Towarzysz Komunista

Polacy w bitwie o Moskwę

Tow. Komunista, Tow. Arek

22 czerwca 1941 roku na terytorium ZSRR wtargnęły wojska hitlerowskie, które rozpoczęły zmasowaną ofensywę na wschód. Armia Czerwona, od lat modernizowana, uzbrojona w najlepszy sprzęt i najlepszych dowódców zdruzgotała „niezwyciężoną” taktykę blitzkriegu, znacząco spowalniając wrogie natarcie. Po stronie niemieckiej zaczęto obserwować istotne straty, morale spadły a sytuacja stała się niepewna; niedawną pychę i poczucie wyższości wypierać zaczął strach przed wielką, radziecką machiną wojenną, wykutą przez lata przebudowy socjalistycznej. Jeden z kluczowych i największych ciosów Armia Czerwona zadała dokładnie 80 lat temu, 5 grudnia 1941 roku.

30 września 1941 roku hitlerowcy najeźdźcy znaleźli się bowiem u wrót … Czytaj dalej

Boliwia rozprawia się z pieskami USA

Zwycięstwo Ruchu na rzecz Socjalizmu przyniosło w Boliwii zmierzch neoliberalnej polityki, narzucanej przez amerykańską ambasadę i realizowanej w interesie USA. Wasalno-poddańcze stosunki, jakie wiązały ten południowoamerykański kraj ze Stanami, zostały natychmiast zerwane przez partię MAS, stawiając kres ekonomicznej eksploatacji państwa i jego zasobów. Podjęto stanowcze działania uniezależniające przemysł wydobywczy od wpływu zagranicznych korporacji; surowce, od lat rozkradane i wyprzedawane przez zachodnie koncerny, znalazły się pod kontrolą nowego rządu, który zmiótł stary, zawiązany za zgodą sprzedawczyków układ i postawił warunki znacznie korzystniejsze dla strony boliwijskiej.

Te odważne działania uczyniły z Boliwii wielkiego wroga amerykańskiego imperializmu, który rzucił się do walki z … Czytaj dalej

USA: Fala sprzeciwu nie słabnie, zaostrza się strajk pracowników Kelloga

Ostatni czas wyznaczył początek wielkiego, ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego. Kapitaliści, skupieni na własnych zyskach, robią wszystko, by odpowiednio zabezpieczyć swe przychody i nie tylko nie stracić, lecz także zyskać na kryzysie. Jedną z dróg ku temu jest zaciskanie pętli wokół szyi robotników, wzmożenie wyzysku i ucisku, zmuszanie do cięższej i dłuższej pracy za niższe pieniądze, bądź znaczna redukcja zatrudnienia; praktyki te, pozbawiające milionów środków do życia i skutkujące masowym bezrobociem, to w kapitalizmie dzień powszedni; dziś jednak, pod pretekstem “kryzysowej konieczności”, ulegają znacznemu zaostrzeniu.


Wszystko to spotyka się z bezwzględnym sprzeciwem ludzi pracy, co obserwujemy wyraźnie na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Jak … Czytaj dalej

Amerykańskie prowokacje na rosyjskiej granicy. USA szykuje inwazję?

Współczesna propaganda przedstawia NATO jako twierdzę pokoju, broniącą niepodległe państwa przed militarnym zagrożeniem. Doświadczenia ostatnich 20 lat skutecznie demaskuje obłudę i zakłamanie NATO-wskich propagandystów; bombardowania Jugosławii, atak na Afganistan, przewroty w Ameryce południowej to tylko niektóre z przykładów prowojennej polityki zachodnich włodarzy. Włodarze ci, realizujący interesy kapitalistów i wielkich oligarchów, robią wszystko, by maksymalnie poszerzyć polityczną i ekonomiczną strefę wpływów. Działania swe coraz częściej i mocniej kierują oni na wschód; oprócz Białorusi wymierzane są również przeciwko Rosji (niedawna próba kolorowej rewolucji i histeria wokół Nawalnego). Ostatnie wydarzenia pokazują, że antyrosyjska agresja NATO z pewnością się na tym nie zakończy.

I … Czytaj dalej

Litwa: Antykomunistyczna histeria trwa w najlepsze

Antykomunistyczna histeria, od lat nakręcana przez burżuazję, staje się coraz bardziej agresywna i bezczelna.Dziś, w warunkach kryzysu i zwiększonej mobilizacji mas, histeria ta osiąga poziom zenitu; jej szczególne zaostrzenie obserwujemy na Litwie, gdzie trwają paniczne próby ostatecznego „oczyszczenia” przestrzeni publicznej z wszelkich „pozostałości i reliktów komunizmu”.

