Towarzysz Arek

Prawda o Tybecie i Dalajlamie 

W tym roku przypada 70. rocznica pokojowego wyzwolenia Tybetu. Wielka ceremonia odbyła się w czwartek przed Pałacem Potala w Lhasie 

Właścicielami poddanych byli głównie trzej główni posiadacze dóbr – lokalni urzędnicy administracyjni, szlachta, klasztory i ich zastępcy. Poddani byli klasyfikowani na tralpa (ludzie, którzy uprawiali przydzielone im działki ziemi i musieli zapewnić pracę właścicielom poddanych), duiqoin (małe gospodarstwa domowe), nangzan (dziedziczni niewolnicy domowi) i włóczęgów. 

Początkowo Komunistyczna Partia Chin przyjmowała bardzo ostrożne stanowisko w sprawie Tybetu ograniczając reformy jedynie do dobrowolnego wykupu ziemi od szlachty i budowy świeckich szkół. Mimo to nawet tak delikatne próby wprowadzenia jakichkolwiek postępowych zmian napotykały opór lokalnych klik. Z tego powodu … Czytaj dalej

PIERWSZE PARLAMENTARNE ZWYCIĘSTWO PPR! 


11 sierpnia 2021 roku Sejm przyjął prawo ograniczające dostęp zagranicznego kapitału do polskiego rynku medialnego. 

Projekt, złożony w Sejmie przez grupę posłów z Markiem Suskim na czele, dotyczy przyznawania koncesji mediom należącym do zagranicznego kapitału i wprowadza zasadę, że w Polsce mogą nadawać tylko takie media, w których udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49 procent, chyba że nadawca (a także spółka kontrolująca nadawcę) ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a więc Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. (szerzej opisywaliśmy tę sprawę tutaj: https://odrodzenie.fr/2021/07/10/pis-oddal-nasza-suwerennosc-amerykanom-i-chyba-zaczyna-zalowac/). 

Posiedzenie sejmu w sprawie ustawy o mediach było poprzedzone licznymi wystąpieniami ulicznymi. Liberalna opozycja starała … Czytaj dalej

Hipokryzja zachodu w sprawie emisji gazów cieplarnianych

Kraje zachodnie takie jak Stany Zjednoczone czy bogate kraje Unii Europejskiej, za zagrożenie dla klimatu uznają wzrost emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń w krajach rozwijających się. Pomijają jednak w swej narracji fakt, że wiele dóbr, których produkcja w krajach rozwijających się powoduje wzrost emisji jest produkowanych właśnie na potrzeby konsumpcji w krajach wysokorozwiniętych. Ponad to chociaż kraje takie jak Chiny odpowiadają za wzrost emisji co wiąże się ze wzrostem konsumpcji dokonywanym za sprawą setek milionów ludzi wychodzących ze skrajnego ubóstwa, to rozwój ten odbywa się dziś znacznie mniejszym kosztem środowiskowym niż miało to miejsce w przypadku krajów, które dziś … Czytaj dalej

Masowe marnotrawstwo żywności wciąż trwa! Co można zrobić? 

Jak wynika z raportu Programu Racjonalizacji i Ograniczenia Marnotrawstwa Żywności w całym łańcuchu żywnościowym marnujemy niemalże 5 mln ton żywności. Na gospodarstwa domowe przypada z tego 2,9 mln ton. W polskich domach w każdej sekundzie przez cały rok w koszu ląduje aż 92 kg żywności, co stanowi o odpowiednik 184. bochenków chleba. Marnotrawstwo w gospodarstwach domowych jest ściśle powiązane z marnotrawstwem w sklepach. Żywność zdatna do spożycia jest wyrzucana ze sklepów, jeśli jest zbyt sucha, traci kolor, woń lub inne cechy estetyczne. Placówki handlowe pozbywają się produktów niespełniających najwyższych standardów estetycznych, jak gdyby były to produkty nie nadające się do … Czytaj dalej

Generał Karol Świerczewski i wojna domowa w Hiszpanii

9 dni temu, 17 lipca przypadała rocznica wybuchu wojny domowej w Hiszpanii. W wojnie tej po stronie republikanów walczących przeciw faszystom walczyły ochotnicze oddziały spoza Hiszpanii – brygady międzynarodowe. Jednym z dowódców brygad był polski generał Karol Świerczewski „Walter”.

