Towarzysz Komunista

Pekin: Wizyta Pelosi na Tajwanie to otwarta prowokacja USA

Dzień przybycia na Tajwan Nancy Pelosi, wysoko postawionej amerykańskiej urzędniczki, w proNATO-wskich mediach od tygodni pełniącej funkcję “ambasadorki wolnego Tajwanu” i zaciekłej krytyczki “totalitarnych Chin”, dla zachodnich propagandowych szczekaczek stał się dniem solidarności z “uciskanym pod chińskim butem” krajem. Wizyta ta, przeprowadzona wbrew wcześniejszym chińskim ostrzeżeniom i uzasadnieniom, spotkała się ze stanowczą reakcją Pekinu, niegodzącego się na amerykańskie zaangażowanie na wyspie i, w kontekście zwiększonej aktywności militarnej USA w regionie, uznającego te działania za akt agresji.

Natychmiast po wylądowaniu samolotu z amerykańską delegacją Chiny oświadczyły, że wizyta to „poważna polityczna prowokacja”, stanowczo potępiana przez władze i naród chiński. Minister Spraw … Czytaj dalej

Tajwan: Antychińskie prowokacje USA. Jankeskie okręty u bram CHRL

Jak pokazuje doświadczenie ostatnich kilkudziesięciu lat, Stany Zjednoczone, ukierunkowane na powiększanie swoich stref wpływów, podejmują nieustanne, w zależności od sytuacji, mniej lub bardziej daleko idące działania mające na celu osłabienie bądź unieszkodliwienie wszelkich podmiotów stających na drodze ich ekonomicznej i politycznej ekspansji.

Kształt i skala tych wysiłków warunkowane są przez skalę i rodzaj “problemów” napotykanych przez wojenno-propagandową machinę USA na jej drodze do światowej dominacji, potencjał zatrzymania lub spowolnienia tej ekspansji, ograniczenia zysków amerykańskich koncernów. Za największe i, w związku z tym, „pierwsze do usunięcia” przeszkody jankescy przywódcy i oligarchowie, obok wewnątrzkrajowych i międzynarodowych ruchów antyimperialistycznych i antyamerykańskich, uważają wszystkie … Czytaj dalej

NATO rośnie i zaciska pętlę

Prawienia peanów na cześć NATO i stawianie go w roli „obrońcy pokoju” stało się, w kontekście konfliktu ukraińsko-rosyjskiego i wykreowanego przez propagandę, przekłamanego obrazu Rosji, narzędziem służącym usprawiedliwianiu nacelowanych na zwiększanie potencjału militarnego i dalszą ekspansję działań. Działaniom tym, stosując patetyczną narrację o “obronie przed rosyjskim imperializmem” i “obronie wolności i demokracji” nadaje się szczególnego znaczenie, wynosi się je do rangi kroków kluczowych dla zbudowania świata wolnego od wojen.

U każdego człowieka znającego charakter NATO i zaznajomionego z historią paktu oraz mnogością jego “interwencji” (zdecydowanie niepokojowych), narracja ta nie może nie wzbudzać obrzydzenia. NATO, pozostające z Rosją w konflikcie interesów, … Czytaj dalej

Chiny mówią nie amerykańskiej ekspansji i zachodniemu programowi sankcji

Chiny, jako najsilniejsze gospodarczo i militarnie państwo niegodzące się na amerykańską politykę ekspansji, stały się jednym z głównych celów ataków zachodnich rządów i ich ośrodków propagandowych, próbujących za wszelką cenę oczernić Chiny, zbudować w oczach milionów obraz krwiożerczej dyktatury, prowojennej (m.in. kwestia konfliktu w Tajwanie) i mordującej własnych, niewinnych obywateli. Trwający od miesięcy konflikt rosyjsko-ukraiński wykorzystywany jest przez Zachód nie tylko jako oręż antyrosyjskiej (co oczywiste), lecz także antychińskiej wojny propagandowej, będącej nieodłączną częścią kampanii ukierunkowanej na pogrążenie rywali, zniszczenie lub “przyciśnięcie do ściany” rządów Chin i Rosji po to, by wymusić na nich prozachodnie ustępstwa lub wprowadzić … Czytaj dalej

Haniebna decyzja o ekstradycji Juliana Assange’a. Zachód więzi niewygodnych działaczy

Media zachodnie, prowadzące antyrosyjską kampanię propagandową, podnoszą coraz głośniejszy wrzask o “niegodziwe i antyludzkie praktyki stosowane przez rząd Rosji”, przypisując mu totalitarny i zbrodniczy charakter, oburzają się na “brak wolności słowa” i łamanie praw człowieka, represje wobec ludności cywilnej, aresztowania osób niezgadzających się z narracją Moskwy, i, jak się mówi na Zachodzie, „głoszących prawdę o wojnie”. Pronatowscy propagandyści, uważający te praktyki za rosyjską codzienność i charakterystyczny dla Putina sposób sprawowania władzy, występują przeciwko ich stosowaniu, stawiają państwa NATO w kontraście do Rosji, przedstawiają je jako państwa “demokracji i wolności słowa”.

