Towarzysz wKomunizmie24

CIA o Gułagu

Karmione przez skrajnie prawicową propagandę i finansowane przez CIA media głównego nurtu opisują radzieckie obozy pracy jako środki Stalina do stłumienia prodemokratycznych dysydentów i zniewolenia mas. Jednak to samo CIA, które poprzez Operację Mockingbird dało armii amerykańskiej prawie całkowitą kontrolę nad prasą głównego nurtu w celu wspierania antyradzieckiej dezinformacji, niedawno wydało dokumenty unieważniające oszczerstwa dotyczące Gułagu.

CIA, która prowadziła różne operacje antyradzieckie przez prawie pięć dekad i której pracownicy dążyli do uzyskania dokładnych informacji na temat ZSRR, nie może być uznana za stronniczą na korzyść ZSRR. Dlatego poniższe odtajnione akta CIA są szczególnie cenne.

Dokument CIA z 1957 r. zatytułowany … Czytaj dalej

Jak współczesna fizyka udowadnia marksistowską teorię wartości?

Przełożył z angielskiego Tow. Bie

Tłumaczenie pojawiło się pierwotnie na byłej stronie Komunistycznej Partii Polski.

[Tekst Paula Cockshotta]

Przypominam sobie jak będąc studentem usłyszałem od profesora ekonomii, że o ile laborystyczna teoria wartości była ważnym etapem w historii ekonomii, obecnie wiemy już, że była ona błędna. Dwudziestowieczni ekonomiści jak Straffa czy Samuelson wykazali, że nieuzasadnione jest przydzielanie pracy szczególnej roli w tym, jak rozumiemy kształtowanie się cen. Zamiast tego, struktura cen może być doskonale zrozumiana jako wynik kosztów monetarnych ponoszonych przez firmy oraz zachowania maksymalizujących zyski przedsiębiorców.

Jeśli w rzeczywistości nie ma czegoś takiego jak wartość pracy, to w konsekwencji … Czytaj dalej

Strajki przedsiębiorców klasowym okiem

Obecnie w Polsce na tle epidemii Covid19 wykształciły się pewne oddolne, spontaniczne ruchy protestacyjne. Niektórzy próbują widzieć w tym zjawisku przeszczepienie formuły „żółtych kamizelek” na polski grunt. Ta nić powiązania jest głównie wskazywana w kontekście sposobu organizacji – facebookowych grupek.

Obraz klasowy tej formacji jest jednak z gruntu różny od francuskiego ruchu. To co było proletariackie, w Polsce nabrało burżuazyjno-kułackiego kolorytu. To co broniło przywilejów socjalnych wypracowanych przez ministrów Komunistycznej Partii Francji w okresie powojennym, u nas przybrało formę agresywnej żebraniny.

Co pocieszające to fakt, że górnicy, a więc stricte klasa robotnicza odmówiła udziału w tych protestach. To pokazuje, że … Czytaj dalej

KPCh na froncie walki z nędzą

[Komentarz użytkownika Vive la republique z sekcji komentarzy kanału Odrodzenie Komunizmu]

Dzieło Wielkiego Sternika żyje i zwycięża nadal.

W ramach prowadzonej przez Komunistyczną Partię Chin kampanii na rzecz wyeliminowania ubóstwa w kraju, mieszkańcy położonej nad 800-metrowym urwiskiem wsi Atuleer w chińskiej prowincji Syczuan, zostali przeniesieni z wiejskich chat do nowoczesnych mieszkań w czteropiętrowych blokach w mieście. Dotacje rządowe pokrywają nawet 70 proc. kosztów mieszkania. Do niedawna do domów dostawali się dzięki drabinom nad urwiskiem, teraz 84 rodziny wyprowadzają się ze wsi nad przepaścią do oddalonego o 70 kilometrów miasteczka powiatowego Zhaojue. Czekają tam na nich umeblowane mieszkania o powierzchni 50, … Czytaj dalej

Chiny nakładają cła na Australię

[Komentarz użytkownika Vive la republique z sekcji komentarzy kanału Odrodzenie Komunizmu]

Chiny nakładają gigantyczny podatek. Chodzi o 80-procentowe cło na dotkniętą suszą Australię. To odpowiedź na ciągłe oszczerstwa ze strony Australii odnośnie rzekomej chińskiej odpowiedzialności za epidemię, z którą państwa kapitalistyczne kompletnie sobie nie radzą. Pekin od razu zaznaczył, że jeśli Australia dalej będzie dalej podążać tą błędną drogą, to może mieć to dalsze negatywne skutki w porozumieniu handlowym. Nowe opłaty od eksportu jęczmienia zaczną obowiązywać od 19 maja. Według chińskiego Ministerstwa Handlu pozostaną bez zmian przez najbliższe pięć lat. Minister handlu Australii Simon Birmingham już płacze że ”Australia … Czytaj dalej

Służba zdrowia w ZSRR

Prasa burżuazyjna, co zrozumiałe, chowa zagadnienie zdrowia pod dywan. To nam podpowiada, że powinniśmy przy porównywaniu socjalizmu z kapitalizmem podejmować te zagadnienie i na nie naciskać. Gdzie kapitalistów boli – tam uderzać!

