Towarzysz Komunista

Chiny na celowniku NATO-wskiej agresji

Ostatnie lata, szczególnie bolesne dla państw burżuazyjnych, przyniosły społeczno-ekonomiczną zapaść całego świata zachodniego. Zapaść ta, mimo wielkiego cierpienia milionów, braku respiratorów i całkowitego zawalenia organizacyjnej struktury państwa, nie zdaje się być problemem dla wąskiej kasty najbogatszych miliarderów. Horrendalne zyski Gatesa, Bezosa czy Muska, w kontekście ogólnospołecznego załamania i ogromnego, gospodarczego kryzysu, ukazują realne cele i motywacje prowadzonej przez nich działalności. Kapitalizm, oparty na zasadzie maksymalizacji zysku i ślepy na ogólne konsekwencje, umacnia dziś swój imperialistyczny, hegemonistyczny charakter.  

USA i inne mocarstwa imperialistyczne kierują broń przeciwko wszystkim, którzy stoją na drodze ich interesów; I tak na przykład Białoruś, przeciwna dyktatowi Waszyngtonu, znajduje się … Czytaj dalej

Potężne strajki w Grecji. Burżuje chcą dłuższej pracy

Kryzys 2008 roku zatrząsnął całym burżuazyjnym światem, przynosząc załamanie gospodarze i skazując miliony na wykluczenie, biedę oraz bezrobocie. Społeczeństwo greckie, szczególnie dotknięte skutkami kryzysu, wystąpiło przeciwko nieudolności kapitalizmu i znacząco się zradykalizowało. Silny w Grecji ruch komunistyczny stał się dla robotników główną ostoją walki politycznej i jedyną szansą na przezwyciężenie rosnącej fali ubóstwa. Wobec wielkiego, ekonomicznego krachu kraj ten pogrążył się w wielomilionowych protestach, które koordynowane przez komunistów zyskały otwarcie antykapitalistyczny charakter.  

Grecki proletariat, doświadczony brutalnością wyzysku klasowego i pełen bojowej determinacji, w chwili kryzysu – co oczywiste – zaostrzył swoje stanowisko szukając wsparcia w największych organizacjach radykalnej lewicy. … Czytaj dalej

Historyczne zwycięstwo w Peru

W nocy z 8 na 9 czerwca czasu polskiego ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) podało wyniki liczenia głosów, z których wynikało, że skrajnie lewicowy kandydat Pedro Castillo wygrał walkę (ze skrajnie prawicową Keiko Fujimori) o urząd prezydenta. W chwili, gdy pisane są te słowa nie wszystkie głosy zostały jeszcze policzone, ale ilość tych niepoliczonych jest już bez znaczenia dla ostatecznego wyniku. O godzinie 17:49 czasu polskiego, 9 czerwca Krajowe Biuro Procesów Wyborczych (ONPE) podało następujące wyniki zliczania głosów: 

Liczba policzonych głosów: 99.795% 

Pedro Castillo: 50.206% 

Keiko Fujimori: 49.794% 

Castillo wygrał zatem z przewagą niecałego pół punktu procentowego. 

Niezależnie od … Czytaj dalej

8 milionów Brytyjczyków cierpi z braku jedzenia

Problemy żywnościowe stanowią nieodłączną część społeczeństwa klasowego. Przez setki lat, od czasów kolonialnej ekspansji po dziś, czasy ekspansji imperialistycznej, wszystkie narody trzeciego świata cierpią nieustanne klęski głodu. Geneza głodu, potęgowanego przez ucisk imperialistyczny, leży jednak u ekonomicznych podstaw kapitalizmu niezbędnych dla istnienia imperializmu. Niezdolna do racjonalnego zarządzania zasobami gospodarka, obok wielkiego, żywnościowego marnotrawstwa nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb społeczeństwa, także w ‘’bogatszych’’ krajach, pozornie wolnych od podobnych patologii. 

I tak na przykład w Wielkiej Brytanii, zgodnie z najnowszymi danymi ONZ, nasila się rosnący od lat problem braku dostępu do żywności. Problem ten został sklasyfikowany jako brak odpowiedniego ,,bezpieczeństwa … Czytaj dalej

Protasiewicz w końcu mówi prawdę

Od wielu miesięcy największe zachodnie media prowadzą wściekłą antybiałoruską krucjatę, wymierzoną w rząd Łukaszenki i nacelowaną na jego obalenie. Działalność ta, zaostrzona po rzekomo ‘’niedemokratycznych’’ wyborach prezydenckich, stała się w tym czasie szczególnie radykalna; pierwsze strony głównych, mainstreamowych mediów z Polski i innych amerykańskich kolonii zaczęły przedstawiać ‘’wielkie protesty’’ Białorusinów, walczących przeciw dyktatorowi gnębiącemu uciskany naród. Narracja ta szybko zdominowała główne środki przekazu i zyskała miano oficjalnego, ‘’międzynarodowego’’ stanowiska. Głównym jej uzasadnieniem, jak mają w zwyczaju imperialiści, została idea bezinteresownej walki o demokrację, walki o przyszłość ‘’zniewolonych przez tyranię mieszkańców Białorusi’’. Uznanie tych ckliwych słówek za prawdę byłoby, w najlepszym … Czytaj dalej

