Towarzysz Komunista

Mariupol: Azow terroryzuje ludność cywilną. Mieszkańcy wzięci za zakładników

Propaganda zachodnia patrzy na wszelkie konflikty z wielkim obrzydzeniem, oburza się na ,,przemoc, mord .i grabieże”, buduje wokół państw zachodu mit antymilitarystycznej ostoi pokoju i demokracji, kreuje je na ,,strażników praw człowieka.” Stwierdzenia te wygłasza ona w kontekście toczącego się na Ukrainie konfliktu, próbując odpowiedzialność za jego wybuch przerzucić wyłącznie na Federację Rosyjską, wybielić Ukrainę i zachodnie mocarstwa. Siły ukraińskie, regularna armia czy bojówki takie jak pułk Azow przedstawiane są jako siły broniące ludności cywilnej, niegodzące się na śmierć i cierpienie cywilów. Peany na cześć Azowa i innych, neonazistowskich bojówek prawione dziś są przez wszystkie mainstreamowa media, które nie mogą … Czytaj dalej

Nasilają się prześladowania Palestyńczyków. Kolejne bombardowania w Strefie Gazy

Zachodnie mocarstwa przedstawiają się jako państwa potępiające wszelkie formy ekspansji i przemocy, sprzeciwiające się wojnom i militaryzmowi, miłujące pokój ponad wszystko i dążące do, jak się to określa, „zakończenia ery ludobójstw i stref wpływów”. Takie deklaracje, padające z ust liderów największych państw Zachodu, brzmią, lekko mówiąc, cynicznie i zabawnie; Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy czy Wielka Brytania, jako największe na świecie mocarstwa imperialistyczne, dążą z definicji do ciągłego powiększania swoich stref wpływów, w celu zyskania nowych pokładów taniej siły roboczej, zdobycia dostępu do nowych złóż surowcowych w drodze brutalnej ekspansji i wojen imperialistycznych.

Nad działalnością i intencjami Paktu Północnoatlantyckiego i mocarstw … Czytaj dalej

Ceny mieszkań drastycznie w górę. Raport: Kilkudziesięcioprocentowe wzrosty

Ostatnie tygodnie biegną pod znakiem nieustannego, przyspieszającego wzrostu cen; od cen paliw, logistyki i transportu, przez ceny najbardziej podstawowych produktów pierwszej potrzeby, takich jak olej czy chleb, po ceny nieruchomości i ceny ich najmu. Ciągle rosnące ceny, stawiające miliony przed perspektywą życia poniżej egzystencjalnego minimum, przedstawiane są jako wyłączna konsekwencja konfliktu na Ukrainie, pandemii Covid-19 i innych „losowych: oraz „niezależnych” zdarzeń. Kryzysy te, istotnie, mają wpływ na obecną sytuacją gospodarczą i społeczną; nie stanowią one jednak praprzyczyn, którym „nie sposób zapobiegać” i którym „nie sposób się sprzeciwić”. Skuteczne zapobieganie sytuacjom kryzysowym (takim jak pandemia) i skuteczne niwelowanie ich skutków możliwe … Czytaj dalej

NATO zwiększy dostawy broni na Ukrainę. Działacze pokojowi protestują

Zachodnie, propagandowe spojrzenie na konflikt rosyjsko-ukraiński przedstawia Rosję jako jedynego i głównego winowajcę, stawia Ukrainę w świetle pokojowego, przyjaźnie nastawionego państwa, całkowicie bezpodstawne zaatakowanego. Narracja ta, uniewinniająca Ukrainę i zamazująca obraz polityki od lat prowadzonej przez kijowski reżim, tworzyć ma pozór zero-jedynkowego, “międzycywilizacyjnego” konfliktu, wytoczonego „światowi demokracji” przez „prowojenny świat zła i autorytaryzmu”.Stosowane przez Zachód propagandowe zabiegi mają na celu wykręcenie i zakłamanie prawdziwej genezy konfliktu, ukrycie nie tylko działań i prowokacji Ukrainy, lecz przede wszystkim działań i prowokacji Paktu Północnoatlantyckiego, do którego rzad w Kijowie ma stosunek wiernopoddańczy.

Ukraina stała się militarnym i politycznym zapleczem NATO, podległym mu i … Czytaj dalej

Świat wzywa USA do zakończenia brutalnego tłamszenia Kuby

Stanom Zjednoczonym, przedstawianym jako ojczyzna pokoju i demokracji, przypisuje się dziś cechy państwa gardzącego wszelką agresją i ekspansją, uznającego suwerenność wszystkich narodów i ich prawo do samostanowienia, używającego wojska wyłącznie w razie konieczności. Motywacji działań opisywanych tak Stanów upatruje się w chęci obrony „wartości, jak demokracja czy prawa człowieka”. Wszelkie, amerykańskie interwencje i blokady, takie jak „interwencja” w Afganistanie czy próby destabilizacji krajów takich jak Kuba, media mainstreamowe ubierają w szaty „ingerencji pokojowych”, przeprowadzanych z dobrego serduszka, całkowicie bezinteresownie. Miano takiej
ingerencji zyskała zapoczątkowana niemal 70 lat temu, zaostrzająca się polityka tłamszenia Kuby.

