Towarzysz wKomunizmie24

Obraz marksizmu w Polsce

Rok działalności, rok rozłamów politycznych i kryzysu ogólnego, rok rozpadu hegemonii zachodniego imperializmu stawiają przed nami zadanie budowy nowej siły politycznej w Polsce. Jej stworzenie musi wziąć pod uwagę obecne relacje – najpierw wśród samych socjalistów polskich potem wśród klas i warstw społecznych; skuteczna reklama zaczyna się od określenia grupy docelowej.  Zainteresowanie socjalizmem można podzielić na:

1. Akademickie “elity ducha” zajmujące się marksizmem na zasadzie badania wyabstrahowanych struktur i tego, co Marks miał, czy mógł mieć na myśli. To elitarne i hermetyczne grono ludzi związane z uczelniami i nierzadko posiadające wysokie tytuły naukowe. To zatrzymanie się na etapie marksowskim – … Czytaj dalej

Imię Stalina żyć zawsze będzie w naszych sercach

Józef Wissarionowicz Stalin – najgenialniejszy z polityków, działaczy państwowych i dowódców wojskowych XX wieku. Pod jego kierownictwem w Związku Radzieckim zbudowano socjalizm, a w latach II wojny światowej rozgromiono niemieckich faszystów, co przyniosło narodom Europy wyzwolenie od hitlerowskiego jarzma i zapewniło pokojowe bytowanie ludzkości na całe pół wieku. Wbrew machinacjom burżuazyjnych propagandzistów, w miarę upływu czasu coraz bardziej dostrzegalnie na tle dziejów świata wznosi się majestatyczna postać Stalina, coraz więcej młodych ludzi zaczyna samodzielnie zaznajamiać się z działalnością tego wielkiego rewolucjonisty i dostrzega, że burżuazyjna propaganda fałszuje i przeinacza historię w interesie degeneratów, którzy zagarnęli władzę w byłych krajach socjalistycznych.… Czytaj dalej

Czystka w KPP. Nareszcie!

Skuteczny rozwój partii komunistycznej wymaga dzieła krytyki i samokrytyki. Kiedy w filipińskim  ruchu komunistycznym nastał okres stagnacji i niepewności po destalinizacji, grupa postępowych działaczy na początku lat 60. zorganizowała ruch poprawczy. Przyczyniło się to do odrodzenia filipińskiego komunizmu. Całą operację powtórzono w latach dziewięćdziesiątych, żeby ustosunkować się do sytuacji po rozwiązaniu ZSRR.

Jaki był rezultat krytyki? Filipiński ruch komunistyczny należy do największych na świecie, posiada regularne skrzydło zbrojne, a spore obszary wysp filipińskich są kontrolowane przez władze radziecką. Słowem, krytyka zbudowała sprawną partię komunistyczną.

Dlatego też z głębokim zadowoleniem przyjęliśmy poufny komunikat od informatora z KPP, że decyzją KKW wykluczono Czytaj dalej

Nie będę płakać po KPP(m)

Ozdobą procesów inkwizycyjnych na półwyspie iberyjskim w dawnych czasach było auto de fe – publiczne wyrzeczenie się grzechów i przyjęcia wiary katolickiej. Podobne wyznanie wiary zgłosiło kierownictwo KPP w odpowiedzi na artykuł tow. Michała [odpowiedź jest w komentarzu]. Czytamy w niniejszej odpowiedzi:

Wezwania Michała Nowickiego do tworzenia tajnych struktur partyjnych szkodzą ruchowi komunistycznemu, zamiast go budować. Jakiekolwiek niejawne działania partii w Polsce byłyby pretekstem do jej delegalizacji.

Żeby nie krążyć nieporadnie wokół zagadnienia to teraz zachęcam do zestawienia powyższej deklaracji z fragmentem z Krótkiego Kursu WKP(b):

Mieńszewicy cofali się panicznie, nie wierząc w możliwość nowego przypływu fali rewolucyjnej; w Czytaj dalej

Polskie firmy okazują się bankrutami

Trzeci kwartał roku okazał się rekordem pod względem niewypłacalności, wzrost wynosi 12% w stosunku do roku poprzedniego i jest największy w tej dekadzie. Spadek ma miejsce we wszystkich sektorach, największe szkody mają małe firmy z zakresu usług. Również w produkcji nastąpił obserwowalny wzrost niewypłacalności.

Gałęzie z największym popytem (sektor żywności) również okazują się nierentowne. Wynika to przede wszystkim ze spadku konsumpcji zarówno rynku wewnętrznego, jak i importerów z UE. Oznacza to wejście w początkowe stadium kryzysu nadprodukcji.