Każdy człowiek zaznajomiony z treściami forsowanymi przez zachodnie media, każdy … Czytaj dalej

Boliwia: Amerykańska marionetka skazana na 10 lat więzienia

Stany Zjednoczone, największe na świecie mocarstwo imperialistyczne, dokonując ekonomicznej i militarnej ekspansji włączyły w strefę swoich wpływów lwią cześć wszystkich państw świata. Dążenie do ciągłego powiększania stref wpływów wpisane jest w charakter USA jako mocarstwa imperialistycznego, wykorzystującego swe środki do zdobywania nowych pokładów taniej siły roboczej, nowych rynków i surowców.

Uciskane przez Stany narody sprzeciwiają się temu dążeniu, wiele z nich zapragnęło zrzucić kajdany amerykańskiego imperializmu, przegonić zachodnie koncerny, odzyskać swą bazę surowcową. Na przestrzeni ostatnich lat ogromny ruch antyimperialistyczny zrodził się m.in. w Ameryce Łacińskiej, gdzie Wenezuela czy Boliwia, pragnąc wyzwolić się spod dominacji USA dołączyły do państw … Czytaj dalej

Padają pomniki polskich i radzieckich bohaterów. W siłę rośnie banderyzm

Wściekła antyradziecka kampania propagandowa nasiliła się w ostatnich latach, jej treść, pozbawiona jakiegokolwiek odbicia w rzeczywistości, wyniesiona została do rangi”nauki” historycznej państwa polskiego. Mit o bestialskim i zbrodniczym charakterze działań żołnierzy Armii Czerwonej i Armii Ludowej wpaja się Polakom już od najmłodszych lat; publicznie wykładana, w szkołach i mediach głównego nurtu linia historyczna ma za zadanie obrzydzić, najbardziej jak to możliwe, wszystko co radzieckie, wszystko, czemu początek dały państwa socjalizmu. Na nieszczęście IPN-owskich propagandystów komuniści,m.in. dzięki wysiłkom Armii Czerwonej i Ludowej, dali początek odrodzonej po wojnie, niepodległej Polsce.Pamięć o tych wysiłkach była przez lata pielęgnowana przez naród, czego … Czytaj dalej

Szerzej o próbie nałożenia sankcji na Koreę Północną

Przeprowadzane przez KRLD testy rakietowe spotykają się się z paniczną reakcja państw zachodu, wrzeszczących o czyhającym na “wolny świat” zagrożeniu atomowym i złowieszczym rozwoju koreańskiego militaryzmu. Takie przedstawianie północnokoreańskiego programu zbrojeń w propagandzie zachodniej obecne jest od lat, kreuje obraz zbrodniczego reżimu, agresywnie nastawionego wobec sąsiadów (szczególnie wobec USA), pragnącego zniewolić świat i pogrążyć go w wojnie. W kontraście do ,,złej i prowojennej dyktatury” stawia się USA i podległe im państwa, bogu ducha winne, pragnące obronić swych obywateli przed szaleństwem dynastii Kimów.Największym przeciwnikiem tej,zdawałoby się, składnej narracji, okazują się być fakty, które jej piewcy próbują za wszelką cenę zaszufladkować.

„Złowieszcza … Czytaj dalej

Pakistan: Wielkie protesty przeciwko amerykańskiemu zamachowi stanu

Zachodnia propaganda, dziarsko walcząca przeciwko „rosyjskiemu imperializmowi”, wzywająca do zakończenia „epoki stref wpływów” i broniąca prawa Ukrainy do decydowania o własnym losie „bez nacisków zewnętrznych”, przemawia w imieniu i w obronie interesów zachodnich mocarstw imperialistycznych; Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii. Państwa te przedstawiane są tym samym jako synonim wszelkiego dobra, jako kraje broniące demokracji i prawa narodów do kształtowania państwowości bez nacisków i wpływu obcych podmiotów. U każdego człowieka, świadomego roli Stanów Zjednoczonych i innych zachodnich mocarstw w świecie — mocarstw imperialistycznych dążących do ciągłego powiększania stref wpływów, zdobywania rynków, podporządkowywania kolejnych narodów, i świadomego zbrodniczej działalności tych … Czytaj dalej

Mariupol: Azow terroryzuje ludność cywilną. Mieszkańcy wzięci za zakładników

Propaganda zachodnia patrzy na wszelkie konflikty z wielkim obrzydzeniem, oburza się na ,,przemoc, mord .i grabieże”, buduje wokół państw zachodu mit antymilitarystycznej ostoi pokoju i demokracji, kreuje je na ,,strażników praw człowieka.” Stwierdzenia te wygłasza ona w kontekście toczącego się na Ukrainie konfliktu, próbując odpowiedzialność za jego wybuch przerzucić wyłącznie na Federację Rosyjską, wybielić Ukrainę i zachodnie mocarstwa. Siły ukraińskie, regularna armia czy bojówki takie jak pułk Azow przedstawiane są jako siły broniące ludności cywilnej, niegodzące się na śmierć i cierpienie cywilów. Peany na cześć Azowa i innych, neonazistowskich bojówek prawione dziś są przez wszystkie mainstreamowa media, które nie mogą … Czytaj dalej