Wystarczy więc rozejrzeć się po świecie, żeby dostrzec jaki jest stosunek plutokratów do zdrowia. Co roku kapitaliści likwidują głodem i związanymi z nim chorobami 9 milionów ludzi*. Jednak kwota pieniędzy, która byłaby potrzebna, aby zapewnić każdej osobie na Ziemi przyzwoitą podstawową opiekę jest niewielka i dałoby się z łatwością spełnić, czy to przez rozprawienie się z „1%”, czy też po prostu przekierowując wydatki z takich głupot jak … Czytaj dalej

Co nam dał PRL?

Rozwój gospodarczy i przemysłowy

Przed II wojną światową Polska pozostawała w tyle za resztą Europy pod względem rozwoju przemysłowego. II wojna światowa całkowicie zdewastowała miasta i centra gospodarcze, pozostawiając gospodarkę w ruinie. Według Rocznika Statystycznego ONZ z 1948 r. produkcja przemysłowa Polski w 1945 r. stanowiła tylko 48% jej produkcji w 1938 r..Odzwierciedla to szkody wyrządzone polskiej gospodarce przez II wojnę światową.

Po wprowadzeniu systemu socjalistycznego gospodarka zaczęła gwałtownie rosnąć. Rocznik statystyczny ONZ z 1948 r. pokazuje, że polska produkcja przemysłowa w 1948 r. stanowiła już 153% produkcji z 1938 r.. Oznacza to, że produkcja przemysłowa wzrosła o ponad 300% … Czytaj dalej

Dlaczego Chiny nie mają inflacji?

[Tłumaczenie broszury z 1976 autorstwa Peng Kuang-hsi. W warunkach obecnych proinflacyjnych „tarcz antykryzysowych” może ona służyć jako źródło inspiracji]

Wstęp

Na całym świecie gospodarka kapitalistyczna jest w powikłaniach. Zwykli ludzie i ich rodziny są nawiedzani codziennie przez inflację. Sposób pozbycia się tego zagrożenia stał się najczęściej dyskutowanym problemem w wielu częściach świata. To wszystko jest w kontraście do sytuacji w Chińskiej Republice Ludowej. Przez ćwierć wieku od założenia, dzięki ciągłemu rozwojowi chińskiej gospodarki socjalistycznej opartej na polityce niepodległości i samodzielności, a także dzięki zaangażowaniu mas, środki do życia stale się poprawiają. Niezwykłą cechą pod tym względem jest stabilność Renminbi [RMB] … Czytaj dalej

Pakt Ribbentrop-Mołotow i zagadnienie tajnego protokołu

Pakt

ZSRR w okresie międzywojennym dążył do pewnej formy „pokojowego współistnienia”, taka polityka miała doprowadzić z jednej strony do politycznego umocnienia władzy radzieckiej, pozyskania dostępu do bazy technologicznej krajów wyżej rozwiniętych oraz umocnienia ruchu socjalistycznego za granicą. Zazwyczaj bowiem było tak, że wraz z zaostrzeniem relacji na linii blok kapitalistyczny-ZSRR dochodziło do pacyfikacji ruchów postępowych w krajach kapitalistycznych (np. delegalizacja KPD w latach 50.).

Z tej przyczyny nie należy postrzegać polityki „pokojowego współistnienia” jako coś z definicji zdradzieckiego.

Opierając się na tej doktrynie dyplomatycznej w latach dwudziestych, ZSRR nawiązał współpracę technologiczna z Republiką Weimarską. Odwrót od tej współpracy rozpoczął się … Czytaj dalej

Wielki Głód w USA

[Tłumaczenie kontrowersyjnego artykułu historyka Borysa Borysowa]

USA nieustannie stara się strofować Rosję „lekcjami Holodomoru”. Na przykład:

Komisja zwołana przez kongres USA w 1988 r. stwierdziła, że w latach Holodomoru jedna czwarta ludności Ukrainy nie umarła z powodu złych zbiorów, ale została celowo zniszczona przez rząd radziecki w ramach ludobójstwa.”

20 października 2003 r. Izba Reprezentantów Kongresu USA przyjęła rezolucję w sprawie Holodomoru z lat 1932–1933 na Ukrainie, która uznała ją za akt terroru i ludobójstwa na ludności ukraińskiej.”

W listopadzie 2005 r. Izba Reprezentantów USA przyjęła rezolucję, która pozwala rządowi Ukrainy postawić pomnik dla ofiar Holodomoru z Czytaj dalej