursem

Minął kolejny dzień w państwie będącym agencją ochroniarską największych światowych korporacji.

Państwo to lokuje swoje wojska po całym świecie aby móc siłą pacyfikować opór przeciw narzucaniu światu rozwiązań korzystnych dla udziałowców wielkich koncernów. Przy czym armia Stanów Zjednoczonych to nie jest wcale tania rzecz. 

Dziś wydatki na zbrojenia Stanów Zjednoczonych stanowią aż 40% światowych wydatków zbrojeniowych co daje temu państwu pierwsze miejsce pod tym względem. To z grubsza tyle co suma wydatków 10 kolejnych krajów na liście. Jednocześnie ten kraj pozwala na to dziesiątki milionów jego obywateli było pozbawione dostępu do opieki zdrowotnej.

Dziś USA jest dosłownie więzieniem narodów. … Czytaj dalej

Nowy plan 5-letni Chin. Czy szykuje się zwrot w lewo?

W dniach od 26 do 29 października odbyło się piąte zebranie plenarne dziewiętnastego zjazdu Komunistycznej Partii Chin. Zebrania plenarne to coroczne spotkania wybranych przez zjazd władz partii, na których ustala się dalsze kierunki rozwoju i strategie organizacji pracy partyjnej i polityki państwa.

W poniedziałek przewodniczący Xi Jinping przedstawił uzgodnione na plenum założenia czternastego planu 5-letniego na lata 2021-2025.

Zmiany w polityce ekonomicznej Chin mają obejmować odchodzenie od modelu rozwoju opartego na eksporcie na rzecz modelu skupionego na potrzebach rynku wewnętrznego. Ma to służyć uczynieniu gospodarki chińskiej mniej wrażliwą na zawirowania na rynkach zagranicznych.

Oprócz tego podkreślono potrzebę zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw … Czytaj dalej

Komunistyczna Partia Białorusi pracuje nad pakietem reform demokratycznych

Komunistyczna Partia Białorusi (KPB) pracuje nad projektem nowelizacji konstytucji dążącej w kierunku demokratyzacji ustroju Republiki Białorusi. Z opublikowanych dotychczas przez KPB materiałów z zebrań wynika, że aktyw partyjny popiera reformy idące w kierunku ograniczenia uprawnień prezydenta na rzecz parlamentu. Najczęściej przewijającymi się postulatami wśród białoruskich komunistów są przeniesienie uprawnień do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego z głowy państwa na wyższą izbę parlamentu oraz wprowadzenie limitu dwóch kadencji na stanowisku prezydenta. Niektórzy działacze KPB postulują wręcz zmianę ustroju z prezydenckiego na parlamentarny.

Jednocześnie białoruscy komuniści podkreślają, że priorytetem jest dla nich obrona konstytucyjnych praw socjalnych takich jak prawo do ochrony zdrowia i … Czytaj dalej

Sektor bankowy chwieje się mimo państwowych dotacji

W sumie w okresie od 16 marca do końca września NBP zasilił system bankowy środkami o wartości 158 mld zł, co odpowiada prawie 7 proc. PKB. Kto za to zapłaci? Otóż zapłacimy my wszyscy ponieważ ten zastrzyk pieniądza oznacza wzrost inflacji i cen na kupowane przez nas dobra.

Prezes NBP Adam Glapiński przyznaje jednak, że mimo tej ogromnej pomocy udzielonej przez nas wszystkich sektorowi bankowemu (który jednak do nas wszystkich nie należy a państwo nie ma w nim nawet większości udziałów), sektor ten w 2021 roku może odnotować straty. Mają one wynikać ze spadku dynamiki udzielania kredytów. Ograniczenie ogólnej … Czytaj dalej

Towarzysz Arek orze Misesa. Część 1

W 1956 roku Ludwig von Mises napisał swoją krótką książeczkę pod tytułem „Mentalność antykapitalistyczna”. W swoim mniemaniu autor „zaorał socjalizm” podając szereg „argumentów” przeciw myśli i praktyce socjalistycznej. Owe pseudoargumenty są do dziś używane w rozmowach przez kolejne pokolenia jego uczniów czyli wolnorynkokretynów. Definitywne obalenie i ośmieszenie kłamstw wolnorynkokretynów wymaga zaatakowania ich ideologii u samych źródeł, do których niniejsza książeczka się zalicza. Właśnie po to autor niniejszego artykułu przeczytał pracę kolejnego wolnorynkokretyna i rozebrał ją na fragmenty z wyjaśnieniami, abyście wy Towarzysze, nie musieli tracić na to swojego czasu.

System zysku czyni prosperującymi tych ludzi, którym udaje się zaspokoić Czytaj dalej

Przedstawiciel Chin ZAORAŁ amerykanów!

Stany Zjednoczone 9 października bieżącego roku, na forum ONZ oskarżyły Chiny o prowokowanie wyścigu zbrojeń oraz obarczyły winą za epidemię COVID 19. Amerykańska delegacja sugerowała podjęcie działań mających na celu objęcie chińskich zbrojeń kontrolą międzynarodową.

Przedstawiciel Chin w ONZ – Geng Shuang – wytknął hipokryzję USA. Zauważył, że wydatki na zbrojenia Stanów Zjednoczonych stanowią aż 40% światowych wydatków zbrojeniowych co daje temu państwu pierwsze miejsce pod tym względem. To więcej niż suma wydatków 10 kolejnych krajów na liście. Geng przypomniał, że Stany w swoich oficjalnych dokumentach otwarcie określają Rosję i Chiny jako swoich konkurentów, których należy prześcignąć militarnie, więc kto … Czytaj dalej