Towarzysz Lebab

Sprawa ,,Wyklętych” i młody bohater prawdy

Zmiana ustroju z kapitalistycznego na socjalistyczny nosi szczególne znamiona, gdyż nie jest to jak uprzednio przeskok z jednej formacji opartej o istnienie wzajemnie zwalczających się klas antagonistycznych do drugiej, lecz na skutek tych przeobrażeń możliwe staje się stworzenie społeczeństwa klas ze sobą współpracujących, które nie zna wyzysku i współdziała w celu polepszenia wspólnego bytu; ma ono szanse wykorzystać możliwości człowieka na tyle, ile jest to możliwe. Samo zaś zaprowadzenie socjalizmu nie zachodzi homogenicznie w skali globalnej czy kontynentalnej, jednakże ze względu na specyfikę ery kapitalizmu, w której strukturę wryły się podziały narodowe, proces ten zachodzi oddzielnie dla każdego narodu.

Oznacza … Czytaj dalej

Późny kapitalizm kuleje coraz bardziej – pesymistyczne badanie Bank of America

Jakie można zauważyć różnice, obserwując funkcjonowanie systemów socjalistycznego i kapitalistycznego? Niewątpliwie łatwo dostrzec zasadniczą rozbieżność dotyczącą ciągłości wzrostu gospodarczego. W kapitalizmie można go opisać jako epopeję dobrej oraz złej koniunktury i nigdy nie można powiedzieć, że jest on bezpieczny, a zaraz nie dojdzie do spadku czy nawet kryzysu. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w socjalizmie, który dzięki planowej produkcji wraz ze współdziałaniem społeczeństwa jako całości znosi te ograniczenia, zapewniając nie tylko znacznie szybszy, ale i stały rozwój ekonomiczny. Najwybitniej widoczne jest to na przykładzie ZSRR. Państwo to przez 50 lat (poza okresem Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, z której zniszczeń podniosło się w … Czytaj dalej

4 czerwca 1989 r. skończyła się w Polsce GODNOŚĆ

Towarzysz Lebab, Towarzysz Arek, Towarzyszka Werka

Historia Polski pełna jest tragicznych wydarzeń. Każdy Polak zna takie daty jak np. 1 września. Atak III Rzeszy na Polskę nawet przez współczesną Polską władzę, wychwalającą żołnierzy wyklętych i brygadę świętokrzyską, czyli jawnych kolaborantów Hitlera, jest potępiany i uznawany za zbrodnię. Niestety, 4 czerwca 1989 r., czyli początek drugiej okupacji Polski jest i dla proniemieckiej PO proatlantyckiego PiS-u a niestety nawet większości tzw. polskiej lewicy, powodem do świętowania.

Historię Polskiej państwowości najłatwiej opisać dzieląc ją na trzy okresy, I i II Rzeczpospolitą, Polskę Rzeczpospolitą Ludową i III Rzeczpospolitą i w ślad za Bolesławem Bierutem … Czytaj dalej

Chiny wskazują na hipokryzję ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych to zrzeszenie szczytne w swym zamyśle, ale w praktyce często rozmijające się w działaniu ze swoimi założeniami. Jest to spowodowane wydatnymi wpływami państw imperialistycznych (głównie USA) w tej globalnej formacji, których to odbicie w ogólnym światowym rozkładzie sił jest widoczne między innymi właśnie w ONZ. Kraje socjalistyczne na czele z ZSRR nie szczędziły więc krytyki wobec Organizacji Narodów Zjednoczonych. Równocześnie wykorzystywały one swoje wpływy do zwiotczania wpływów imperialistycznych. O zasadniczych problemach związanych z ONZ dobrze świadczy fakt, iż została założona jako pokłosie II wojny światowej i nieudolności Ligii Narodów w celu skuteczniejszego zapewnienia pokoju na świecie, ale … Czytaj dalej

Na 1 Maja

Przypada dziś jedno z najważniejszych świąt w roku – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Życzymy z tej okazji klasie robotniczej całego świata jak najszybszego obalenia systemu kapitalistycznego oraz GODNEGO i owocnego życia w przyszłych realiach socjalistycznych. Dzisiejszego dnia pochylić się należy nad znaczeniem i wartością najznakomitszej z ludzkich cnót, jaką jest praca oraz wkładem obchodzącego pierwszego dnia maja swe święto prostego, zwykłego człowieka w budowę naszego wspólnego domu. To też okazja aby przypomnieć istotne zagadnienia, które nosić w swym sercu powinien każdy proletariusz. A więc przypominamy o:

– hamowaniu rozwoju sił wytwórczych przez kapitalistyczne stosunki produkcji,
– podstawowym prawie ekonomicznym … Czytaj dalej

