Towarzysz Lebab

Wyzysk robotników w Katarze

W 2022 roku Katar ma zorganizować Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, które określa mianem najnowocześniejszych w historii. Przyjrzyjmy się, w jakich okolicznościach powstają przygotowywane do nich obiekty sportowe.

Wielu robotników pracujących przy budowach stadionów całymi miesiącami dostaje szczątkową wypłatę, a obecna pandemia pogorszyła jeszcze bardziej ich sytuację. Na fatalną sytuację w tamtym kraju pojawiło się już wiele skarg, mimo to dalej jest kiepska, niewiele lepsza. Pomimo licznych wezwań Katar nie jest zainteresowany losami robotnikami i zmianą systemu prawnego. Prawdopodobnie najbardziej poszkodowani zostali pracownicy będący imigrantami, m.in. z Ghany, Filipin, Kenii czy Nepalu. Dzienne zarobki wynoszą 5 funtów, a obok tego … Czytaj dalej

Radziecki sukces socjalizmu

Związek Radziecki i jego sukcesy to chyba jeden z najlepszych dowodów na  słuszność socjalizmu. Szybki rozwój gospodarczy, godność i uczłowieczenie biedoty, szybka i skuteczna likwidacja analfabetyzmu, darmowa opieka zdrowotna na wysokim poziomie, duży postęp radzieckiej nauki i techniki. Pozwoliła na to socjalistyczna gospodarka centralnie planowana.

                                                   Rozwój gospodarczy

        Zacznijmy od sukcesu gospodarczego. ZSRR miał trudne początki, zaczynał z poziomu słabej, rolniczej gospodarki Carskiej Rosji zniszczonej do tego dwoma wojnami. Za początek socjalizmu w Kraju Rad uznajmy koniec lat 20., kiedy to w pełni zakończono NEP i zamieniono radziecką gospodarkę w centralnie planowaną. W latach 1928-1942 średni wzrost gospodarczy wynosił … Czytaj dalej

PRL a pseudopatrioci

Co nasz naród zawdzięcza środowiskom pseudonarodowym a co nam                             komuna dała?

      MW, Konfederacja, ONR, RN – twierdzili i twierdzą, że są przeciw klice dokonującej zbrodni i żerującej na narodzie polskim, twierdzą, że to ich postulaty są gwarancją odnowy dla Polski i pełnego skupienia się na interesie narodu. Tymczasem to nie oni i ich hasła, a przywrócenie w Polsce ustroju socjalistycznego obalonego przez wrogie Polsce, imperialistyczne siły w 1989, jest polską racją stanu, interesem narodowym, w ogóle największym dobrem jakiego można pragnąć dla Polski. TYLKO DRUGI PRL URATUJE POLSKĘ I POLAKÓW! TYLKO KOMUNA JEST PRAWDZIWĄ SZANSĄ DLA NARODU!

Plan trzyletni szybko … Czytaj dalej