Towarzysz wKomunizmie24

Wielki Głód w USA

[Tłumaczenie kontrowersyjnego artykułu historyka Borysa Borysowa]

USA nieustannie stara się strofować Rosję „lekcjami Holodomoru”. Na przykład:

Komisja zwołana przez kongres USA w 1988 r. stwierdziła, że w latach Holodomoru jedna czwarta ludności Ukrainy nie umarła z powodu złych zbiorów, ale została celowo zniszczona przez rząd radziecki w ramach ludobójstwa.”

20 października 2003 r. Izba Reprezentantów Kongresu USA przyjęła rezolucję w sprawie Holodomoru z lat 1932–1933 na Ukrainie, która uznała ją za akt terroru i ludobójstwa na ludności ukraińskiej.”

W listopadzie 2005 r. Izba Reprezentantów USA przyjęła rezolucję, która pozwala rządowi Ukrainy postawić pomnik dla ofiar Holodomoru z Czytaj dalej

Stalin i proletariacka walka o demokrację

Burżuazyjne media utożsamiają Stalina z najbardziej tyrańską i morderczą dyktaturą. Propaganda ta jest tak mocna, że niektórzy samozwańczy „marksiści-leniniści” kupują to kłamstwo i uważają rządy stalinowskie za totalitarne lub autorytarne. Lecz takie twierdzenia nie mogą być dalsze od prawdy!

Nie tylko Stalin nie był dyktatorem, ale rozpoczął on proces demokratyzacji Związku Radzieckiego. Ten artykuł zaś będzie kroniką stalinowskich zmagań o umacnianie władzy proletariatu przez dalszą demokratyzację kraju.

1918: Została spisana pierwsza radziecka konstytucja, ma ona jednak charakter ekskluzyjny – prawa tylko dla proletariatu. Dokładniej artykuł dotyczący praw wyborczych brzmiał następująco:

„64. Prawo czynne i bierne wyboru do sowietów mają niezależnie … Czytaj dalej

Stalinowski plan przeobrażenia przyrody

Dekret Rady Ministrów ZSRR i KC WKP(b) z 20 października 1948 r. „ O planie zalesienia, wprowadzania płodozmianu traw, budowy stawów i zbiorników wodnych w celu zapewnienia wysokich trwałych plonów w regionach stepowych i leśno-stepowych europejskiej części ZSRR” podyktowany był skutkami suszy z 1946 r., która doprowadziła do kryzysu żywnościowego w 1947 r.

Oczywiście klimatu pasem leśnym nie można zmienić. Można jednak korzystnie wpłynąć na mikroklimat, ustalając optimum stosunku gruntów ornych, pastwisk, lasów i akwenów. Suszy można przeciwdziałać tylko przez zatrzymywanie wilgoci w glebie.

Na czystych polach, pomimo wszelkich wysiłków na rzecz retencji, 50–80% wód spływało. Tymczasem w chronionych lasach … Czytaj dalej

Las katyński

[Praca antykomunisty z Londynu, która podważa oficjalną wersję zbrodni katyńskiej]

Jednym z przywilejów wolnej osoby, jest prawo do pisania i publikowania tego, czego się chce. Okazało się jednak, że skorzystanie z tego przywileju było dla mnie dość trudne. Gdy przybyłem do Anglii w 1968 r. z rękopisem mojej książki „W obliczu Czerwonego Trybunału” zawierającej rozdział, w którym kwestionowana jest wersja morderstwa katyńskiego przedstawiona przez polski rząd w Londynie w 1943 r.. Moje podejście do całego problemu, inne niż ogólnie przyjęte, nie wzbudziło sympatii polskiej gminy w Anglii, co bardzo utrudniło wydanie mojej książki. W końcu znalazłem wydawcę, który zgodził się … Czytaj dalej

Wady gospodarki rynkowej, zalety gospodarki planowej

Artykuł powstał przy współpracy z Towarzyszem Arkiem

Gospodarka rynkowa – kapitalizm – ma ogromną liczbę wad:

Niewolnictwo – wyzysk pracowników w kapitalizmie – ponieważ ekonomicznie opłacalne jest zatrudnianie tańszej siły roboczej za grosze – powstał globalizm. Produkcja w Europie i USA jest przenoszona do krajów bardziej peryferyjnych, bo tam pracownikom wypłacane są grosze, lub też sprowadza się tanich pracowników z krajów o wysokim bezrobociu by pracowali za grosze i tym samym zatrzymać wzrost płac w Europie.

