Towarzysz Arek

MFW będzie dymać Ukrainę jeszcze mocniej

Siłowe i sterowane z zachodu obalenie legalnego rządu Ukrainy w 2014 roku otworzyło drogę do zaciśnięcia uścisku globalnego kapitału nad tym krajem. Rolę głównego obrońcy interesów mocarstw imperialistycznych odegrała instytucja jaką jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Nowe władze Ukrainy przyjęły doradztwo MFW oraz uzależniło kraj od kredytów udzielanych za pośrednictwem tej instytucji. Fundusz od samego początku naciskał na to by Ukraina obniżyła obciążenia fiskalne dla wielkiego biznesu jednocześnie pokrywając wynikające z tego straty w budżecie przez podniesienie podatków i cięcia wydatków socjalnych.

MFW nakłonił Ukrainę do zwiększenia cen własnego gazu ziemnego do poziomu przy, którym przestał on stanowić konkurencję cenową dla … Czytaj dalej

Węgierska Partia Pracujących solidarna z białoruskimi komunistami

Węgierska Partia Pracujących – Magyar Munkáspárt – wyraża swoją solidarność z białoruskimi komunistami i potępia wszelkie próby mieszania się innych państw w wewnętrzne sprawy Białorusi.

Węgierscy komuniści oceniają, że krajom zachodu tak naprawdę nie chodzi o żadną demokrację a jedynie o otwarcie białoruskiego rynku dla amerykańskich i europejskich korporacji oraz łupy w postaci wykupu białoruskiego przemysłu.

Przypominają też, że reformy rynkowe nie przyniosły żadnych korzyści a jedynie pogorszenie położenia węgierskich pracowników. Wzywają także wszystkie komunistyczne partie europy by wyrazić sprzeciw wobec obecnej imperialistycznej, agresywnej polityki Unii Europejskiej względem Białorusi.

Źródło: Komunistyczna Partia Białorusi (Comparty.by)… Czytaj dalej

Komunistyczna Partia Białorusi organizuje manifestację w Mińsku

Komunistyczna Partia Białorusi (KPB) wzywa swoich członków do przeprowadzenia wiecu w obronie prezydenta Aleksandra Łukaszenki przeciw prawicowej opozycji. Występują oni w obronie praw socjalnych przed prozachodnimi awanturnikami chcącymi je zetrzeć neoliberalnymi reformami. Podkreślają oni że nie są bezkrytyczni wobec prezydenta Łukaszenki, jednak stoją po jego stronie przeciw globalistom chcącym zmienić Białoruś w kolonię i przeciw siłom prawicowych radykałów.Poniżej publikujemy treść odezwy KPB w sprawie wiecu w Mińsku:

Drodzy Towarzysze!

Prosimy wszystkie mińskie siły KPB, komitety rejonowe, podstawowe organizacje partyjne, szeregowych komunistów o spotkanie na Placu Niepodległości w celu zorganizowania i uczestniczenia w wiecu wsparcia dla naszego Prezydenta. Prosimy zrobić Czytaj dalej

Indiańskie wspólnoty gospodarują Amazonią lepiej niż prywaciuchy

Jak podaje magazyn Scientific American, tempo zmniejszania się powierzchni lasów jest trzykrotnie niższe tam, gdzie lasy stanowią komunalną własność. U plemion indiańskich gospodarka prowadzona jest znacznie oszczędniej z nastawieniem na stabilność ekosystemów. Różni się to od podejścia jakie panuje przy zarządzaniu terenami wykupionymi przez komercyjne koncerny nastawione na krótkoterminowe, a wręcz jednorazowe zyski.

Pod rządami obecnego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro dąży się do ograniczenia praw samorządów ludności indiańskiej oraz do jak największej prywatyzacji terenów leśnych. Jest to niszczenie bogactwa naturalnego Brazylii i bezpieczeństwa ekologicznego w skali globalnej, tylko po to by zrealizować interesy wąskiej kliki kapitalistów.

Źródło: https://www.scientificamerican.com/article/amazon-deforestation-falls-where-land-is-under-indigenous-control/Czytaj dalej

Zwycięstwo Łukaszenki i postawy polityków Lewicy

W dniu 10.08.2020 został ogłoszony wynik wyborów na Białorusi. Prezydentem ponownie wybrany został Aleksander Łukaszenka. Jest to polityk, który sprawuje władzę od 1994 roku. Popularność przyniosło mu zatrzymanie masowej prywatyzacji i częściowe wycofanie reform rynkowych jakie zaczęto wprowadzać na Białorusi po rozpadzie ZSRR. Przed rozpadem ZSRR Łukaszenka należał do Komunistycznej Partii Białorusi. W pierwszych wyborach w jakich startował na urząd prezydenta uzyskał 80% głosów w drugiej turze. Obejmował on rządy w czasie głębokiej zapaści gospodarczej. Podobną przewagą pokonał on w tym roku Swietłanę Tichanowską – żonę przedsiębiorcy działającego w ramach prozachodniej opozycji.

