Towarzysz Valerius

Amerykanie i “wojna z terroryzmem”

Zanim przejdziemy do zasadniczej części, to warto przyjrzeć się genezie tej wojny. Za bezpośrednią przyczynę podawany jest zamach z 11 września 2001 roku, kiedy to doszło do serii ataków terrorystycznych na terytorium USA, przeprowadzonych przez Al-Ka’idę. Co wartę zaznaczenia Al-Ka’ida swego czasu była wspierana przez USA, jako siła mająca przeciwstawiać się ZSRR (a raczej w miarę możliwości osłabiać), które wówczas stanowiło siłę przeciwstawną USA, a co za tym idzie hamowało ich ekspansjonizm. W momencie upadku ZSRR, USA straciło siłę, która mogła im się przeciwstawić, a co za tym idzie mogło rozpocząć prawie nieskrępowaną niczym ekspansję. W tym momencie sama Al-Ka’ida poczuła się zagrożona wzmacniającymi … Czytaj dalej

Bunt Korniłowa – Nieudana próba przejęcia władzy przez wojsko

104 lata temu, 27 sierpnia w Rosji rozpoczął się wojskowy zamach stanu. Owo wydarzenie znane również pod nazwą Korniłowszczyzny było sytuacją, której początków można szukać już w momencie abdykacji cara Mikołaja II, kiedy to w wyniku rewolucji lutowej doszło do przejęcia władzy w Rosji przez Rząd Tymczasowy, który postanowił kontynuować woje przeciwko państwom centralnym. Dalsze kontynuowanie walki sprawiło, że poparcie dla nowego rządu zaczęło spadać. Równocześnie ze wzrostem poparcia dla bolszewików, którzy optowali za zakończeniem wojny (co zresztą w późniejszym czasie uczynili). Dalsze klęski militarne i dezorganizacja armii sprawiły, że niezadowolenie zaczęło się również jątrzyć wśród wojskowych, wśród których zaczęły … Czytaj dalej