Świerczewski urodził się w biednej rodzinie robotniczej. Jako dziecko musiał porzucić szkołę po ukończeniu zaledwie dwóch klas aby pomóc rodzicom zarobić na utrzymanie młodszego rodzeństwa. W wieku 15 lat zmarł jego ojciec co jeszcze pogłębiło nędzę rodziny. Niedługo potem wstąpił do Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy. Podczas I wojny światowej został przymusowo wcielony do armii rosyjskiej. Tam właśnie zastała go rewolucja … Czytaj dalej

Francisco Franco i mit hiszpańskiego „cudu gospodarczego”

Hiszpański dyktator Francisco Franco doszedł do władzy w wyniku krwawej wojny domowej, która pochłonęła życie kilkuset tysięcy osób. Po przejęciu władzy zaprowadził on reżim klerykalno-faszystowski. W kraju wprowadzono cenzurę i masowe prześladowania osób podejrzanych o lewicowe sympatie polityczne. Ustrój cechował klerykalizm. W kraju wprowadzona została cenzura oparta na fundamentach ideowych reżimu. Doktryna Kościoła Katolickiego stała się jedną z podstawowych składowych ideologii państwowej, narzucanej wszelkimi dostępnymi środkami. Przywrócone zostały przywileje kleru sprzed okresu II Republiki, zwrócono wcześniej znacjonalizowano ziemie, wyłączając przy tym Kościół spod jurysdykcji państwowej, pod kontrolę kleru oddano większość szkół i wydawnictw. Rząd frankistowski wprowadzał wiele absurdalnych zakazów jak … Czytaj dalej

PiS oddał naszą suwerenność amerykanom i chyba zaczyna żałować

Stacja TVN a szczególnie jej programy informacyjne (propagandowe) są cierniem w oku PiS. Media te w otwarcie wrogim tonie odnoszą się do partii rządzącej oraz sprzyjają zjednoczonej opozycji, czyli PO i jej przystawkom. Stacja ta jest komercyjnym nadawcą telewizyjnym należącą do amerykańskiego kapitału.  

Niedawno parlamentarzyści PiS złożyli projekt zmiany ustawy radiofonii i telewizji. Projekt, złożony w Sejmie przez grupę posłów z Markiem Suskim na czele, dotyczy przyznawania koncesji mediom należącym do zagranicznego kapitału i wprowadza zasadę, że w Polsce mogą nadawać tylko takie media, w których udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49 procent, chyba że nadawca (a także spółka kontrolująca nadawcę) ma … Czytaj dalej

4 Mity o Poznańskim Czerwcu 1956

Antysocjalistyczne zamieszki w Poznaniu z 1956 roku są obecnie jednym ze zdarzeń silnie eksponowanych przez burżuazyjną propagandę. W tym artykule weźmiemy na warsztat kilka najpopularniejszych mitów

Mit 1: Rządy komunistów prowadziły do biedy i stałego pogorszenia warunków życia robotników. Właśnie dlatego wybuchły strajki w Poznaniu.
Prawda: W okresie realizacji Planu 6 letniego, który według prawicowej historiografii miał spowodować zubożenie społeczeństwa, średni wzrost płac (biorąc poprawkę na zmiany cen) wynosił 3,725%. Takie tempo rozwoju wzrostu dochodów nie miało miejsca nigdy wcześniej ani później. Mimo chwilowego spadku realnych dochodów na początku realizacji planu straty zostały szybko odrobione. Ponad to pracownicy … Czytaj dalej

Protest pielęgniarek w interesie nas wszystkich

15 czerwca rozpoczęła się manifestacja MEDYCY POD SEJMEM, zorganizowana przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Pielęgniarki wskazują na poważne problemy kadrowe w służbie zdrowia. Średnia wieku pielęgniarek wynosi 53 lata i stale rośnie co wynika z tego, że brakuje młodych osób chętnych do pracy w tym zawodzie. Podwyżki minimalnych wynagrodzeń miałyby stanowić zachętę finansową, która pomogłaby w rekrutacji i uzupełnieniu braków kadrowych.  

Burżuazyjne elity stać na wydawanie miliardy na broń ofensywną i na robienie prezentów januszom biznesu. Gdy jednak trzeba uzupełnić braki kadrowe w służbie zdrowia, nie są już tak skore do wydawania środków. Żądania OZZP uwzględniono dopiero w poprawkach senackich … Czytaj dalej

4 Czerwca – skandalicznym wpis Lewicy wywołał oburzenie

Transformacja ustrojowa, czyli przywrócenie kapitalizmu kosztowała setki tysięcy a może i miliony istnień, które straciliśmy w wyniku głodu, samobójstw, przestępczości i niedofinansowanej służby zdrowia. Oddanie władzy “Solidarności” która pod przewodnictwem doktora Mengele polskiej gospodarki doprowadziła do zniszczenia i roztrwonienia polskiego majątku narodowego, do zniszczenia spółdzielczości i kolonizacji Polski przez obcy kapitał, było wielkim nieszczęściem. 4 czerwca 1989 to najtragiczniejsza data od 1 września 1939.  
 
Mimo to dla parlamentarnej koalicji Lewica ta wielka klęską polskiej lewicy jest powodem do dumy! Tak wynika ze skandalicznego wpisu zamieszczonego na portalu Facebook. W komentarzach swoją dumą z zepchnięcia milionów rodzin w nędzę i masowe … Czytaj dalej