System gospodarczy Białorusi można określić jako kapitalizm państwowy. … Czytaj dalej

Głód we Wschodniej Afryce

Jak podaje agencja Xinhua, 41 milionów ludzi w regionie Wschodniej Afryki jest zagrożona głodem do końca 2020 roku. Szczególnie duże zagrożenie jest w miastach gdzie z powodu kryzysu gospodarczego miliony ludzi straciło pracę i nie stać ich na zakup nawet podstawowej porcji żywności. Podkreślmy, że głód nie jest tu spowodowany brakiem żywności, ale biedą i niemożnością zapłacenia za nią. Ludzie głodują mimo że produkcja żywności jest wystarczająca.

W miastach regionu panują również bardzo złe warunki sanitarne spowodowane brakiem publicznego budownictwa mieszkaniowego mogącego sprostać potrzebom wyżu demograficznego. Są to slumsy z prowizorycznych szałasów i budynków przypominających pozbawione podstawowych urządzeń sanitarnych kamienice … Czytaj dalej

Poseł Wiosny żałuje, że wyzwolono Racibórz

Niedawno pisaliśmy (1) o tym, jak środowisko partii Wiosna z europosłem Łukaszem Kohutem wsławiło się zmazywaniem antyfaszystowskich napisów. Był to jednak dopiero przedsmak tego co miała nastąpić później.

Dnia 02.08.2020 na profilu fejsbukowym posła Macieja Kopca pojawił się skandaliczny wpis, w którym żali się on na zniszczenia do jakich doszło podczas oczyszczania miasta z hitlerowskich bandytów. Żali się on nad tym, że czerwonoarmiści niszczyli i podpalali budynki w centrum miasta. Była to jednak normalna strategia mająca na celu wykurzyć mogących się ukrywać w pomieszczeniach żołnierzy hitlerowskich. Dowódcy Armii Czerwonej wbrew mitom szanowali życie swoich żołnierzy uważając, że życie jednego … Czytaj dalej

Korporacje biorą kasę, ale nie odpowiedzialność za szczepionki na Covid-19

Korporacje farmaceutyczne, które dostały rządowe zamówienia na wykonanie szczepionek przeciw Covid-19 będą zwolnione z odpowiedzialności za negatywne skutki uboczne wynikające ze złej jakości dostarczonych szczepionek. Takie rozwiązania przyjęto najpierw w USA (a jakże!) a następnie w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Włoszech. Trwa jednocześnie intensywna kampania lobbystów aby rozszerzyć ten system na całą Unię Europejską czemu na razie unijni decydenci stawiają opór.

Oznacza to, że w razie gdyby, któraś z zakupionych szczepionek wywołała negatywne skutki uboczne, koszt rekompensat zostanie pokryty ze środków publicznych. Warto tu nadmienić, że firmy farmaceutyczne biorą ogromne środki od rządów na prace nad szczepionkami, a marże … Czytaj dalej

Znaczenie wzrostu gospodarczego i fatalne skutki jego hamowania przez kapitalizm

Niniejszy tekst nawiązuje do tekstu o globalnym spowolnieniu wzrostu gospodarczego jaki ukazał się na portalu Odrodzenie Komunizmu 14 lipca bieżącego roku https://odrodzenie.fr/2020/07/14/globalny-spadek-wzrostu-gospodarczego-jako-skutek-sprzecznosci-kapitalizmu/ . Zwolennicy kapitalizmu często lubili się powoływać na jego zdolność do generowania wzrostu gospodarczego, którą to zdolnością zdeklasował skostniały, tłumiący wzrost porządek feudalny. Jak się jednak okazuje, sam kapitalizm zaczyna wchodzić w starczą fazę w której jego instytucje i podstawowe prawo ekonomiczne zaczynają stanowić balast dla dalszego wzrostu sił wytwórczych. W tej sytuacji burżuazji staje się na rękę sianie reakcyjnych teorii umniejszających doniosłość wzrostu potęgi ekonomicznej dla rozwoju ludzkości. Obrona porządku burżuazyjnego zaczyna się dziś przesuwać na te … Czytaj dalej

22 lipca – święto konstytucji PRL

Dziś obchodzimy Narodowe Święto Odrodzenia Polski. Zostało ono ustanowione na pamiątkę ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Jest to jednocześnie jeszcze jedna ważna rocznica. Otóż w 8 rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN, została przyjęta Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Konstytucja PRL była zwieńczeniem trwającego osiem lat procesu pokojowej i rewolucyjnej zarazem transformacji Polski w państwo socjalistyczne. Kamieniami milowymi tego procesu były:

Manifest PKWN (1944) dający początek funkcjonowaniu polskich władz mobilizujących ludność do walki przeciw okupantowi.

Dekret o reformie rolnej likwidujący rażące nierówności ekonomiczne na wsi, likwidujący klasę wielkich właścicieli ziemskich żyjących z wyzysku chłopstwa, nadający ziemię setkom tysięcy chłopów bezrolnych i … Czytaj dalej