Towarzysz Michu

Narody burżuazyjne a narody socjalistyczne

“Imię Stalina nierozerwalnie wiąże się w sercach i umysłach polskiej klasy robotniczej i narodu polskiego z dwukrotnym za życia naszego pokolenia wyzwoleniem ojczyzny: z niewoli cara i kajzerów, z niewoli hitlerowskiej”-Te słowa padły z uchwały Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w sprawie obchodu 70-lecia urodzin Towarzysza Józefa Stalina. To właśnie Stalin, a wcześniej Lenin wyklarowali podział na dwa znane nam typy narodów na narody burżuazyjne i narody socjalistyczne. Fundamentalne różnice istniejące między dwoma typami narodów są dziś bardziej krystaliczne klarowne niż miało to miejsce kiedykolwiek w historii, różnice interesów, priorytetów, kierunku politycznego i cywilizacyjnego nigdy nie były … Czytaj dalej