Działania te,jak krzyczą amerykańscy propagandziści, służyć mają … Czytaj dalej

Reżim Zełenskiego aresztuje liderów związków zawodowych. Związkowcy błagają o pomoc

Rządząca na Ukrainie junta kijowska, wspierana przez zachodnich oligarchów, promuje i umacnia ruchy neonazistowskie, stawia na cokołach hitlerowców i odpowiada się za przeprowadzanie czystek etnicznych. Wbrew frazesom o „wolności słowa”, rządzący represjonują działaczy lewicowych, w tym m.in. działaczy komunistycznych. W ostatnim czasie, pod pozorem „obrony narodu”, Zełenski poczynił ogromny krok w stronę ustanowienia faszystowskiej dyktatury; umożliwiono delegalizowanie partii i prześladowanie działaczy arbitralnie uznanych za „zbyt prorosyjskich”; decyzja ta umożliwiła władzy całkowitą delegalizację lewicy. Jak wynika z najnowszych doniesień, na Ukrainie trwają nie tylko aresztowania przeciwników obecnego, neonazistowskiego reżimu, lecz m.in. także prześladowania działaczy związkowych.

27 marca ukraińscy związkowcy zaapelowali o … Czytaj dalej

Wspomnienie hiszpańskiej wojny domowej i polskich bohaterów

Autorzy: Towarzysze Valerius i Komunista

Dzisiejszego dnia obchodzimy zakończenie hiszpańskiej wojny domowej. W związku z tym pokrótce przedstawimy przyczyny, strony konfliktu i powody klęski republikanów. Poruszymy również udział naszych rodaków w nim.

Sam konflikt wybuchł bezpośrednio w wyniku próby puczu wojskowej kilki będącej przeciwnikami prospołecznych zmian jakie zachodziły w Hiszpanii. Jednak nie był on tak płytki i przyczyny były znacznie głębsze. Mianowicie Hiszpania była krajem silnie podzielonym i niestabilnym już od dłuższego czasu. Co wiązało się nie tylko znadal istniejącymi skostniałymi elementami fedualizmu, represyjna formą rządów i brakiem swobód (zwłaszcza wobec mniejszości), ale również katastrofalną sytuacją gospodarczą (a co za … Czytaj dalej

Greccy robotnicy mówią NIE dla NATO i wojny. Rośnie fala protestów

Zachodnie, propagandowe media kreują mit powszechnego poparcia dla NATO, wmawiają ludziom, że wspieranie paktu stanowi bezwzględny obowiązek każdego „cywilizowanego człowieka”. Przekonanie to starają się podpierać kłamliwą narracją, przedstawiającą NATO jako obronny sojusz niezależnych państw, potępiający wszelkie formy ekspansji i agresji. Tak budowany obraz, całkowicie sprzeczny z rzeczywistością, trafia dziś do milionów ludzi na całym świecie. Nie wszyscy jednak ulegają fałszywemu przekazowi – coraz więcej osób (w tym także w Polsce) dostrzega kłamstwa i manipulacje zachodnich mediów, dostrzega prawdziwą twarz NATO.

Fakty zbrodniczości paktu, jego militarystycznego i ekspansywnego charakteru dociera dziś do wielu Polaków, którzy jednak, wobec potężnej proNATO-wskiej bański, rezygnują … Czytaj dalej

Izrael wsadza do więzień palestyńskie dzieci

Wybuch konfliktu ukraińsko-rosyjskiego stał się początkiem wielkiej, propagandowej kampanii NATO, które zaprzęgło do niej cały aparat agitacyjny. Przemowy zachodnich, wzywających do „pokoju” i podkreślających „pokojowy” charakter NATO polityków, przeplatają się w mediach ze skrajnie jednostronnym i przerysowanym przedstawianiem genezy konfliktu i jego przebiegu, oskarżaniem Rosji o wszelkie zło tego świata i przypisywaniem jej wyłącznej winy za obecne wydarzenia. W tym kontekście, NATO próbuje pokazać się jako pokojowa przeciwwaga, absolutne zaprzeczenie rosyjskiego zła i militaryzmu, pakt obronny występujący w interesach uciskanych i brutalnie mordowanych. Ta kłamliwa narracja skrzętnie ukrywa niewygodne dla paktu fakty, ukazujące prawdziwą, zbrodniczą i obłudną twarz NATO.

Ludzie … Czytaj dalej

Raport: Nadciąga światowy kryzys żywieniowy. Odpowiedzialność ponosi NATO

Ostatnie tygodnie przyniosły znaczące wzrosty cen najważniejszych surowców i towarów, w tym produktów codziennej potrzeby. Ceny chleba, mąki, jajek czy mięsa wzrosły w ciągu miesiąca od kilkunastu do kilkudziesięciu procent, czyniąc je dla milionów Polaków towarami trudno dostępnymi. Wzrosty te, zapoczątkowane przez ogólnoświatowy kryzys inflacyjny, po eskalacji konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, do której doprowadziła m.in NATO-wska polityka wojennego podżegactwa, stały się jeszcze wyraźniejsze. Wzrost cen żywności uderza coraz mocniej w miliony ludzi na całym świecie, w tym m.in. mieszkańców krajów globalnego południa, silnie doświadczanych przez głód.

Zgodnie z raportem FAO (Organizacja ds. wyżywienia i rolnictwa), kraje rozwijające się w najbliższym czasie mogą … Czytaj dalej