Towarzysz Komunista

Prawda i mity o pakcie Ribbentrop-Mołotow

Artykuł opublikowany na stronie http://www.great-country.ru/ . Tłumaczenie z j. rosyjskiego

23 sierpnia minęła kolejna rocznica podpisania przez Ribbentropa i Mołotowa niemiecko-radzieckiego paktu o nieagresji. Nadbałtyccy i polscy politycy po raz kolejny podkreślają “cyniczną i szkodliwą naturę paktu”.

Myślę, że nawet sam Ribbentrop w pełni zgodziłby się dziś z oceną zgubności paktu. Układ z ZSRR był rzeczywiście szkodliwy dla nazistowskich Niemiec. Jeśli chodzi o cynizm tego dokumentu, to nie jest to takie proste. Dlatego zajmę się tym aspektem bardziej szczegółowo.

ZSRR nie zawarło ”szkodliwego” układu z Niemcami jako pierwsze. Tylko kilka faktów:

W 1933 r. Wielka Brytania, Francja i Włochy zawarły … Czytaj dalej

Litwa ukrywa nazistowskich zbrodniarzy 

Po upadku bloku wschodniego i rozpadzie ZSRR, propaganda antykomunistyczna stała się narzędziem nowych władz byłych republik socjalistycznych. Propaganda ta, próbując odwrócić uwagę od tragedii neoliberalnych reform – szerzącego się ubóstwa i bezrobocia – przyjęła nachalną i szczególnie bezczelną formę, oparła się na kłamstwach i manipulacjach, w całości oderwanych od realiów historycznych.  

Podobne formy bezczelnej propagandy stosowane są przez imperialistów w interesie politycznej i ekonomicznej ekspansji. Uderzają one w niepodległe, wadzące tym interesom państwa, stanowią element realnej politycznej rozgrywki, nacelowanej na walkę z niewygodną władzą, dążącej do ugruntowania przyszłych środków przejęcia kontroli nad państwem; od antyrządowych bojówek, przez działalność terrorystyczną … Czytaj dalej

Tanzania: Chińscy lekarze znacząco podnieśli poziom służby zdrowia

Chiny są jednym z niewielu krajów, które, dzięki wdrożeniu skutecznych rozwiązań i odpowiedniej organizacji, powstrzymały rozwój pandemii COVID-19 i uchroniły naród przed jej tragicznymi skutkami. Organizacyjna wyższość Chin, możliwa dzięki silnej pozycji partii komunistycznej i rozwiązaniom planistycznym, pozwoliła wdrożyć natychmiastowe, nieosiągalne dla zachodu środki do walki z pandemią. Ogromna społeczna dyscyplina, zwartość i stanowczość służb, skuteczna kwarantanna czy szpitale stawiane w tydzień – wszystko to zaledwie wierzchołek wielkiej góry chińskich sukcesów, wszystko to, w zestawieniu z olbrzymią klęską Europy i USA, obraca w śmiech żałosne oskarżenia Stanów i ich pupilków, kierowane w stronę Chin i sugerujące „odpowiedzialność’ Chin za wybuch … Czytaj dalej

Raport: Coraz więcej osób starszych będzie musiało pracować 

Zdecydowana większość osób starszych (rencistów i emerytów), z uwagi na niskie świadczenia nie jest w stanie pokryć podstawowych kosztów utrzymania, takich jak czynsz za mieszkanie, opłaty za prąd, gaz, wodę, a nawet wyżywienie, którego brakuje często najbiedniejszym, samotnym emerytom. Osoby starsze, wobec licznych chorób związanych z wiekiem zmuszone są do ponoszenia wysokich kosztów leczenia; brakuje pieniędzy na lekarstwa (z reguły nierefundowane), zabiegi czy wizyty u przyjmujących prywatnie lekarzy. Brak środków do przeżycia zmusza osoby starsze do podejmowania pracy, wiążącej się w tym wieku z ogromnym obciążeniem fizycznym i psychicznym. 

Jak podaje wczorajszy raport instytutów LGBR oraz CEGR, w ciągu ostatnich … Czytaj dalej

Premier Izraela w USA. Zielone światło dla zbrodniczej polityki

Izrael stanowi istotny element imperialistycznej rozgrywki na bliskim wschodzie. Rozgrywka ta, zapoczątkowana przez propagandowo-militarny kompleks USA, służy realizacji politycznych i ekonomicznych interesów tego kraju. Imperialiści, w dążeniu do powiększania strefy wpływów, gotowi są do wdrożenia wszelkich, najbardziej antyludzkich i zbrodniczych środków, takich jak mordy na ludności cywilnej czy narodowa i rasowa segregacja. I tak na przykład wojska amerykańskie, od lat obecne na półwyspie arabskim, dokonały bezpośredniej zbrojnej inwazji dla zajęcia bogatych w złoża terenów Afganistanu; inwazja ta została okupiona cierpieniem milionów niewinnych ludzi, którzy, skazani na głód i pozbawieni domów, zostali wtrąceni w ubóstwo lub zginęli w wyniku bestialskich mordów.  … Czytaj dalej

Kolejne kłamstwa USA – „Za pandemię odpowiedzialne są Chiny!” 

