Towarzysz wKomunizmie24

System pracy Taean

Artykuł 33 konstytucji Korei głosi:

Państwo kieruje gospodarką krajową i zarządza nią za pośrednictwem systemu pracy Taean, socjalistycznej formy zarządzania gospodarczego, zgodnie z którym gospodarka jest zarządzana naukowo i racjonalnie na podstawie wspólnych wysiłków mas producentów oraz poprzez system wytycznych rolnych, zgodnie z którym zarządzanie rolnictwem odbywa się metodami przemysłowymi. Państwo egzekwuje system samo-rachunkowości w zarządzaniu ekonomicznym w celu spełnienia wymogów systemu pracy Taean i właściwie wykorzystuje takie dźwignie ekonomiczne, jak koszt, cena i zysk.

W Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej przedsiębiorstwa są zarządzane w ramach systemu pracy Taean. Oznacza to, że kontrola pracowników nad wszystkimi dziedzinami gospodarki pozostaje silna, a system … Czytaj dalej

Folwark zwierzęcy – interpretacja realna, nie ideologiczna

Słychać było dwanaście wściekłych głosów, a wszystkie brzmiały jednakowo. Nie było już

żadnych wątpliwości, co się zmieniło w ryjach świń. Zwierzęta w ogrodzie patrzyły to na

świnię, to na człowieka, potem znów na świnię i na człowieka, ale nikt już nie mógł się

połapać, kto jest kim.

Powyższy – ostatni akapit – cytat z książki będzie kluczowy dla wyłożenia o co w Folwarku chodziło.

Bajka Orwella obrosła dużą warstwą mitologii i nieporozumień wynikających przede wszystkim z nieznajomości historii ruchu robotniczego. Dlatego też dla klarowności zaznaczmy: od pierwszych dni republiki radzieckiej pojawiały się głosy, że Rosja socjalizmu/komunizmu nie zbuduje. Mówiąc … Czytaj dalej

PPR – pytania i odpowiedzi

Co w PPR było wyjątkowego?

PPR była partią walki. Powstała w najcięższym momencie polskich dziejów kiedy byt biologiczny narodu był fundamentalnie zagrożony. Powołali ją najtwardsi bojownicy sprawy polskiej demokracji; nie złamały ich katownie sanacji, zdrada Jeżowa, terror gestapowski. Zorganizowali oni w okupowanym kraju grunt pod rewolucję antyhitlerowską. Powołali trzy filary rewolucji – partię, armię i zjednoczony front1. Uznajemy ich determinację za wzór do naśladowania.

PPR była partią odbudowy. Dokonała ona dziejowych przemian społecznych stanowiących kontynuację rewolucji 1918 roku – rewolucyjnych rządów Daszyńskiego i Moraczewskiego. PPR przeprowadziła reformę rolną, pod jej kierownictwem dokonał się wielki awans społeczny, zorganizowano na … Czytaj dalej

Walka światopoglądów

Historia jest obszarem nieustającej walki poglądów postępowych z reakcyjnymi.

W społeczeństwach, które dotychczas istniały ucisk klasowy wspierał reakcyjne ideologie i broniące ich pseudonauki. Przedstawiciele klas reakcyjnych otwarcie i przy pomocy całego aparatu przemocy występowali przeciwko nauce w obronie swoich interesów klasowych.

Starożytny materialista Anaksagoras pod zarzutem bezbożności został wypędzony z Aten. Dzieła innego materialisty i twórcy teorii atomistycznej Demokryta uległy całkowitemu zniszczeniu. Następca Demokryta, Epikur pragnąc uwolnić ludzi od wstecznictwa głosił kult nauki. W podzięce ojcowie kościoła wyklęli go i następnie kłamliwie przedstawiali jako siewcę rozpusty.

Kiedy chrześcijaństwo stało się religią państwową, księża i mnisi bezlitośnie niszczyli obiekty kultury antycznej. … Czytaj dalej

Hasło dyktatury proletariatu

Pojęcie dyktatury proletariatu burzy liczne mieszczańskie sumienia, słyszymy wręcz nawoływania do zakazania komunizmu czy delegalizacji partii komunistycznych jako niedemokratycznych. Oczywiście tylko osoby nieobeznane z nauką marksizmu, za to oślepione jedną z niezliczonych ideologii burżuazyjnych mogą uznać takie wnioski za poprawne.