Bezrobocie i nieuniknione kryzysy gospodarcze, które powodują, że miliony umierają z powodu bezrobocia z głodu i biedy. W Stanach Zjednoczonych 5 milionów … Czytaj dalej

Czystki, czyli fundament demokracji

Jednym z fundamentalnych praw społeczeństwa demokratycznego jest wolność stowarzyszeń. Nie oznacza to oczywiście dowolności w tworzeniu stowarzyszeń – każdy z nas mógłby z pewnością podać jakiś typ stowarzyszenia, który w warunkach demoliberalnych tolerowany nie jest. Przykładowo: wyjątkowo toksyczne związki wyznaniowe.

Wolność stowarzyszenia odnosi się do możności tegoż, rozporządzać swoim organami w sposób niezależny na bazie statutu. I tak każde stowarzyszenie na bazie swojego prawa może ustalić:

a) warunki przyjęcia

b) sposób funkcjonowania

c) sposób kontroli i usunięcia członka

Oczywiście WKP(b) również tym zasadom podlegała. Stosowne komisje miały prawo do wyrzucania członków (oczyszczenia organizacji), których uznano za zbędnych. Czystka nie jest Czytaj dalej

Prawosławna legenda o Stalinie

Działo to się w 1941 roku, siły faszystowskiej Germanii wsparte przez kapitalistów Francji, Włoch, Szwecji, Finlandii i reszty Europy napadli na ZSRR. Kiedy wojska najeźdźcy zbliżyły się pod Moskwę, wielu ludzi radzieckich zwątpiło. Wielu próbowało uciekać, siało defetyzm i wieszczyło rychłe zwycięstwo Hitlera.

W tych trudnych dniach Stalin postanowił odwiedzić wielce szanowaną kobietę, o której mówiono, że potrafi przewidywać przyszłość – była to św. Matrona Moskiewska.

Pod dom kobiety podjechała czarna wołga, wysiadł z niej Stalin – ubrany jak zazwyczaj w swój wojskowy szynel. Wszedł po paru kondygnacjach i zapukał do drzwi staruszki.


Kobieta wpuściła go do środka, wywiązała się … Czytaj dalej

Mario Sousa – Kłamstwa o historii ZSRR

Od Hitlera do Hearsta, od Conquesta do Sołżenicyna: historia milionów ludzi, którzy rzekomo ponieśli śmierć w radzieckich obozach pracy, bądź wskutek głodu za czasów Stalina. – Wykład Mario Sousy (Komunistyczna Partia Marksistowsko-Leninowska, Szwecja).

Kto w świecie, w którym żyjemy mógłby uniknąć słuchania strasznych opowieści o podejrzanych zgonach w radzieckich obozach pracy – gułagach? Kto mógłby uniknąć słuchania opowieści o milionach zagłodzonych na śmierć oraz o milionach opozycjonistów straconych w stalinowskim Związku Radzieckim? W kapitalistycznym świecie, historyjki te powtarzane są w kółko Macieju w książkach, gazetach, radiu i telewizji, w filmach oraz przy podawaniu mitycznej liczby milionów ofiar socjalizmu, która przez … Czytaj dalej

Liu Shaoqi “Jak być dobrym komunistą” – rozdz. I

[Niniejszy tekst został po raz pierwszy opublikowany w 1939 roku. Jest to druga pod względem popularności praca w chińskim ruchu robotniczym [pierwsza to Czerwona Książeczka].  Pierwotnie został napisany po chińsku, tłumaczenie zostało dokonane z angielskiego, z wersji na stronie www.marxists.org]

Towarzysze,

Pytanie, które omówię, to jak członkowie partii komunistycznej powinni rozwijać i hartować się. To nie może być nieopłacalne, do budowy i konsolidacji Partii, aby podjąć to pytanie w obecnym czasie.

1.Dlaczego komuniści muszą podejmować się samorozwoju?

Aby żyć, człowiek musi prowadzić walkę z naturą i wykorzystywać naturę do tworzenia dóbr materialnych. Przez cały czas i w każdych warunkach … Czytaj dalej