Szczyty III RP. Lech Kaczyński i konkurs o mężu stanu

Rządy Prawa i Sprawiedliwości naznaczone są przez między innymi dwa zjawiska. Pierwsze to tworzony przez PiS i wciąż narastający kult jednostki wokół postaci Lecha Kaczyńskiego. Były prezydent doczekał się już setek pomników, tablic, głazów i ulic. Jego wizerunek znalazł się również na banknocie 20-złotowym, a w szkolnych podręcznikach przedstawiany jest jako postać wieku. W jednym z nich można było nawet znaleźć zadanie, w którym cel ucznia stanowi napisanie wypracowania o odbudowie Polski w III RP po latach komunizmu, gdzie twórca tego jakże wspaniałego działa to właśnie Kaczyński. Z postacią tą nieodłącznie związana jest jej śmierć w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem … Czytaj dalej

Samochodowy wiec dla socjalizmu w Moskwie

Demonizację nauki komunistycznej reakcyjne siły przeprowadziły na każdym froncie tak mocno, jak tylko to możliwe. Nachalnie wciskane w niemal wszystkich krajach światach słowo Conquesta, Courtois’a, Misesa, Sołżenicyna czy Hayeka aparat burżuazyjny serwuje jako mający wyłączność pogląd na ruch robotniczy, traktowany jako aksjomat.

Wpychanie w umysły tych prawd objawionych ma w różnych państwach odmienne powodzenie. W Polsce niestety antynaukowe brednie pod interes klasy panującej mają się wśród ludu świetnie, a środowiska postępowe zostały całkowicie zmarginalizowane. Jakim psychopatą trzeba być, aby całkowicie świadomie domagać się…socjalizmu?! No i jaki nieuk, tępak, debil jebany (nie za ruble czy juany, ale całkowicie za darmo) negować … Czytaj dalej

Rosja: nieudolność kapitalizmu skutkuje morzem trupów

Rosja to jedno z państw, w których restauracja kapitalizmu przyniosła najbardziej dotkliwe skutki. Kryzys spowodowany odejściem od socjalizmu i wkroczeniem na drogę neoliberalnego systemu kapitalistycznego wywołał znaczące załamanie gospodarcze i pociągnął za sobą destrukcyjne konsekwencje społeczne. Odnotowano wówczas milionowe straty w ludności. Więcej na ten temat przeczytać można w artykule https://odrodzenie.fr/2021/06/13/rzecz-o-najgorszym-przywodcy-rosji-czyli-dorobek-borysa-jelcyna/ . Jak się okazuje, to nie koniec atrakcji, jakie Gajdar przygotował dla rosyjskiego ludu. Armagedon lat 90. nie jest ostatnim tego typu wydarzeniem w historii Federacji Rosyjskiej i właśnie ma konkurenta.

Jest nim rzeź, jaka zaszła w związku z pandemią. Z najnowszych danych Rosstatu wynika, że naturalny deficyt ludności … Czytaj dalej

Relikt PRL ratuje życie milionów

System socjalistyczny w krajach, w których go wprowadzano, zapewniał niebywałe sukcesy gospodarcze, społeczne i techniczne, niemożliwe do osiągnięcia przy kapitalizmie. Niestety w większości państw socjalizmu zaszła kontrrewolucja i został on obalony. W dalszym ciągu jednak w prowadzonych dawniej pod sztandarem marksizmu-leninizmu krajach obserwujemy pozytywne skutki istnienia w przeszłości socjalistycznych stosunków produkcji. W Polsce przykładowo możemy cieszyć się nie stanowiącymi światowego standardu darmową i uniwersalną opieką zdrowotną oraz bezpłatnym szkolnictwem wyższym, a także wciąż korzystamy z infrastruktury przemysłowej, transportowej i naukowo-badawczej, powstałej w PRL. Ostatnimi czasy obecność tej trzeciej  przyczynia się do ratowania życia milionom osób chorych na nowotwory na całym … Czytaj dalej

Oburzające delirium Gazety Wyborczej

Gazeta Wyborcza to dla człowieka postępu jeden z najgorzej kojarzących się periodyków. Mówimy tu o liberalnym szmatławcu, który powstał na antykomunizmie jako gazeta Solidarności i jest wręcz jednym z symboli III RP i jej neoliberalnego systemu. Na łamach tego dziennika nieustannie jesteśmy przekonywani do słuszności wolnorynkowego kapitalizmu i kontrrewolucyjnych przemian. Gazeta Wyborcza prezentuje liberalne spojrzenie na otaczająca nas rzeczywistość, w którym najwyższą wartość stanowi abstrakcyjna wolność odpowiedzialnej za siebie jednostki, co wyraża się przede wszystkim w podniesionym do roli rangi sacrum prawie kapitalisty do prowadzenia swojej działalności gospodarczej. W tym idealistycznym wyobrażeniu świata problemy materialne mas pracujących, wynikające z kapitalistycznych … Czytaj dalej