Warto dodać, że wszelkie projekty przelewania publicznych pieniędzy na konta prywaciarzy nie zatrzymują trendu. Zresztą nic dziwnego: dotacje idą na akumulację, a zakład … Czytaj dalej

Dlaczego nazizm był kapitalizmem? W odpowiedzi Instytutowi Misesa.

Odpowiedź na artykuł Dlaczego nazizm był socjalizmem oraz dlaczego socjalizm jest totalitaryzmem[1] Georga Reismana z Instytutu Misesa.

Raisman zaczyna od podania tego, jak rozumie socjalizm:

„Po pierwsze, chcę pokazać, dlaczego nazistowskie Niemcy były państwem socjalistycznym, a nie kapitalistycznym. Po drugie, chcę pokazać, dlaczego socjalizm — rozumiany jako system gospodarczy opierający się na państwowej własności środków produkcji — pociąga za sobą dyktaturę totalitarną.”

Z taką wykładnią na potrzeby tego artykułu możemy się zgodzić. Co prawda od siebie dodalibyśmy również pewne warunki wykorzystania tychże upaństwowionych środków produkcji – przestawienie ich z kategorii rentowności na kategorie rozwoju podnoszenia poziomu materialnego i kulturalnego … Czytaj dalej

Mit Głodu w Chinach

Chiny nie mają dobrej passy w Polsce. W okresie PRL przyjęliśmy od ZSRR w pełni antymaoistowską narrację, po 89 właściwie zmienił się ton, ale nie kierunek narracji. To co w PRL potępiano jako „lewackie awanturnictwo” stało się „totalitarną zbrodnią najprawdziwszego komunisty Mao”. Dzięki temu polski czytelnik był przez ostatnie dekady dokładnie zaklajstrowany na umiarkowane, rozsądne materiały o Chinach. Niniejszy artykuł ma na celu przełamanie dotychczasowej zmowy milczenia.

Jak narodziła się historia Wielkiego Głodu?

Wszystko zaczęło się w 1985 kiedy to dengistowskie kierownictwo Chin udostępniło archiwa urzędu statystycznego. Tamtejsze dane były badane dość frywolnie. Część badaczy przejęło te statystyki i zaczęło … Czytaj dalej

Strajk generalny w Indiach

Indyjskie związki zawodowe zapowiedziały rozpoczęcie strajku generalnego na 26 listopada.

Jest to rezultat antypracowniczej i antydemokratycznej polityki rządu Modiego. Wchodzi w to uderzenie mas chłopskich przez odrzucenie trzech ustaw rolnych po okresie monsunowym, zmiany prawa pracy pod nieobecność opozycji i rozdzielenie Kaszmiru na dwa stany.

Rząd uchylił również obowiązek państwa do zmniejszania stratyfikacji społecznej. Jest to logiczna konsekwencja neoliberalnego paradygmatu, którym posługują się indyjscy szowiniści.

W czasie epidemii w Indiach wstrzymano produkcję, a miliony pracowników straciło zatrudnienie; równolegle do tego najwięksi indyjscy kapitaliści drastycznie się utuczyli. Taki na przykład Mukesh Ambani wzbogacił się o 73% w stosunku do roku poprzedniego.Czytaj dalej

Co widać i czego nie widać

Obserwator z zewnątrz słysząc co chwilę o problemach w gospodarkach socjalistycznych mógł odnieść wrażenie, że są one jakąś szczególną cechą gospodarek planowych. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w formie bon mottu, tyleż popularnego co głupiego o tym, że „Socjalizm rozwiązuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju”. I tutaj paradoksalnie dochodzimy do tego, że osoby takie prezentowały rozumowanie, które zostało wyśmiane przez leseferystę Bastiata w „Co widać i czego nie widać”. Ludzie tacy widzą problemy w socjalizmie, ale nie widzą problemów w kapitalizmie z racji na brak urzędu, który by o takowych ich informował. Ludzie tacy przedstawiają sobą typowe złe myślenie o … Czytaj dalej

Rosjanie za komuną!

W najnowszym sondażu dot. oceny pierestrojki większość (47%) odpowiedziało, że gdyby nie było pierestrojki, to w kraju byłoby lepiej. Brak dokonania liberalnego przewrotu w kraju oznaczałby kontynuację polityki na rzecz utrzymania Kraju Rad.

39% zaś oceniło pierestrojkę jako korzystną w historii Rosji, a 14% nie udzieliło odpowiedzi. Ważne jest tutaj zwrócenie uwagi na to, że od wielu lat obserwowany jest trend wzrostu nostalgii za socjalizmem.

W następnym sondażu Rosjanie na pytanie o wydarzenie z przeszłości które daje im dumę i GODNOŚĆ wskazali oni zwycięstwo Związku Radzieckiego nad faszyzmem oraz sukcesy kosmonautyki (radzieckiej, bo ta w Rosji kapitalistycznej leży i śmierdzi).… Czytaj dalej