Towarzysz Komunista

Raper i komunista Pablo Hasél aresztowany przez hiszpańską policję

16 lutego 2021 roku w Hiszpanii aresztowany został raper Pablo Hasél, członek Komunistycznej Partii Hiszpanii, zadeklarowany komunista i marksista-leninista. Ofiara wieloletnich represji politycznych, wielokrotnie aresztowany i skazywany za głoszone poglądy.  W marcu 2018 roku, za wpisy na twitterze i treść jednej z publikacji, skazany został na 2 lata bezwzględnego więzienia. Ogłoszono go winnym „gloryfikowania terroryzmu”, „oszczerstwa i znieważania Korony” oraz „oszczerstwa i znieważania instytucji Stanu’’. 28 stycznia 2021 roku prawnik artysty został poinformowany o ‘’konieczności stawienia się Haséla w więzieniu w ciągu kolejnych 10 dni.’’ Raper odmówił dobrowolnego przyjęcia kary i dziś, wraz z kilkoma innymi osobami, zabarykadował się na Uniwersytecie w Lleidzie.  Opór został złamany przez … Czytaj dalej

Wietnam odnosi sukcesy gospodarcze

Przed kilkoma dniami odbył się kolejny zjazd Komunistycznej Partii Wietnamu. Podczas niego, prócz proklamacji Nguyễn Phú Trọng na przewodniczącego partii, omówiono najważniejsze zagadnienia z punktu widzenia gospodarki kraju. Do tego zjazd stał się okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć i przewidział optymistyczną przyszłość — według najnowszych analiz ostatnie lata wskazują na przyspieszenie rozwoju ekonomicznego w Wietnamie. 

Średni roczny wzrost PKB w okresie od 2016 do 2020 roku wyniósł ok. 7%, co czyni z Wietnamu jedną z najprężniej rozwijających się gospodarek Azji. Rozpoczęta w 2016 roku kampania antykorupcyjna pozwoliła na pozbycie się szkodliwych elementów i usprawniła funkcjonowanie państwa. Okazało się to szczególnie … Czytaj dalej

140 lat temu urodził się Klimient Woroszyłow

140 lat temu, 4 lutego 1881 roku urodził się Klimient Efremowicz Woroszyłow – radziecki komunista i rewolucjonista, zasłużony wojskowy, jeden z przywódców partii i wieloletni marszałek Związku Radzieckiego. Duży wpływ na jego poglądy miało ubóstwo i ciężka praca jakiej doświadczył w dzieciństwie – od 7 roku życia pracował w kopalni pirytu oraz pomagał ojcu na roli. Od 15 roku życia pracował w metalurgicznym kombinacie w Alczewsku, z którego został zwolniony za organizację strajku.

Pod koniec 1903 roku wstąpił do partii bolszewickiej, gdzie rozpoczął działalność antycarską i socjalistyczną. W międzyczasie trafił do więzienia, które opuścił w grudniu 1905 roku. Został przewodniczącym … Czytaj dalej

Podczas pandemii wzrosły nierówności społeczne

Trwająca od miesięcy pandemia wywołała spustoszenie w całym burżuazyjnym świecie. Największe potęgi zachodu załamały się pod ciężarem choroby, a niewydolna służba zdrowia nie radzi sobie z napływem nowych zakażeń. W tym samym czasie prywaciarze, kierując się własnym interesem, uciekają od przestrzegania obostrzeń i sprowadzają bezpośrednie zagrożenie na społeczeństwo. Najnowszy raport organizacji Oxfam pokazuje, że to właśnie społeczeństwo ponosi największe straty w kryzysie pandemicznym a elity, mimo ogólnego spowolnienia gospodarczego, umacniają się i zwiększają swoje zyski.

,,Ponad dwa miliony ludzi zginęło, a setki milionów ludzi jest zmuszonych do ubóstwa, podczas gdy najbogatsze – jednostki i korporacje – kwitną. Fortuny miliarderów powróciły do … Czytaj dalej

Likwidacja analfabetyzmu i wielkie osiągnięcia radzieckiej edukacji

Zwycięstwo Rewolucji Październikowej w 1917 roku było jednym z najbardziej przełomowych wydarzeń w całej historii ludzkości. Miliony rosyjskich robotników i chłopów pokonało i wypędziło swoich oprawców, dając nieoceniony przykład walki wszystkim narodom świata. Przykład ten wywarł ogromny wpływ na międzynarodowy ruch komunistyczny i pokazał proletariatowi realną szansę na zrzucenie jarzma ucisku klasowego. Główne siły kontrrewolucyjne w Rosji zaczęły chylić się ku upadkowi, a Armia Czerwona, tłumiąc wszelkie przejawy antyradzieckiej działalności, coraz bardziej zbliżała się do upragnionej klęski wroga. Owocem tej klęski i wygranej przez bolszewików wojny domowej było wielkie dzieło socjalistycznej przebudowy, które nabrało szczególnego rozpędu wraz z wdrożeniem kolektywizacji … Czytaj dalej

Mieszkańcy Murmańska chcą pomnika Stalina

Kilka dni temu działacze komunistyczni z Murmańska (północna Rosja) zaproponowali wzniesienie w mieście pomnika na cześć Józefa Stalina. Inicjatywa wyszła od kilkunastu członków lokalnej komórki KPRF, którzy chcąc podkreślić wkład Stalina w rozwój miasta i kraju walczą o uczczenie jego pamięci. W miejscowej gazecie ,,Kolskij Majak’’ czytamy:

“(Stalin) zawsze wyróżniał się szczerą miłością do Rosji, osobistą skromnością, najwyższym intelektem, był człowiekiem wymagającym i wysoce skutecznym. Pod przywództwem Stalina obywatele ZSRR przemienili Rosję z kraju rolniczego w światowe centrum zaawansowanych technologii, rozwoju przemysłowego i postępu naukowego.”

Akcja wywołała niemałe poruszenie w mediach krajowych i zagranicznych, oburzając środowiska antykomunistyczne. Nie zdają się … Czytaj dalej

Industrializacja, kolektywizacja i mit wielkiego głodu

autor: “Towarzysz Komunista”

Nieustanne rozpowszechnianie mitów o rzekomych zbrodniach socjalizmu i jego niezliczonych ofiarach, dziś, 30 lat po upadku Związku radzieckiego i niemal 80 lat po śmierci Stalina, stało się chlebem powszednim na wszystkich płaszczyznach debaty publicznej (trafniej by rzec – monologu publicznego – prowadzonego z jednej perspektywy i pod jedno dyktando, wykluczającego i dyskredytującego wszystko, co sprzeczne z powszechnie przyjętą, propagandową i fałszywą oceną ZSRR). Prowadzenie takiej polityki historycznej jest jednym z najważniejszych oręży klas posiadających w walce z ideą Komunizmu oraz zwiększającą się popularnością tej idei. Narastająca fala oszczerstw i kłamstw, coraz bardziej wymyślnych i odrealnionych, nabrała charakteru … Czytaj dalej