Towarzysz Zefiros

Obecna polityka rządu w sprawie anty-aborcji i na tle innych problemów

Według oszacowań Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego, sytuacja epidemiczna po trwających obecnie manifestacjach liczba zarażonych dziennie może się zwiększyć do 25 – 30 tyś. zachorowań dziennie do końca listopada.

Rząd na początku drugiej fali zakażeń wprowadził tzw. ustawę antyaborcyjną blokującą możliwość wykonania legalnej aborcji na terenie Polski m.in. w przypadku ciężko uszkodzonego płodu czy sytuacji gdy poród dziecka mógłby doprowadzić do śmierci matki. Jednak to dopiero wyrok Trybunału Konstytucyjnego doprowadził do masowych protestów i w konsekwencji narażania życia obywateli. Trybunał Kostytucyjny uzasadnił swoją decyzję tym, że życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są … Czytaj dalej

Polska importuje coraz więcej opadów w tym też szkodliwych

Polska z roku na rok importuje coraz więcej odpadów w 2015 roku było to 150 tys. ton. W 2019 roku ilość odpadów importowanych zza granicy wynosiła ponad 400 tys. ton. W ciągu 4 lat do polski trafiło 1,5 mln ton śmieci w tym też opady niebezpieczne takie jak metale ciężkie czy odpady azbestowe.

Na wwóz śmieci z zagranicy jest potrzebna zgoda Głównego Inspektora Ochrony Środowiska(GIOŚ) żeby była pewność, że odpady zostaną odpowiednie zutylizowane lub zrecyklowane, gdyż nieodpowiednio przetwarzane lub składowane odpady mogą doprowadzić do skażenia środowiska.

Mafia śmieciowa

Przedsiębiorcy, którzy z motywów ekonomicznych pozbywają się odpadów lub je składują w … Czytaj dalej