11 osób ginie przez zaniedbania prywaciarza

Pogoń za zyskiem jest podstawą działania prywatnych podmiotów gospodarczych. Maksymalizacja zysku, siłą rzeczy, wyklucza się z obiektywnym dobrem społecznym, podporządkowując cele i warunki pracy indywidualnym interesom kapitalisty. Dążący do zysku kapitalista nie uwzględnia w swoich działaniach całego kontekstu gospodarczego, postrzegając własny interes oddzielnie od interesu całości i realizując go kosztem interesu całości. Przykładem tej ‘’logiki’’ gospodarczej jest powszechnie stosowana polityka ‘’cięcia kosztów’’, która w warunkach burżuazyjnych uderza nie tylko w jakość towarów, tempo rozwoju innowacji czy technologii, lecz, co straszne, w tryb pracy milionów zwykłych ludzi, pozbawianych podstawowych praw, pracujących w niegodnych warunkach bez zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny. 

Skutki … Czytaj dalej

Związek Radziecki – kraj, który ocalił ludzkość

Początek 20 wieku przyniósł ze sobą dziejowe wydarzenia, przełomowe w historii walk klasowych. Międzynarodowe zatargi o wpływy polityczno-ekonomiczne stały się ogniskiem pierwszej wielkiej wojny imperialistycznej. Burżuazja, w imię walki o własne interesy, nie zawahała się wykorzystać całości arsenału militarnego i zetrzeć go z potencjałem innych mocarstw burżuazyjnych; ogólnoeuropejski konflikt zbrojny, wynikający ze sprzecznych interesów imperialistów, doprowadził do największego od lat kryzysu gospodarczego, społecznego i humanitarnego. Miliony żołnierzy wcielonych do armii, wbrew obietnicom ‘’krótkiej’’, nic nieznaczącej kampanii (retoryka każdej ze stron), zostało wrzuconych w sam środek brutalnego, wyczerpującego starcia. W imperialistyczne przepychanki zaangażowane zostało całe społeczeństwo, szczególnie dotknięte koszmarem wojny, pogrążone … Czytaj dalej

Chiny wyślą sondy na skraj Układu Słonecznego

Od zakończenia wyścigu kosmicznego światowa astronautyka znalazła się na skraju stagnacji. Kapitalizm, stojący na straży prywatnych interesów, skutecznie marnuje możliwości płynące z rozwoju nowych technologii. Podbój kosmosu, mimo, że leży w zasięgu ludzkiego potencjału i jest dla ludzkości korzystny, nie jest atrakcyjnym źródłem przychodów dla burżuazji. Inwestujący w kosmiczne technologie kapitaliści (np. Elon Musk) wykorzystują je w sektorze komercyjnym, widząc w ich zastosowaniu nie postęp i naukę, a ekskluzywne, kosztowne rejsy dla najbogatszych miliarderów (co, mimo raczkowania tej dziedziny, jest już powoli planowane). Ten niepokojący trend, widoczny w państwach burżuazyjnych, jest coraz sprawniej eliminowany w Chińskiej Republice Ludowej. Postęp chińskiej … Czytaj dalej

Świat: Protesty w obronie mordowanych Palestyńczyków

Wieloletni, krwawy konflikt izraelsko-palestyński zaostrzył się w ostatnich tygodniach. Naród palestyński, pozbawiony własnej państwowości (wskutek zewnętrznej agresji), jest dziś pozbawiany podstawowych, egzystencjalnych praw. Izraelscy nacjonaliści zaostrzają retorykę szowinizmu; swoje działania przykrywają płaszczykiem “walki z arabskim terroryzmem”, motywują i usprawiedliwiają w ten sposób szczególnie represywne, zbrodnicze akcje wojskowe. Takie stanowisko całkowicie wypacza i przekręca genezę konfliktu, stara się podważyć sens palestyńskiej walki narodowowyzwoleńczej. Agresywna ekspansja państwa Izrael wyparła miejscowe ludy z miejsca ich pochodzenia, podporządkowując je krajowi nie tylko obcemu, lecz także nastawionemu na umacnianie własnej, społeczno-politycznej hegemonii. Nie dziwi więc że Palestyńczycy, represjonowani za własną narodowość, mordowani i poniżani przez … Czytaj dalej

Solidarność z Kubą rośnie na całym świecie

Kuba, obalając reżim Batisty i wyzwalając się spod wpływów USA, stała się jedną z największych przeszkód dla ekspansji amerykańskiego imperializmu. Tuż po zwycięskiej rewolucji rządy Castro zmierzyły się z niezliczonymi zagranicznymi prowokacjami; zamachy, finansowanie ruchów faszystowskich, podżeganie społeczności międzynarodowej – kroki te miały na celu obalenie nowej władzy i przywrócenie kolonialnego charakteru wyspy. Konflikt zaostrzał się wraz z postępami w budowie socjalizmu, która coraz mocniej wypierała kapitał amerykański i, w konsekwencji, pozbawiła USA ekonomicznej dominacji w kraju.  Gdy kubańska, antyimperialistyczna kampania zdążyła nabrać rozpędu, burżuazja zaostrzyła środki terroru- zamordowany został Che Guevara, zerwano stosunki dyplomatyczne, postanowiono uderzyć w rozwijającą się … Czytaj dalej