Wyrazem tych prób są podjęte ostatnio, bezpośrednie działania, wymierzone w szereg postaci oskarżanych o „skażenie” współpracą czy sympatyzowaniem z ruchem komunistycznym. Podobnie jak w Polsce od lat trwa na Litwie dewastacja pomników i cmentarzy żołnierzy radzieckich, którzy poświęcili swe życie walce o wyzwolenie narodów (w tym Litewskiego i Polskiego) spod jarzma hitleryzmu. Oprócz tego … Czytaj dalej

Kapitalizm to inflacja i wysokie ceny

Wzrost cen uważany jest za nieodłączny element codzienności, charakterystyczny dla każdej gospodarki. Burżuazyjni ekonomiści, pytani o wysoką inflację i jej przyczyny odpowiadają wymijająco, odciągając odpowiedzialność od obecnego systemu i obarczając nią „zewnętrzne” procesy, takie jak polityka rządu (ceny wysokie, bo podatki i polityka socjalna — stara śpiewka korwinistów). Takie stanowisko, rozmywające odpowiedzialność i obarczające nią wszystko tylko nie kapitalizm, ukazuje ciągły wzrost cen jako typowy dla państw socjalistycznych, opartych na własności społecznej. Tym samym wzrost cen przedstawiany jest jako zjawisko charakterystyczne dla gospodarki socjalistycznej, której towarzyszyć musi inflacja, niska produktywność i deficyt towarowy; jednocześnie wszystkie te problemy nie dotyczą gospodarki … Czytaj dalej

Włochy chcą oszczędzać na polityce społecznej

Włochy, podobnie jak inne państwa europy zachodniej, zostały dotkliwie doświadczone kryzysem pandemicznym. Wybuch i rozwój pandemii wystawił na próbę gospodarkę i zdolności organizacyjne kraju; próby tej nie przeszło żadne państwo burżuazyjne. Wielki, społeczno-ekonomiczny kryzys, wynikający z nieudolności systemu i chciwości bogatych elit, trwa we Włoszech do dziś, oznacza zastój i biedę milionów ludzi.

W związku z problemami rząd włoskiego premiera Mario Draghiega zdecydował się na zmiany w kursie gospodarczym, w tym m.in. ma zmniejszenie nakładów na politykę społeczną, co opatrzono enigmatycznymi frazesami „odciążenia budżetu” i „zwiększenia konkurencyjności gospodarki”. Trudności budżetowe i słabość gospodarcza uwydatniły się w obliczu kryzysu. Kryzys ten, … Czytaj dalej

Kuba ostrzega przed interwencją USA. Kolejne próby destabilizacji

Kuba, jako państwo walczące z wpływami USA, od lat jest jednym z głównych wrogów amerykańskiego imperializmu. Obalenie rządu Batisty przyniosło krajowi niezależność i zapoczątkowało socjalistyczne przemiany; zagraniczne koncerny zostały pogonione, a Stany Zjednoczone rozpoczęły próby obalenia rządu Castro. Konflikt ten jest nieustanny i trwa po dziś dzień; działalność antykubańska przybiera różne, najbardziej bezczelne formy, od finansowania „protestów” i grup terrorystycznych, po próby zamachu stanu. W ostatnim czasie działalność ta znacząco przybrała na sile, a naród kubański, atakowany i tłamszony sankcjami stoi przed największym od lat ryzykiem interwencji.

W związku z agresywną polityką USA i kolejnymi, wymierzonymi w kraj działaniami, kubański … Czytaj dalej

Jak świat uczcił rocznicę Rewolucji

7 listopada obchodziliśmy 104 rocznicę wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, największego i najbardziej doniosłego wydarzenia w historii. Rewolucja październikowa, jako rewolucja wymierzona w stary porządek, w kapitalistów i imperialistów, jest dziś obiektem licznych szyderstw i ataków. Złowroga wizja rewolucji, przedstawianej jako początek „nieudolnych” rządów komunistów, „klęsk głodu”, „zapaści gospodarczej”, „miliardów ofiar” itd., rozpowszechniana jest przez wszystkie media głównego nurtu. Propaganda ta, wpychana milionom do głów, coraz bardziej zagnieżdża się w świadomości społecznej, staje się synonimem oczywistości i niezaprzeczalnego dogmatu. W świetle tej narracji „niedopuszczalne” jest, by w jakimkolwiek cywilizowanym kraju uczczona mogła zostać rocznica rewolucji, tym bardziej w (o zgrozo!) … Czytaj dalej

Chiny ogłaszają plan na rzecz poprawy zdrowia dzieci

Służba zdrowia w krajach zachodnich znajduję się w ogromnej zapaści; spadająca liczba lekarzy (co widać szczególnie w Polsce), niedostateczna ilość sprzętu medycznego, niedofinansowanie i stawianie prywatnych interesów nad dobrem pacjentów – wszystko to jest częścią systemu ochrony zdrowia w większości państw świata. Problemy te, przez lata zamiatane pod dywan, w czasie pandemii stały się przyczyną kryzysu humanitarnego, który spustoszył dziesiątki krajów i którego skutki odczuwamy do dziś. Wszytko to, wbrew temu co się wmawia, nie jest wynikiem wyłącznie „czynników zewnętrznych”, którym „nie dało się zapobiec”, lecz wynika z nieudolności państw burżuazyjnych i ich systemów medycznych. Jest to szczególnie widoczne w … Czytaj dalej