Towarzysz wKomunizmie24

Stalinowski plan przeobrażenia przyrody

Dekret Rady Ministrów ZSRR i KC WKP(b) z 20 października 1948 r. „ O planie zalesienia, wprowadzania płodozmianu traw, budowy stawów i zbiorników wodnych w celu zapewnienia wysokich trwałych plonów w regionach stepowych i leśno-stepowych europejskiej części ZSRR” podyktowany był skutkami suszy z 1946 r., która doprowadziła do kryzysu żywnościowego w 1947 r.

Oczywiście klimatu pasem leśnym nie można zmienić. Można jednak korzystnie wpłynąć na mikroklimat, ustalając optimum stosunku gruntów ornych, pastwisk, lasów i akwenów. Suszy można przeciwdziałać tylko przez zatrzymywanie wilgoci w glebie.

Na czystych polach, pomimo wszelkich wysiłków na rzecz retencji, 50–80% wód spływało. Tymczasem w chronionych lasach … Czytaj dalej

Las katyński

[Praca antykomunisty z Londynu, która podważa oficjalną wersję zbrodni katyńskiej]

Jednym z przywilejów wolnej osoby, jest prawo do pisania i publikowania tego, czego się chce. Okazało się jednak, że skorzystanie z tego przywileju było dla mnie dość trudne. Gdy przybyłem do Anglii w 1968 r. z rękopisem mojej książki „W obliczu Czerwonego Trybunału” zawierającej rozdział, w którym kwestionowana jest wersja morderstwa katyńskiego przedstawiona przez polski rząd w Londynie w 1943 r.. Moje podejście do całego problemu, inne niż ogólnie przyjęte, nie wzbudziło sympatii polskiej gminy w Anglii, co bardzo utrudniło wydanie mojej książki. W końcu znalazłem wydawcę, który zgodził się … Czytaj dalej

Wady gospodarki rynkowej, zalety gospodarki planowej

Artykuł powstał przy współpracy z Towarzyszem Arkiem

Gospodarka rynkowa – kapitalizm – ma ogromną liczbę wad:

Niewolnictwo – wyzysk pracowników w kapitalizmie – ponieważ ekonomicznie opłacalne jest zatrudnianie tańszej siły roboczej za grosze – powstał globalizm. Produkcja w Europie i USA jest przenoszona do krajów bardziej peryferyjnych, bo tam pracownikom wypłacane są grosze, lub też sprowadza się tanich pracowników z krajów o wysokim bezrobociu by pracowali za grosze i tym samym zatrzymać wzrost płac w Europie.

Bezrobocie i nieuniknione kryzysy gospodarcze, które powodują, że miliony umierają z powodu bezrobocia z głodu i biedy. W Stanach Zjednoczonych 5 milionów … Czytaj dalej

Czystki, czyli fundament demokracji

Jednym z fundamentalnych praw społeczeństwa demokratycznego jest wolność stowarzyszeń. Nie oznacza to oczywiście dowolności w tworzeniu stowarzyszeń – każdy z nas mógłby z pewnością podać jakiś typ stowarzyszenia, który w warunkach demoliberalnych tolerowany nie jest. Przykładowo: wyjątkowo toksyczne związki wyznaniowe.

Wolność stowarzyszenia odnosi się do możności tegoż, rozporządzać swoim organami w sposób niezależny na bazie statutu. I tak każde stowarzyszenie na bazie swojego prawa może ustalić:

a) warunki przyjęcia

b) sposób funkcjonowania

c) sposób kontroli i usunięcia członka

Oczywiście WKP(b) również tym zasadom podlegała. Stosowne komisje miały prawo do wyrzucania członków (oczyszczenia organizacji), których uznano za zbędnych. Czystka nie jest Czytaj dalej

Prawosławna legenda o Stalinie

Działo to się w 1941 roku, siły faszystowskiej Germanii wsparte przez kapitalistów Francji, Włoch, Szwecji, Finlandii i reszty Europy napadli na ZSRR. Kiedy wojska najeźdźcy zbliżyły się pod Moskwę, wielu ludzi radzieckich zwątpiło. Wielu próbowało uciekać, siało defetyzm i wieszczyło rychłe zwycięstwo Hitlera.

W tych trudnych dniach Stalin postanowił odwiedzić wielce szanowaną kobietę, o której mówiono, że potrafi przewidywać przyszłość – była to św. Matrona Moskiewska.

Pod dom kobiety podjechała czarna wołga, wysiadł z niej Stalin – ubrany jak zazwyczaj w swój wojskowy szynel. Wszedł po paru kondygnacjach i zapukał do drzwi staruszki.


Kobieta wpuściła go do środka, wywiązała się … Czytaj dalej

Mario Sousa – Kłamstwa o historii ZSRR

Od Hitlera do Hearsta, od Conquesta do Sołżenicyna: historia milionów ludzi, którzy rzekomo ponieśli śmierć w radzieckich obozach pracy, bądź wskutek głodu za czasów Stalina. – Wykład Mario Sousy (Komunistyczna Partia Marksistowsko-Leninowska, Szwecja).

Kto w świecie, w którym żyjemy mógłby uniknąć słuchania strasznych opowieści o podejrzanych zgonach w radzieckich obozach pracy – gułagach? Kto mógłby uniknąć słuchania opowieści o milionach zagłodzonych na śmierć oraz o milionach opozycjonistów straconych w stalinowskim Związku Radzieckim? W kapitalistycznym świecie, historyjki te powtarzane są w kółko Macieju w książkach, gazetach, radiu i telewizji, w filmach oraz przy podawaniu mitycznej liczby milionów ofiar socjalizmu, która przez … Czytaj dalej

Liu Shaoqi “Jak być dobrym komunistą” – rozdz. I

[Niniejszy tekst został po raz pierwszy opublikowany w 1939 roku. Jest to druga pod względem popularności praca w chińskim ruchu robotniczym [pierwsza to Czerwona Książeczka].  Pierwotnie został napisany po chińsku, tłumaczenie zostało dokonane z angielskiego, z wersji na stronie www.marxists.org]

Towarzysze,

Pytanie, które omówię, to jak członkowie partii komunistycznej powinni rozwijać i hartować się. To nie może być nieopłacalne, do budowy i konsolidacji Partii, aby podjąć to pytanie w obecnym czasie.

1.Dlaczego komuniści muszą podejmować się samorozwoju?

Aby żyć, człowiek musi prowadzić walkę z naturą i wykorzystywać naturę do tworzenia dóbr materialnych. Przez cały czas i w każdych warunkach … Czytaj dalej