Jedno państwo może być jednocześnie i demokracją i dyktaturą – to podstawowy wniosek marksizmu w tej sprawie. Starożytny Rzym był demokracją dla właścicieli niewolników – Juliusz Cezar czy Krassus mogli sobie głosować do woli; zaś jednocześnie ta Republika była dyktaturą dla niewolników. Kiedy niewolnicy i chłopi bezrolni się organizowali, nagle cała demokracja rzymska demaskowała się jako instrument totalnej … Czytaj dalej

Partia obiektywnych interesów ludu

W związku ze zbliżającym się wielkimi krokami manifestem Odrodzenie-PPR postanowiłem zarysować podstawową kwestię i wyzwanie jakie stoi przed przyszłą partią. Jest to sprawa charakteru przyszłej partii. Ostatnie dekady lewicy pokazują że cierpi ona na zasadniczą chorobę – brak teorii. W przypadku polskim marazm ten odczuwamy, choć go nie widzimy z racji na marginalność lewicy jako takiej. Skalę problemu zaczniemy pojmować kiedy spojrzymy na kraje typu Portugalia gdzie właściwie trzy największe partie to socjalistyczna, kolejna socjalistyczna i komunistyczna. Mimo to rzeczywistość portugalska wygląda tak jak całej UE, inny świat nie nastąpił…

Powyższy marazm jest powszechny, wypada nam postawić pytanie: co stało … Czytaj dalej

Filipiny walczące – historia rewolucji

Po tym, jak Filipińczycy obalili ponad 300 lat hiszpańskich rządów wojskowych w 1898 roku, Hiszpania sprzedała Filipiny dla USA. Uzbrojeni filipińscy rewolucjoniści kontynuowali walkę o wolność przez następne szesnaście lat. 120.000 amerykańskich żołnierzy wysłano na Filipiny; do 1,5 miliona Filipińczyków zginęło w celu zabezpieczenia wysp jako kolonii USA – Wspólnoty Filipin. Od tego czasu Stany Zjednoczone są obecne. Filipiny mają bogate zasoby naturalne, tanią, anglojęzyczną siłę roboczą, duży rynek amerykańskich produktów i jest strategicznie zlokalizowany w Azji Południowo-Wschodniej w pobliżu Chin. Po II wojnie światowej USA przyznały Filipinom niepodległość, ale zachowały kontrolę poprzez umowy wojskowe i gospodarcze, które uniemożliwiają rozwój … Czytaj dalej

Dlaczego Chiny powinny przywrócić komuny ludowe?

Komuny ludowe – na zachodzie: synonim zła, wielkiego głodu, terroru i nieudolności gospodarczej; w rzeczywistości; podmioty gospodarcze, które zapewniły Chinom samowystarczalność żywieniową, zapobiegały stratyfikacji regionalnej, przestawiły konsensus między industrializacją, a ekologizmem, zniosły sprzeczność miasto-wieś.

I. Historia komun ludowych

Ruch na rzecz komun ludowych zaczął powstawać na przełomie 1956/7. Był on częścią ogólnej polityki decentralizacji gospodarczej, którą historia zna pod nazwą Wielkiego Skoku Naprzód. W zamierzeniach miało to pobudzić inicjatywę lokalną i odciążyć budżet państwowy – zamiast wielkich państwowych ośrodków przemysłowych promowano drobny przemysł organizowany przez osoby prywatne i władze komuny (huty przydomowe).

Reformy gospodarcze przypadły na okres klęsk żywiołowych takich … Czytaj dalej

Alfred Lampe: ojciec Nowej Polski

[Z racji że grudzień to rocznica śmierci ideowego ojca Polskiej Partii Robotniczej, przypominam tego wybitnego działacza polskiego proletariatu rewolucyjnego niniejszym życiorysem autorstwa Marii Rutkiewicz.]

W Polsce Wyzwolonej już go nie było. Zmarł 10 grudnia 1943 r. w Moskwie. Ale umierając w dalekiej Moskwie widział swój kraj, jego zwycięstwo nad niewolą, nad wstecznictwem, widział jak w ogniu wojny wykuwa się nowa wolność. I jeżeli wolności swojej ojczyzny nie dożył, to miał ją w każdej myśli, kreślił jej drogi, żył nią do ostatniego tchnienia. Tuż przed śmiercią, w ostatnim, ledwo rozpoczętym notesie pisał:

Od 150 lat stoi przed Polską zagadnienie jak być Czytaj dalej

Gospodarka Stalina – gospodarką prawdziwego socjalizmu

Dziś mamy “pluralizm” opinii. Może ktoś widzi jakieś wady w modelu radzieckim i woli model “gospodarki rynkowej”. Ale oto zaskakująca rzecz: dziś 99,99% wszystkich informacji sklasyfikowanych jako “ekonomiczne” poświęcone jest “gospodarce rynkowej”. Pozostałe 0,01% informacji jest związane z modelem radzieckim. Ale jednocześnie nie ma szczegółowego opisu tego modelu w wiadomościach, artykułach i książkach; wszystko ogranicza się do bezsensownej “krytyki” i tradycyjnego wniosku: jest to “gospodarka nakazowo-rozdzielcza”. Nie istnieją rozsądne definicje “gospodarki planowej”, z wyjątkiem tego, że jest to gospodarka przeciwna “gospodarce rynkowej”. Myślę, że milczenie nt. radzieckiego modelu gospodarki wyjaśnić się da bardzo prosto: poważna analiza porównawcza tych dwóch modeli … Czytaj dalej