Agresja amerykańskich imperialistów, godząca w dziesiątki niezależnych państw, oznacza dla tych krajów wielką presję polityczną i ekonomiczną, stanowi podstawę do strachu o własną podmiotowość i bezpieczeństwo obywateli. Taktyka zastraszania i manipulacji stosowana jest przez Stany od lat i charakteryzuje NATO-wski, podległy USA kompleks wojenno-propagandowy. Amerykańska machina propagandowa, szkalująca wadzące jej interesom państwa i inne podmioty (najbliższy przykład – sprawa Białorusi, próba zamachu stanu i poszerzenia strefy wpływów), jest w swych działaniach szczególnie zawzięta i bezwstydna. Intensywność tych działań, co naturalne, jest zależna od skali antyimperialistycznego sprzeciwu, który dziś, w związku z kryzysem pandemicznym, ulega coraz większemu zaostrzeniu.  

Tym samym USA … Czytaj dalej

10 mitów o kapitalizmie

Fragment artykułu autorstwa Alvesa Coelho. Tłumaczenie z j. rosyjskiego

Znane powiedzenie, że każdy naród ma taki rząd, na jaki zasługuje, nie jest prawdziwe. Ludzie dają się zwodzić i oszukiwać agresywnej propagandzie, która kształtuje stereotypowe myślenie, a następnie łatwo nimi manipuluje.

Kłamstwo i manipulacja są obecnie formą broni masowego rażenia i ucisku narodów i są równie skuteczne jak tradycyjne środki walki. W wielu przypadkach uzupełniają się one wzajemnie. Obie metody służą wygrywaniu wyborów i niszczeniu opornych krajów.

Istnieje wiele sposobów mamienia opinii publicznej, w których ideologia kapitalizmu została ugruntowana i sprowadzona do mitów. Mówimy tu o zestawie fałszywych prawd, które powtarzane … Czytaj dalej

„Amerykański sen” pęka w szwach

Stany Zjednoczone, największe na świecie mocarstwo imperialistyczne, znajdują się na szczycie „hierarchii państw’ wykreowanej przez propagandę burżuazyjną. Wszechobecna kampania propagandowa, windująca USA na szczyt tej hierarchii, zaszczepia w świadomości społecznej fałszywą i całkowicie zakłamaną wizję Stanów Zjednoczonych; Przedstawiane jako bogate, demokratyczne państwo, przesiąknięte wolnością i swobodami demokratycznymi, stają się w oczach milionów uosobieniem „raju na ziemi”, pod płaszczykiem „amerykańskiego snu” mamią obietnicami kariery i niezmierzonego dostatku. Taka wizja tego kraju stanowi całkowite zaprzeczenie rzeczywistości, całkowicie rozmija się z istotą systemu kapitalistycznego i praktycznym doświadczeniem ostatnich kilku lat.

W jednym z artykułów ostatniego numeru niemieckiej gazety „Welt” czytamy (jako że jest … Czytaj dalej

Rewolucja 1905 roku i Marcin Kasprzak

Przełom 19 i 20 wieku przyniósł wzrost antycarskich nastrojów w Imperium Rosyjskim. Rosnąca w siłę klasa robotnicza, cierpiąca szczególnie bestialski wyzysk, zaostrzyła opór wobec fabrykantów domagając się podstawowych praw pracowniczych – 8 godzinnego dnia pracy, godnego traktowania i lepszych warunków zatrudnienia. Żądania te przerodziły się wkrótce w strajki oraz demonstracje, w których przez lata wyrażały się kolejne fale niezadowolenia.  

Sytuację pogorszył imperialistyczny konflikt z Japonią, który okazał się dla Rosji przegrany i doprowadził do pogłębienia zapaści gospodarczej. W latach 1904-1905 lud pracujący, w obliczu pogarszających się warunków życia i pracy rozpoczął ogólnokrajowy strajk generalny, w którym, obok robotników, wzięły … Czytaj dalej

Raport: Skutki zmian klimatycznych mogą być katastrofalne 

Z każdym następnym rokiem, przynoszącym nowe badania i kolejne załamania pogodowe, coraz bardziej wyostrza się kierunek zmian klimatycznych, które, zgodnie z licznymi modelami, ciągną świat w stronę globalnej katastrofy. Skutki trwającego od lat wzrostu temperatur, pozornie odległe i odkładane w czasie, obserwowane są już dziś i bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu ludności. Wielkie pożary w Turcji oraz Grecji, powodzie w Niemczech, częste występowanie rzadkich dotąd zjawisk pogodowych; wszystko to ma swe przyczyny w pogłębiających się zmianach klimatu, którym obecny system społeczno-ekonomiczny, mimo diagnoz stawianych przez naukowców, nie jest w stanie podołać. 

Destrukcyjne skutki tych zmian poruszone zostały w niedawnym raporcie IPCC, liczącym … Czytaj dalej