Towarzysz Komunista

Premier Izraela w USA. Zielone światło dla zbrodniczej polityki

Izrael stanowi istotny element imperialistycznej rozgrywki na bliskim wschodzie. Rozgrywka ta, zapoczątkowana przez propagandowo-militarny kompleks USA, służy realizacji politycznych i ekonomicznych interesów tego kraju. Imperialiści, w dążeniu do powiększania strefy wpływów, gotowi są do wdrożenia wszelkich, najbardziej antyludzkich i zbrodniczych środków, takich jak mordy na ludności cywilnej czy narodowa i rasowa segregacja. I tak na przykład wojska amerykańskie, od lat obecne na półwyspie arabskim, dokonały bezpośredniej zbrojnej inwazji dla zajęcia bogatych w złoża terenów Afganistanu; inwazja ta została okupiona cierpieniem milionów niewinnych ludzi, którzy, skazani na głód i pozbawieni domów, zostali wtrąceni w ubóstwo lub zginęli w wyniku bestialskich mordów.  … Czytaj dalej

Kolejne kłamstwa USA – „Za pandemię odpowiedzialne są Chiny!” 

Agresja amerykańskich imperialistów, godząca w dziesiątki niezależnych państw, oznacza dla tych krajów wielką presję polityczną i ekonomiczną, stanowi podstawę do strachu o własną podmiotowość i bezpieczeństwo obywateli. Taktyka zastraszania i manipulacji stosowana jest przez Stany od lat i charakteryzuje NATO-wski, podległy USA kompleks wojenno-propagandowy. Amerykańska machina propagandowa, szkalująca wadzące jej interesom państwa i inne podmioty (najbliższy przykład – sprawa Białorusi, próba zamachu stanu i poszerzenia strefy wpływów), jest w swych działaniach szczególnie zawzięta i bezwstydna. Intensywność tych działań, co naturalne, jest zależna od skali antyimperialistycznego sprzeciwu, który dziś, w związku z kryzysem pandemicznym, ulega coraz większemu zaostrzeniu.  

Tym samym USA … Czytaj dalej

10 mitów o kapitalizmie

Fragment artykułu autorstwa Alvesa Coelho. Tłumaczenie z j. rosyjskiego

Znane powiedzenie, że każdy naród ma taki rząd, na jaki zasługuje, nie jest prawdziwe. Ludzie dają się zwodzić i oszukiwać agresywnej propagandzie, która kształtuje stereotypowe myślenie, a następnie łatwo nimi manipuluje.

Kłamstwo i manipulacja są obecnie formą broni masowego rażenia i ucisku narodów i są równie skuteczne jak tradycyjne środki walki. W wielu przypadkach uzupełniają się one wzajemnie. Obie metody służą wygrywaniu wyborów i niszczeniu opornych krajów.

Istnieje wiele sposobów mamienia opinii publicznej, w których ideologia kapitalizmu została ugruntowana i sprowadzona do mitów. Mówimy tu o zestawie fałszywych prawd, które powtarzane … Czytaj dalej

„Amerykański sen” pęka w szwach

Stany Zjednoczone, największe na świecie mocarstwo imperialistyczne, znajdują się na szczycie „hierarchii państw’ wykreowanej przez propagandę burżuazyjną. Wszechobecna kampania propagandowa, windująca USA na szczyt tej hierarchii, zaszczepia w świadomości społecznej fałszywą i całkowicie zakłamaną wizję Stanów Zjednoczonych; Przedstawiane jako bogate, demokratyczne państwo, przesiąknięte wolnością i swobodami demokratycznymi, stają się w oczach milionów uosobieniem „raju na ziemi”, pod płaszczykiem „amerykańskiego snu” mamią obietnicami kariery i niezmierzonego dostatku. Taka wizja tego kraju stanowi całkowite zaprzeczenie rzeczywistości, całkowicie rozmija się z istotą systemu kapitalistycznego i praktycznym doświadczeniem ostatnich kilku lat.

W jednym z artykułów ostatniego numeru niemieckiej gazety „Welt” czytamy (jako że jest … Czytaj dalej

Rewolucja 1905 roku i Marcin Kasprzak

Przełom 19 i 20 wieku przyniósł wzrost antycarskich nastrojów w Imperium Rosyjskim. Rosnąca w siłę klasa robotnicza, cierpiąca szczególnie bestialski wyzysk, zaostrzyła opór wobec fabrykantów domagając się podstawowych praw pracowniczych – 8 godzinnego dnia pracy, godnego traktowania i lepszych warunków zatrudnienia. Żądania te przerodziły się wkrótce w strajki oraz demonstracje, w których przez lata wyrażały się kolejne fale niezadowolenia.  

Sytuację pogorszył imperialistyczny konflikt z Japonią, który okazał się dla Rosji przegrany i doprowadził do pogłębienia zapaści gospodarczej. W latach 1904-1905 lud pracujący, w obliczu pogarszających się warunków życia i pracy rozpoczął ogólnokrajowy strajk generalny, w którym, obok robotników, wzięły … Czytaj dalej

Raport: Skutki zmian klimatycznych mogą być katastrofalne 

Z każdym następnym rokiem, przynoszącym nowe badania i kolejne załamania pogodowe, coraz bardziej wyostrza się kierunek zmian klimatycznych, które, zgodnie z licznymi modelami, ciągną świat w stronę globalnej katastrofy. Skutki trwającego od lat wzrostu temperatur, pozornie odległe i odkładane w czasie, obserwowane są już dziś i bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu ludności. Wielkie pożary w Turcji oraz Grecji, powodzie w Niemczech, częste występowanie rzadkich dotąd zjawisk pogodowych; wszystko to ma swe przyczyny w pogłębiających się zmianach klimatu, którym obecny system społeczno-ekonomiczny, mimo diagnoz stawianych przez naukowców, nie jest w stanie podołać. 

Destrukcyjne skutki tych zmian poruszone zostały w niedawnym raporcie IPCC, liczącym … Czytaj dalej

Amerykańskie sługusy płaczą nad losem TVN-u 

TVN, jedno z największych mainstreamowych mediów Polsce, posiada szerokie możliwości kształtowania opinii publicznej. Te ogromne możliwości czynią z TVN istotne źródło wiedzy współczesnych Polaków, zagnieżdżają w ich świadomości głoszone przez nie informacje i interpretacje różnych wydarzeń. Panująca władza burżuazji oznacza, że największe ogólnokrajowe media występują w obronie jej ekonomicznych i politycznych interesów, umacniają panowanie klasowe, wspierają międzynarodowy imperializm, dla zniszczenia przeciwnika (w tym ruchów robotniczych i antykapitalistycznych) posuwają się do najgorszych kłamstw i manipulacji.  

Rozumiejąc podstawy działania mediów burżuazyjnych widzimy, w kontekście pochodzenia TVN (silne wpływy amerykańskiego kapitału), czyim interesom i jakim celom hołduje ta stacja, widzimy, że jest ona jednym z najważniejszych w … Czytaj dalej

KRLD uczciła dzień zwycięstwa w wojnie koreańskiej

Przed kilkoma dniami, 27 lipca miała miejsce 68 rocznica zakończenia wojny koreańskiej, jednego z najkrwawszych konfliktów rozpętanych przez siły imperializmu. Naród koreański, tkwiący przez lata pod butem Cesarstwa Japońskiego, dotknięty skutkami ekspansjonizmu i podległy kaprysom oligarchów coraz bardziej umacniał sprzeciw antyimperialistyczny. Dążenia uciskanych Koreańczyków znalazły swe odbicie w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, powstałej dzięki walce milionów robotników i chłopów wspieranych przez Armię Czerwoną.  

Podział półwyspu koreańskiego i zwycięstwo socjalizmu na północy oznaczało dla Stanów znaczące osłabienie wpływów w regionie, a to, wobec sukcesów rewolucji w Chinach i powstania ChRL, stało się źródłem ogromnej fali wściekłości i agresji. W konsekwencji tej … Czytaj dalej

Kolejne prowokacje USA. Na celowniku Wenezuela 

Wenezuela jest jednym z krajów najbardziej stłamszonych i znienawidzonych przez Stany Zjednoczone. Rewolucja Boliwariańska, do której pchnęły lud wieloletnie destrukcyjne rządy neoliberałów, wyzwoliła kraj z pod politycznego i ekonomicznego dyktatu USA. Antyimperialistyczna przemiana w Wenezueli, której twarzą był Hugo Chavez, skutecznie podważyła amerykańską dominację na południu, dając inspirację uciskanym narodom całego kontynentu.  

Tym samym Wenezuela, analogicznie do innych państw przeciwnych imperializmowi, stała się obiektem licznych bezpośrednich ataków, od akcji propagandowych, przez prowokacje, po finansowane z zewnątrz zamachy stanu. Próby destabilizacji kraju obecne są w Wenezueli od lat i, co widzimy na przykładzie ostatnich dni, obecne będą tak długo, jak … Czytaj dalej

Nowe sankcje dla Kuby. Biden: To dopiero początek 

Antykubańska kampania propagandowa (od lat prowadzona przez USA) coraz bardziej zaostrza swoją retorykę, próbując przekuć oczerniające Kubę kłamstwa i manipulacje w czynną, realną walkę z obecnymi władzami wyspy. Prowokowane w tym celu protesty antyrządowe, których skalę, istotę i realny charakter obnażyliśmy w niedawnym artykule, stały się, jak pisaliśmy przed dwoma tygodniami, nieocenionym pretekstem, przykrywającym i propagandowo uzasadniającym agresywną politykę USA. 

Dalszy przebieg wydarzeń (w ostatnich dniach kluczowych), mimo ogromnych demonstracji poparcia dla władzy i jasnego, antyimperialistycznego stanowiska obywateli, przyniósł znaczące zwiększenie presji, na Kubie która, w myśl oficjalnego przekazu USA, stanowić ma bastion „totalitarnej, antyludzkiej władzy”, „zbrodniczego reżimu łamiącego prawa … Czytaj dalej